Związki i seks

Dlaczego mężowie zdradzają na Tinderze? Wszystko zależy od tych cech osobowości

Związki i seks

Autor:
Nastazja
Bloch

Jesteś singielką, która od dłuższego czasu szuka drugiej połówki na portalu randkowym, a mimo sporego zainteresowania ze strony panów wciąż nie znalazłaś jeszcze odpowiedniego kandydata, któremu mogłabyś zaufać? Dowiedziałaś się, że partner Cię zdradza na Tinderze? Dlaczego tak się dzieje, opowiedziała nam psycholożka kliniczna Iwona Myrcha-Teodorczuk, przedstawiając swoje badania.

Tinder – czy znajdziemy tu kogoś na stałe?

Przeglądasz Tindera, selektywnie wybierasz swoje "pary" i z nadzieją oczekujesz, że pewnego dnia na ekranie twojego telefonu pojawi się ten wymarzony. Nie byle jaki, bo przystojny, inteligentny, a do tego romantyczny. Wtedy pojawia się rozczarowanie, bo zamiast ideału, poznajesz panów, którzy albo nie widzą nic poza czubkiem swojego nosa, albo już na pierwszej randce próbują tobą rządzić i manipulować. Wtedy warto powiedzieć STOP, a następnie zastanowić się, dlaczego od dłuższego czasu nie możemy trafić w sieci na "normalną" osobę.

Społecznie przyjęło się, że Tinder jest aplikacją służącą do niezobowiązującego seksu, z której korzystają zarówno single jak i osoby pozostające w trwałej relacji partnerskiej. Według badań psychologicznych użytkownikami są z reguły osoby bardziej ekscentryczne i otwarte na nowe doświadczenia. Mają konkretne zamiary i czasem nie do końca uczciwe i bezpieczne podejście do relacji damsko-męskich. Dlaczego? Z badań przeprowadzonych przez Iwonę Myrchę-Teodorczuk wynika, że prawie 55% panów szuka na portalach randkowych zabawy i niezobowiązującego seksu, zaś 94 % kobiet korzystających z aplikacji szuka związku i trwałej relacji.

- W ramach pracy naukowej przeprowadziłam badania psychologiczne wśród użytkowników aplikacji Tinder. Celem badania była próba opisania, jak style więzi w dzieciństwie wpływają na zaburzenia osobowości i aleksytymie w dorosłym życiu. Zgodnie z teorią przywiązania u osób doświadczających w dzieciństwie nieprawidłowego wzorca więzi z opiekunem w dorosłym życiu mogą pojawić się problemy z okazywaniem emocji i utrzymaniem relacji partnerskich. Ponadto w badaniu sprawdziłam również jak style więzi i zaburzenia osobowości korelują z tendencją do zdrady. Wyniki wyglądały następująco: około 80% badanych przejawiało pozabezpieczny styl przywiązania, z czego aż 52% użytkowników wskazało, że zdradziło obecnego lub byłego partnera. Ponadto mężczyźni bardziej byli skłonni do szukania jednorazowego seksu, zaś kobiety szukały trwałej relacji. Około 35% badanych użytkowników deklarowało, że jest w trwałej relacji, z czego aż 72% z tych 35% było zadowolonych ze swojego aktualnego związku z partnerem. Osoby te szukały najprawdopodobniej jednorazowego skoku w bok - przyznaje badaczka.

Intencje użytkowników portali randkowych to jedna sprawa. Druga - to ich tożsamość. Na kogo możemy trafić, przeglądając Tindera?

Jak znaleźć partnera na portalu randkowym?
Jak znaleźć partnera na portalu randkowym? Szukanie miłości przez internet jest obecnie bardzo popularne. Wielu ludziom szczęśliwe udało się spotkać w sieci drugą połówkę. Jak to zrobili? Źródło: Dzień Dobry TVN

Zdrada na Tinderze

Psycholożka Iwona Myrcha-Teodorczuk w swoim badaniu skupiła się na przyjrzeniu się mechanizmom zdrady oraz zmiennych, takich jak style przywiązania, zaburzenia osobowości i aleksytymia (czyli deficytów w uświadamianiu sobie i symbolizacji emocji przez jednostkę). Dane dały wyraźny obraz tego, jakie typy osobowości "grasują" na portalach randkowych.  Wśród badanych, przeważały osoby z pozabezpiecznym stylem więzi oraz wysokimi skalami psychopatii, makiawelizmu, narcyzmu, negatywnego afektu i izolacji.

- Styl więzi definiowany jest tu jako zdolność do tworzenia bliskich więzi emocjonalnych z wybranymi osobami i ma on podłoże w naszym dzieciństwie w relacji z pierwszym obiektem, którym z reguły jest matka. Styl przywiązania jest swoistym rusztowaniem, na którym budujemy i rozwijamy późniejsze związki uczuciowe i relacje – powiedziała.

