Kto to jest harcerz i dlaczego warto nim zostać?

Autor:
Adrian
Adamczyk
Jak urządzić wypasiony survival w lesie?
Jak urządzić wypasiony survival w lesie? Dzień Dobry TVN
wideo 2/6

Harcerz, często nazywany skautem, to osoba, która zaangażowana jest w harcerski ruch społeczno-wychowawczy. Każdy jego członek zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad, zawartych w Prawie Harcerskim.

Harcerzem może zostać praktycznie każdy. Harcerstwo jest nie tylko ciekawą przygodą, ale daje również możliwość niesienia pomocy innym oraz kształtuje charakter i szlachetne postawy społeczne. Warto sprawdzić, czym jeszcze charakteryzuje się harcerz.

Kim jest i co robi harcerz?

Harcerz i harcerka to członkowie grup harcerskich, których aktywność skupiona jest wokół takich wartości, jak służba, braterstwo oraz samodoskonalenie, wyrażone w ciągłej pracy nad sobą. Realizowanie harcerskich zasad reguluje kodeks harcerza czyli Prawo Harcerskie, które wymaga przestrzegania określonych ideałów, takich jak ofiarność, oszczędność, pogoda ducha, rycerskość, zamiłowanie do przyrody, szacunek dla siebie i innych, posłuszeństwo, uczynność, honorowość i wolność od nałogów. Jedno z najważniejszych haseł przyświecających każdemu skautowi brzmi: harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. W Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej harcerzami mogą zostać dzieci i młodzież w wieku od 9 do 16 lat. Natomiast Związek Harcerstwa Polskiego przyjmuje osoby od 10. do 13. roku życia.

Dla każdej osoby, która jest lub będzie harcerzem, bardzo ważna jest własna tożsamość, przynależność do grupy oraz misja społeczna związana z członkostwem w organizacji harcerskiej. Czas spędzony razem wypełniony jest nie tylko obowiązkami harcerza, ale również przyjemnościami, poprzez które młodzież może uczyć się i rozwijać. Aktywność podejmowana przez grupy harcerskie związana jest głównie ze sportem i zajęciami artystycznymi. Może to być np. chodzenie po górach, śpiewanie, granie na instrumentach, pływanie kajakami, rzeźbienie i tańczenie. Możliwości ogranicza tutaj jedynie wyobraźnia.

Wiele osób zastanawia się, czym zajmują się harcerze. Ich głównym zadaniem jest krzewienie przyjętych wartości, które realizują poprzez swoją działalność. Jej charakter związany jest z określonymi zainteresowaniami, jakie przejawia dana grupa harcerska oraz z okolicznościami i warunkami środowiskowymi. Każdy harcerz dąży do tego, aby wypracować w sobie postawy, którymi z dumą będzie mógł się kierować w swoim dorosłym życiu. Powinny być oparte nie tylko na wyznawanych zasadach, ale również na poczuciu niezależności i odpowiedzialności.

Ważnym aspektem jest również to, jaki powinien być harcerz. Przede wszystkim jest on zobligowany nie tylko do przestrzegania swoich przekonań, ale również do przyjęcia krytyki. Harcerz i harcerką zawsze będą walczyć w imię prawdy i sprawiedliwości, nieść pomoc potrzebującym oraz podejmować wszelkie działania, które pomogą budować lepsze społeczeństwo. Są także zdolni do tego, aby przyjąć odpowiedzialność za wszystkie rozpoczęte zadania oraz mieć odwagę do realizacji swoich marzeń. Inne cechy harcerza to: wysoka kultura osobista oraz dążenie do utrzymywania równości, braterstwa i pokoju między ludźmi.

Struktura organizacji harcerskiej w Polsce

Polscy harcerze skupieni są w organizacjach, które zbudowane są według określonej struktury, podzielonej w zależności od pełnionych funkcji. Wyróżnia się takie jednostki jak: zastęp, drużyna (inaczej gromada lub krąg), szczep, związek drużyn, hufiec, chorągiew oraz władze naczelne. W polskim harcerstwie funkcjonuje również podział na stopnie, z których najwyższym jest Harcerz Rzeczypospolitej. W ramach organizacji harcerskiej istnieją również zwyczajowe zwroty dotyczące poszczególnych funkcji. Najpopularniejszy to druh harcerz, czyli instruktor lub osoba wyższa stopniem, która pełni rolę przełożonego wobec młodszych skautów.

Najbardziej znany harcerz w Polsce to Andrzej Małkowski, który był założycielem ruchu harcerskiego w kraju nad Wisłą. Polscy harcerze mogą realizować programy harcerskie, które rozwijają poszczególne aktywności. Wyróżnia się takie specjalności jak: wodna i żeglarska, artystyczna, turystyczna, jeździecka i kawaleryjska, sportowa, łącznościowa i informatyczna, pożarnicza, obronna, ratownicza, pocztowa, Harcerskiej Służby Granicznej, Harcerskiej Służby Zabezpieczenia, Harcerskiej Służby Ruchu Drogowego oraz Harcerskie Lotnictwo.

Jak wygląda harcerz?

Na strój harcerza składa się mundur, który tworzy bluza i spodnie (lub spódnica u harcerek) oraz dodatki takie jak: chusta, pas, krzyż, beret lub rogatywka oraz naszywka drużyny (opcjonalnie). Krój munduru początkowo był wzorowany na stylu militarnym, ale w biegiem lat kilkukrotnie zmienił swój wygląd. Jego obecny kształt określany jest przez regulaminy obowiązujące w ramach danej organizacji harcerskiej. Choć dopuszczalne są tutaj pewne różnice, to przyjęła się zasada, aby ubiór harcerza w ramach całej drużyny był jak najbardziej jednolity. Jeśli chodzi o kolorystykę, to dominuje kolor szary, granatowy oraz khaki. Wiele zależy od organizacji oraz specjalności. Mundur harcerza w porównaniu do stroju harcerki jest pod tym względem bardziej zróżnicowany. Charakterystycznym elementem harcerskiego ubioru są również naszywki symbolizujące poszczególne specjalności.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Almantas Vilbikas/EyeEm/Getty Images

Pozostałe wiadomości