Finanse i Praca

Zmiany w programie "Mój prąd" 4.0. Kiedy wchodzą w życie? Jak złożyć wniosek?

Finanse i Praca

Aktualizacja:
Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
infor.pl/gov.pl
Panele słoneczne na dachu

W programie "Mój Prąd" można dostać nawet 20 tysięcy złotych dofinansowania. Projekt jest organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do tej pory z dofinansowania mogły skorzystać osoby instalujące domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV).  Wkrótce wejdą w życie nowe rozwiązania. Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Program "Mój prąd" 4.0 - na czym polega?

Program "Mój Prąd" stanowi impuls do dalszego rozwoju energetyki słonecznej, a także ma przyczyniać się do spełniania międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Czwarta edycja programu dostępna jest dla większej liczby prosumentów (w tym przypadku prosumenci to konsumenci zaangażowani w produkcję i konsumpcję dóbr, jakim jest prąd). Jest to kolejny krok w kierunku rozwoju sektora fotowoltaiki, czyli produkcji prądu z energii słonecznej.

Podatki

O co chodzi z ulgą dla klasy średniej?
O co chodzi z ulgą dla klasy średniej?Dzień Dobry TVN
wideo 2/3

Łączny budżet poprzednich edycji wyniósł ponad 1,8 miliarda złotych. Do programu wpłynęło 444 tys. wniosków od osób indywidualnych. Na aktualną odsłonę programu przygotowano około 350 mln złotych.

- Wdrażając czwartą edycję programu "Mój Prąd" chcemy jeszcze bardziej zwiększyć udział fotowoltaiki w miksie energetycznym Polski - mówił wiceminister klimatu i środowiska, Ireneusz Zyska. - Chodzi nam o wzrost produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale i wyższy poziom jej magazynowania. To rozwiązanie korzystne dla ludzi, środowiska naturalnego i klimatu, zwiększające zarazem bilans i bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Jednocześnie wprowadzimy nowy system rozliczeń net-billing, który jest sprawiedliwym i korzystnym dla prosumentów rozwiązaniem finansowym. Zachęca także do autokonsumpcji energii we własnych gospodarstwach domowych i zapewni dalszy rozwój OZE w Polsce.

Zmiany w programie "Mój Prąd" 4.0 - od kiedy obowiązują i czego dotyczą?

Od 15 grudnia 2022 roku podniesione zostaną poziomy dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej. Zmiana obejmie także aktualnych beneficjentów 4. edycji programu. Łącznie będzie można dostać nawet 31 tysięcy złotych.

Jak zmieniają się dofinansowania od 15 grudnia 2022 roku dla programu "Mój Prąd" 4.0

 • sama instalacja fotowoltaiczna - kwota dofinansowania do 6 tysięcy zł (było do 4 tysięcy zł)
 • instalacja fotowoltaiczna i dodatkowe elementy - kwota dofinansowania do 7 tysięcy (było do 7 tysięcy zł)
 • magazyn ciepła - bez zmian - do 5 tysięcy zł,
 • magazyn energii elektrycznej - kwota dofinansowania do 16 tysięcy zł (było do 7,5 tysięcy zł),
 • dofinansowane HEMS/EMS (sterowanie i zarządzanie energią z fotowoltaiki) - bez zmian - do 3 tysięcy zł.

Maksymalna suma dotacji od 15 grudnia wyniesie do 31 tysięcy zł, przed zmianami wynosiła do 20,5 tysiąca z dodatkowymi dopłatami. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu "Mój prąd"

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które będą chciały zainstalować:

 • domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne,
 • magazyny energii i ciepła zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli słonecznych,
 • inteligentne systemy zarządzania energią zintegrowane z mikroinstalacjami bądź magazynami.

Przy czym dofinansowanie skierowane jest do osób, które mają zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Wsparcie będzie można dostać również na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią. Propozycje te skierowane są do prosumentów, którzy rozliczają się w nowym systemie net-billing. Osoby, które w poprzednich latach korzystały z programu mogą wziąć udział w 4. edycji.

System net-billing wszedł w życie 1 kwietnia 2022 roku. Polega on na tym, że prosumenci sprzedają nadwyżki prądu po określonej, hurtowej cenie, zaś kupując energię, będą musieli zapłacić jak pozostali odbiorcy. O szczegółowych zmianach związanych z tym systemem można przeczytać w Fotowoltaika 2022. Co się zmienia od 1 kwietnia?

Zależy nam na tym, aby prosumenci mogli być jak najbardziej samodzielni i niezależni w gospodarowaniu energią, którą wyprodukują w swoim domu

Wypłacane wsparcie jest w formie bezzwrotnej. Do dofinansowania kwalifikowane będą koszty, takie jak: zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych; zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej bądź ciepła i urządzeń zarządzania wytworzoną energią. Z programu będą mogli skorzystać także dotychczasowi beneficjenci, korzystający z dotacji w poprzednich edycjach programu.

Wnioskodawcy, którzy z własnej inicjatywy przejdą na system rozliczania net-billing zostaną objęci dodatkowym finansowaniem. Jak podaje NFOŚiGW, maksymalna wysokość dofinansowania może sięgnąć nawet ponad 20 tys. złotych.  

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z programu "Mój prąd"

Wnioski można składać od 15 kwietnia 2022 roku, to wtedy ruszyła czwarta edycja programu. Prosumenci mają na to czas do 31 marca 2023 roku. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym - do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy. Wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można składać w wersji elektronicznej na stronie: gwd.nfosigw.gov.pl.

Aby złożyć wniosek, potrzebne jest założenie konta na stronie i posiadanie profilu zaufanego. Po zalogowaniu się będzie możliwość wypełnienia formularza do wniosku wraz z dokumentami w wersji elektronicznej. 

Do złożenia wniosku potrzebne są następujące dokumenty:

 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (wniosku) o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej i zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing, podpisany przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej,
 • faktura lub faktury (lub paragony imienne) za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania (jeżeli zostały wskazane),
 • potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury (lub paragonu imiennego), np. potwierdzenie dokonania przelewu,
 • zaświadczenie OSD - zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie,
 • protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/ EMS),
 • dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) montażu / uruchomienia magazynu energii elektrycznej.

Więcej o programie można przeczytać na rządowej stronie: mojprad.gov.pl

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: infor.pl/gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: Cindy Shebley/Getty Images

Pozostałe wiadomości