Jak się okazuje, wielu użytkowników z pozabezpiecznym stylem więzi wykazywało większą tendencję do zaburzeń osobowości m.in. takich jak psychopatia, makiawelizm, narcyzm, negatywny afekt i izolacja. Ponadto osoby, które zadeklarowały, że zdradziły kiedykolwiek swojego partnera (byłego lub obecnego) wykazywały większe natężenie skal makiawelizmu, psychopatii, antagonizmu i rozhamowania. Co to oznacza dla przyszłego związku?

  • Osoby ze zwiększoną skalą antagonizmu mogą przejawiać trudności w bliskiej relacji partnerskiej. Antagoniści charakteryzują się częstymi kłótniami oraz chęcią odegrania się na partnerze. Być może u osób z wysoką skalą antagonizmu potrzeba szukania niezobowiązującego seksu przez aplikację wynika z chęci odreagowania niepowodzeń w aktualnym związku oraz ukrytą potrzebą ukarania partnera poprzez emocjonalne opuszczenie związku, ale przy jednoczesnym trwaniu w nim.
  • W przypadku osób, u których zaobserwowano zwiększoną skalę rozhamowania, potrzeba zdrady może mieć zupełnie inne źródła. Osoby z tym typem zaburzenia potrzebują natychmiastowej gratyfikacji, działają impulsywnie, nie myślą o konsekwencjach swoich działań. Potrzebują szybkiego zaspokojenia impulsu, który aplikacja randkowa typu Tinder może dostarczyć.
  • Wśród osób badanych zaobserwowano również zwiększoną skalę psychopatii. Jest to specyficzny rodzaj zaburzenia osobowości charakteryzujący się fałszywym stylem funkcjonowania interpersonalnego, poważnymi deficytami rozumienia, przeżywania i ekspresji emocji oraz mocno zaznaczoną impulsywnością zachowania. Psychopatia znajduje swoje przejawy w braku empatii i poczucia winy. Ponadto wydaje się, iż podstawowym obszarem zaburzonego przetwarzania emocjonalnego, jakie można obserwować u psychopatów, jest kwestia prawidłowego rozpoznawania emocji, zarówno jeśli chodzi o ich mimiczne ekspresje, jak i rozpoznawanie emocji w ogóle. W przypadku osób badanych z wysoką skalą psychopatii istotną rolę w kwestii korelacji ze zdradą może odgrywać silna konieczność zaspokojenia własnych potrzeb seksualnych bez konieczności zobowiązań i uwzględniania potrzeb i uczuć innych.
  • Osoby z zaburzeniem makiawelistycznym skupiają się na instrumentalnym traktowaniu innych, często posługują się manipulacją, aby zdobyć przychylność drugiej osoby. Makiawelistów cechuje chłód emocjonalny oraz trudność w nazywaniu emocji. Makiaweliści potrafią rozpoznawać emocje, ale czasem mogą mieć problemy w ich nazywaniu. Posiadają umiejętność wewnętrznego odczytu stanów emocjonalnych, które potrafią wykorzystać w celu manipulacji drugą osobą. Przyczyny zdrad wśród osób z wysokim poziomem makiawelizmu należy upatrywać w tym, iż dla tego typu osobowości skutecznym środkiem dążenia do celu jest kłamstwo i manipulacja. Powodem zdrady może być niechęć partnera, problemy w związku lub potrzeba szukania aprobaty społecznej poprzez dużą ilość przygód seksualnych.

Pytanie tylko, czy właśnie z takimi ludźmi pragniemy dzielić swoje życie? Chcemy się spotykać, powierzać tajemnice i zakładać rodzinę? No właśnie…

Błędna diagnoza. Jak leczyć zaburzenia borderline
Błędna diagnoza. Jak leczyć zaburzenia borderline Źródło: Dzień Dobry TVN

Style więzi a zaburzenia osobowości  

To jednak nie koniec. Jak się okazuje, na zachowanie człowieka znaczący wpływ mają także style przywiązania. Co to takiego? W psychologii nazywa się tak zdolność do tworzenia bliskich więzi emocjonalnych z wybranymi osobami. Zdaniem psychologa, na styl przywiązania znaczący wpływ mają wczesne doświadczenia więzi matki z dzieckiem. Stanowią rusztowanie, na którym budujemy i rozwijamy późniejsze dorosłe związki uczuciowe i inne relacje. Co więcej, wśród nieprawidłowo ukształtowanych stylów u osób dorosłych w mniejszym bądź większym stopniu można zaobserwować problemy wynikające z zaburzeń osobowości.

Jednym z przykładów jest osobowość zależna, w której skład wchodzą dwa wymiary: przywiązanie i zależność. Jednostki z osobowością zależną, reagują lękiem przed odrzuceniem, tak jak w pozabezpiecznym wzorcu z rodzicem, w dorosłości osobowość zależna potrzebuje dużego zespolenia z partnerem, zatracając tym samym własną tożsamość. Czerpanie poczucia tożsamości w bliskiej relacji, czyni taką osobę skrajnie wrażliwą na stratę bliskiej osoby. Gdy relacja napotyka trudności, doznają wtedy epizodów lękowych i depresji

Wróćmy jednak do stylu przywiązania. W badaniach ekspertka wyróżniła: styl bezpieczny (satysfakcja z bliskich relacji, otwarta komunikacja) oraz style pozabezpieczne: lękowo-ambiwalentny (lęk o utratę partnera, obniżone poczucie bezpieczeństwa), unikowy (brak zaufania, silna potrzeba samokontroli swoich emocji), zdezorganizowany (negatywny obraz siebie, silna potrzeba bliskości ze strony partnera). Jak to się ma do użytkowników aplikacji randkowych?

