Finanse i Praca

Program "Czyste Powietrze" - kto może dostać dofinansowanie i w jakiej kwocie?

Finanse i Praca

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
gov.pl
Kominy ciepłownicze
fotorince/Getty ImagesProgram "Czyste Powietrze" - kto i ile można dostać dofinansowania?

Ruszyła trzecia część programu "Czyste Powietrze". Ma ona najwyższą do tej pory kwotę dofinansowania, którą mogą uzyskać gospodarstwa jedno- i wieloosobowe. Jakich dotacji można się spodziewać w 2022 roku? Kto może się o nie ubiegać?

Program "Czyste Powietrze" - na czym polega?

Program "Czyste Powietrze" ma na celu zmniejszenie smogu, emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę jakości powietrza. W tym celu zapewniana jest pula dofinansowania, która przeznaczana jest na wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Drożyzna

Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
wideo 2/4

W aktualnej, trzeciej części programu możliwe jest uzyskanie nawet 69 tysięcy złotych dofinansowania. Nowe zasady programu obowiązują od 25 stycznia 2022 roku.

Podstawowy poziom dofinansowania wynosi 30 tysięcy zł dla osób, których roczny dochód nie przekracza 100 tysięcy złotych. Podwyższony poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 37 tysięcy złotych dla gospodarstw, w których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym wynosi 1564 zł, a w gospodarstwach jednoosobowych, kiedy przeciętny miesięczny dochód wychodzi 2189 zł. 

Kto może skorzystać z programu "Czyste Powietrze"?

Program "Czyste Powietrze" skierowany jest do właścicieli oraz współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych bądź wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Przy czym w domach muszą znajdować się stare lub nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe, gdyż to na wymianę ich przeznaczone są środki z dofinansowania. 

Aby móc dostać dofinansowanie trzeba spełniać określone kryteria - miesięczny dochód nie może być większy niż 900 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych lub 1260 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym. Dofinansowanie mogą uzyskać także osoby z ustalonym prawem do zasiłku. 

Jak uzyskać dofinansowanie z programu "Czyste powietrze"?

Nabór wniosków do trzeciej części programu rozpoczął się 25 stycznia 2022 roku. Obowiązuje do niego nowy załącznik - nr 2b pt. "Koszty kwalifikowalne oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania". Dla osób ubiegających się o dofinansowanie możliwa jest dotacja lub dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (niedostępna dla najwyższych kwot dofinansowania). 

Dofinansowanie można wykorzystać na jedną z trzech opcji. Pierwszą z nich jest "demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.". Drugą opcją jest "przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe" wraz z wyszczególnionymi dodatkowymi pracami. Trzecią opcją jest "przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz".

Pełen opis opcji znajduje się na stronie: czystepowietrze.gov.pl wraz z wyszczególnionymi kwotami dofinansowań na poszczególne opcje.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć przez Internet lub w urzędzie znajdującym się na terenie województwa, na którym zlokalizowany jest obiekt mieszkalny, w związku z którym będzie się ubiegać o dotację. Możliwe jest również złożenie wniosku za pośrednictwem banku. 

Dla osób chcących skorzystać z dofinansowania rząd udostępnił specjalny kalkulator dotacji, który ma pomóc w planowaniu dofinansowania. Znajduję się on na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: fotorince/Getty Images

Pozostałe wiadomości