Finanse i Praca

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku - komu przysługuje i jak się ubiegać?

Finanse i Praca

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
infor/gov.pl
Matka z dzieckiem z niepełnosprawnością

Świadczenie pielęgnacyjne przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami. Najczęściej dostają je jednak rodzice lub opiekunowie. Komu przysługuje w 2022 roku? Ile wynosi i jak się o nie ubiegać? Czym różni się od zasiłku pielęgnacyjnego czy opiekuńczego?

Co to jest świadczenie pielęgnacyjne i komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne to nie to samo, co zasiłek pielęgnacyjny ani specjalny zasiłek opiekuńczy. Wszystkie trzy należą do świadczeń opiekuńczych, które określa Ustawa o Świadczeniach Rodzinnych. Przysługuje ono osobom, które w celu opiekowania się osobą z niepełnosprawnością (która ma odpowiednie orzeczenie) rezygnuje z pracy zarobkowej i zatrudnienia.

Drożyzna

Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
wideo 2/4

Świadczenie to przysługuje matce bądź ojcu, opiekunowi faktycznemu, ale także osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (nie dotyczy to osób, które mają ten obowiązek, ale mają znaczny stopień niepełnosprawności). Świadczenie przysługuje tylko wtedy, kiedy osoba ubiegająca się o nie w ramach opieki nie wykonuje pracy zarobkowej. Przy tym osoba z niepełnosprawnością musi mieć orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź niepełnosprawności z konkretnymi wskazaniami - pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałej lub długotrwałej opieki bądź konieczności stałego współudziału podczas procesu leczenia, edukacji i rehabilitacji.

Co istotne - świadczenie pielęgnacyjne może zostać przyznane na dziecko - osobę do ukończenia 18. roku życia i osobę uczącą się do 25. roku życia. Na opiekę nad osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku?

W związku z rewaloryzacją pensji minimalnej w 2022 roku wzrosła również kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 27 października 2021 roku, od stycznia 2022 roku wysokość świadczenia wynosi 2 119 zł miesięcznie. 

Jak się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne?

Aby uzyskać dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy bądź miasta właściwym do naszego miejsca zamieszkania. Można także dokonać wniesienia wniosku za pośrednictwem portalu Emp@tia. We wniosku wypełnia się dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Do tego do wniosku załącza się skrócony odpis aktu urodzenia oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności. Przyznane świadczenie ustalane jest na czas nieokreślony, a rodzina nie ma określonego limitu przychodu na członka gospodarstwa. 

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: infor/gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: FatCamera/Getty Images

Pozostałe wiadomości