- Wśród użytkowników Tindera dominującymi stylami przywiązania były odpowiednio - styl unikowy oraz zdezorganizowany. W związku z przeprowadzanymi badaniami nasuwa się pytanie, co skłania osoby o pozabezpiecznym stylu więzi do korzystania z portali randkowych? Najprawdopodobniej przyczyną tego jest łatwość, jaką Internet daje w kwestii nawiązywania kontaktów. Kontakt przez aplikacje internetowe jest szybki, umożliwia anonimowość, wolność słowa i ekspresję. Osoby z przywiązaniem unikowym korzystające z takiej formy komunikacji mogą czuć pewien rodzaj bezpieczeństwa, ponieważ kontakt przez aplikację randkową nie wymaga od nich pełnego zaangażowania w interakcje z rzeczywistą osobą, a co za tym idzie intymności. Zaś osoby o stylu zdezorganizowanym korzystając z aplikacji randkowych, mogą odczuwać komfort przy szukaniu partnera, ponieważ w ich świadomości może tkwić wzorzec braku atrakcyjności w oczach partnera. Ponadto takie determinanty jak nieśmiałość oraz skłonność do unikania konfliktów często w świecie wirtualnych znajomości można łatwo zakamuflować – powiedziała Iwona Myrcha-Teodorczuk.

Z innych badaniach przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, na których psycholożka opierała swoje tezy, wynikało, że osoby używające Tindera i przejawiające pozabezpieczny styl przywiązania częściej angażowały się w przypadkowy seks niż osoby, które szukały parterów poza tą aplikacją. Badanie potwierdziło, że wśród użytkowników Tindera wystąpiły wyższe natężenia cech psychopatii, narcyzmu i makiawelizmu niż u osób, które szukały partnerów poza Tinderem. Różnice występowały także pod kątem użytkowania aplikacji w kontekście płci. Kobiety, które czuły, że są mniej pożądane i te, które doświadczyły wystarczającej liczby niepowodzeń w poprzednich związkach używały Tindera do rekompensacji i zwiększenia swojej pewności siebie. Natomiast mężczyźni używali aplikacji w celu zwiększenia ilości kontaktów seksualnych.

Warto też podkreślić, że nasz osobisty styl przywiązania, będzie miał znaczący wpływ na to, kogo wybierzemy i komu pozwolimy się do nas zbliżyć. Jak przyznała psycholog, przeciwieństwa lubią się przyciągać, a my w partnerze zazwyczaj szukamy czegoś, czego sami nie mamy. Zatem istnieje duże ryzyko, że osoba z pozabiezpiecznym stylem przywiązywania również spotka na swojej drodze takich ludzi.

- Jeżeli mamy pozabezpieczny styl więzi, może się zdarzyć, że będziemy chcieli nawiązać relacje z osobą, która może być zupełnym przeciwieństwem naszych cech. I tak osoba ze stylem przywiązania lękowo-ambiwalentnym wejdzie w zawiązek z osobą ze stylem unikowym. Ta pierwsza będzie niepewna relacji, będzie czuła ciągły strach przed odrzuceniem, zaś ta druga będzie miała duży lęk przed zależnością wobec partnera i dużą nieufnością wobec partnera. To wszystko uwarunkowane jest stylami, które nabyliśmy jeszcze we wczesnym dzieciństwie – powiedziała Iwona Myrcha-Teodorczuk.

Jak zminimalizować szansę na nieudaną randkę?

Randkujesz przez Internet? Przede wszystkim zachowaj ostrożność i pamiętaj, że nigdy nie wiadomo, kto kryje się po drugiej stronie ekranu. Po krótkiej wymianie słów warto zweryfikować, z kim mamy do czynienia i umówić się na kilka spotkań na żywo. Oczywiście w miejscu publicznym. Choć według badań szanse na odnalezienie stabilnej i zdrowej relacji w sieci są nikłe, ale nie niemożliwe.

- Tinder jest aplikacją, gdzie nie widzisz drugiej osoby, kontakt przez aplikację jest szybki, umożliwia anonimowość i wolność słowa. Osoby z wysokim poziomem zaburzeń mrocznej triady korzystają z niej, aby pokazać wyidealizowany obraz siebie oraz zaspokoić swoje potrzeby bez głębszego wchodzenia w relacje. Możemy trafić na Tinderze na niebezpieczne osoby, ale nie można też generalizować i wrzucać wszystkich do jednego worka cech psychopatologii, gdyż Internet jest już powszechnym medium, i pozwala też poznać miłych i ciekawych ludzi – podsumowała.  

Zobacz także:

Autor:Nastazja Bloch

Źródło zdjęcia głównego: Luis Alvarezn/Getty Images

Pozostałe wiadomości