Technologia

DevOps – co to jest? Na czym polega kultura pracy DevOps?

Technologia

Pojęcie DevOps pojawiło się w 2009 roku i powstało wyniku połączenia dwóch angielskich słów – „development” (rozwój) i „operations” (operacje). To innowacyjna metodyka pracy przy projektach związanych z branżą IT. Jej celem jest przede wszystkim oszczędność czasu podczas wprowadzania zmian związanych z oprogramowaniem i weryfikacją, czy wdrożenia zostały wykonane poprawnie.

Metoda DevOps jest wskazana szczególnie dla firm, które często dokonują edycji swojego produktu, np. oprogramowania lub witryny internetowej. Na początku wdrażania DevOps w firmach działy IT (programiści) i administracji (administratorzy) wymieniali i łączyli swoje kompetencje, aby praca nad produktem była efektywniejsza. Obecnie na rynku pracy coraz częściej poszukiwani są inżynierowie DevOps, którzy posiadają kwalifikacje zarówno z obszaru rozwoju oprogramowania, jak i utrzymania IT.

Zobacz też: Przyszłość należy do specjalistów. Które zawody znikną z rynku pracy? >>>

DevOps – co to jest? Na czym polega ta metoda?

Pojęcie DevOps zapoczątkował Patrick Debois podczas DevOps Days, które odbyły się w Gandawie (Belgia) w 2009 roku. DevOps polega na współpracy oraz stałej komunikacji pomiędzy dwoma obszarami specjalistów z obszarów rozwoju oprogramowania i utrzymania IT. Oba działy wymieniają się swoją wiedzą, wzajemnie uzupełniają i komunikują. Taki zabieg ma na celu pokazanie zależności pomiędzy obszarami. Programiści z działu rozwoju oprogramowania mają za zadanie stworzyć aplikację, która w jak najszybszym czasie trafi do komercyjnego użytku (klienta). Z kolei administratorzy z działu utrzymania IT dbają, aby do wprowadzonego już produktu nie implementować wielu zmian. Każda nowość niesie bowiem ryzyko potencjalnych awarii. Kiedyś oba zespoły pracowały oddzielnie. Zmieniło to wprowadzenie DevOps, niosąc za sobą również zmiany w kulturze pracy w firmach. Programiści (deweloperzy) i administratorzy zaczęli pracować razem, dzieląc się wiedzą i wymieniając kompetencjami. Administratorzy byli obecni przy procesie pisania aplikacji. Następnie programiści dowiadywali się, w jaki sposób ich oprogramowanie jest obsługiwane przez administratorów. Oba obszary zatem komunikowały się i pobierały wiedzę, aby rozumieć konkretne procesy i potrafić je wprowadzić w praktyce. Finalnie oznacza to, że zastosowanie DevOps skraca czas stworzenia danego produktu, jak i wdrożenia późniejszych aktualizacji oraz nowości do niego. Wpływa to znacząco na jakość oferowanego produktu. Warto zauważyć, że innowacyjność DevOps jest też widoczna w aspekcie czasowym pod względem szybkości wdrożenia kultury pracy. W końcu jest to złożony proces, który często zachodzi w środowisku dużych korporacji. Niemniej efekty tej metodyki pracy pojawiają się już po zaledwie dwóch, trzech miesiącach.

DevOps i praca – metoda nie tylko dla korporacji

DevOps może przede wszystkim kojarzyć się z usprawnieniami pracy wielkich korporacji. Nic w tym dziwnego, taka metodyka pracy powstawała bowiem w dużych firmach, które chciały skoordynować ze sobą działy rozwoju oprogramowania i utrzymania IT. Początkowo DevOps opierał się na wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy działami. Deweloperzy i administratorzy byli również ze sobą w stałym kontakcie, m.in. dzięki wykorzystaniu wideokonferencji, komunikatorów oraz wiadomości e-mail. Jednak obecnie DevOps jest możliwy do zastosowania również w wielu niedużych firmach i przedsiębiorstwach . Można założyć, że DevOps jest metodą dla tych, którzy finalnie chcą dostarczyć jak najlepiej przygotowany produkt dla klienta.

Zobacz też: Jak wygląda praca programisty gier i na czym polega tworzenie gier? >>>

Wymiana doświadczeń i wiedzy doprowadziła do nowego powstania stanowiska pracy – DevOps Engineer (inżynier). Pracownicy na tym stanowisku to osoby z szeroko rozumianej branży IT, które mają kompetencje potrzebne zarówno przy procesie tworzenia aplikacji (programowania), jak i późniejszym utrzymywaniu produktu. Ponadto ceniona jest umiejętność korzystania z narzędzi mających na celu automatyzację procesów. Wpływa to na zmniejszenie pracy manualnej, co owocuje oszczędnością czasu podczas powstawania kolejnego projektu.

Zobacz też: Czy każdy może zostać programistą? >>>

Z roku na rok DevOps jest coraz prężniej rozwijany również na polskim rynku. Inżynierowie DevOps są pożądani przez firmy na rynku pracy. Odbywa się coraz więcej szkoleń z tego zakresu, zarówno w celu poznania metodyki DevOps i rozpoczęcia wprowadzenia jej w firmie, jak i zgłębiania dotychczasowej wiedzy. Bo dopiero odpowiednie i skuteczne stosowanie DevOps w praktyce usprawni funkcjonowanie firmy w odpowiednich obszarach, a w rezultacie zwiększy jakość produktów i przyniesie nowych klientów oraz zyski.

Autor: Filip Yak

Pozostałe wiadomości