Porady

Syreny alarmowe – co masz zrobić, gdy usłyszysz syrenę?

Porady

Autor:
Adrian
Adamczyk
mustafagull/Getty Images Syrena alarmowa

Alarm powietrzny, skażenie, klęska żywiołowa... Czy wiesz, jak zachować się, kiedy zawyje syrena alarmowa lub zostanie ogłoszony komunikat ostrzegawczy?

Syreny alarmowe kojarzą się przeważnie z lekcjami przysposobienia obronnego. Warto jednak umieć je rozpoznać i wiedzieć, jak się zachować, gdy usłyszy się wycie syren. Poznaj najważniejsze alarmy ogłaszane z użyciem syren.

Syreny alarmowe – alarm powietrzny

Syreny alarmowe przez jedną minutę wydają ciągły, modulowany dźwięk. Alarm powietrzny może być też ogłoszony inaczej. Policja lub inne służby mogą używać klaksonów, trąbek, gwizdków, a także innych urządzeń, zdolnych do wydawania ciągłego dźwięku. W tym wypadku będą to kilkusekundowe sygnały przerywane ok. sekundą ciszy. Alarm może być także ogłoszony w mediach dźwiękowo (trzykrotnie powtarzany komunikat: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm powietrzny dla...") lub wizualnie – za pomocą czerwonego znaku w kształcie kwadratu.

Alarm odwołuje się za pomocą syren alarmowych za pomocą ciągłego 3-minutowego dźwięku. Do odwołania alarmu zostaną użyte także środki masowego przekazu (komunikat: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! odwołuję alarm powietrzny dla...")

Syreny alarmowe – alarm o skażeniach

Syreny alarmowe wydają modulowany, przerywany dźwięk (sekunda dźwięku, sekunda ciszy). Tak jak w przypadku alarmu powietrznego, alarm o skażeniach może być ogłoszony za pomocą innych urządzeń wydających dźwięk. Syrena samochodu czy gwizdek powinny wtedy wydawać analogiczny sygnał co syreny alarmowe – sekunda dźwięku, sekunda ciszy. Alarm o skażeniach będzie ogłoszony w mediach za pomocą trzykrotnie powtórzonego komunikatu: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm o skażeniach (podany zostanie rodzaj skażenia) dla...". Wizualny znak dla alarmu o skażeniach to czarny trójkąt.

Podobnie jak w poprzednim przypadku syreny alarmowe odwołują alarm o skażeniach za pomocą ciągłego 3-minutowego sygnału.

Syreny alarmowe – jak się zachować?

Gdy zawyją syreny alarmowe, przede wszystkim należy rozpoznać, jaki to alarm i czego w związku z tym dotyczy.

Będąc w domu, należy włączyć telewizor i radio na lokalne stacje i stosować się do przekazywanych komunikatów. Znajdując się zaś na otwartym terenie, trzeba wejść na strony lokalnych urzędów lub serwisów informacyjnych za pomocą smartfona. Stosowne zalecenia powinny przekazywać też służby porządkowe – np. przez głośniki znajdujące się na policyjnych samochodach.

W rozporządzeniach i instrukcjach można przeczytać o konieczności udania się do najbliższego schronu po usłyszeniu syreny alarmowej. W praktyce we współczesnych polskich miastach nie ma zbyt wielu schronów, a większość osób nie wie, gdzie ich szukać. Alternatywą są więc piwnice lub inne pomieszczenia znajdujące się poniżej poziomu ulic.

Syreny alarmowe a komunikaty ostrzegawcze

Oprócz sygnałów emitowanych przez syreny alarmowe, można mieć także do czynienia z tzw. komunikatami ostrzegawczymi. Są one ogłaszane w środkach masowego przekazu i z głośników rozmieszczonych na terenie miast czy przez służby porządkowe (policja, straż miejska, straż pożarna).

Komunikaty ostrzegawcze mogą dotyczyć skażenia terenu (np. toksycznymi odpadami), ryzyka zakażenia chorobami zakaźnymi czy klęski żywiołowej. W każdym z tych przypadków otrzymasz informację o miejscu powstania danego zagrożenia i działaniach, które musisz podjąć.

Zobacz wideo: Pogotowie Ratunkowe w Tarnowie otrzymało trzy nowe ambulanse

Zobacz także:

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: mustafagull/Getty Images

Pozostałe wiadomości