Finanse i Praca

Jak wyglądają zarobki w wojsku? Sprawdź, jaką pensję ma żołnierz

Finanse i Praca

Autor:
Adrian
Adamczyk

Żołnierze wojskowi to osoby, które na pewno nie mogą narzekać na zarobki, tym bardziej że ich wynagrodzenie zasadniczo co roku wzrasta. Jego wysokość zależy od stopnia wojskowego oraz dodatków do stałej pensji. Ile zarabia żołnierz? Uposażenie żołnierzy zawodowych wynosi od 3200 zł brutto do nawet 15000 zł brutto.

Pensja żołnierza to nie tylko wynagrodzenie podstawowe, ale także dodatki i premie. Z raportów wynika, że średnie uposażenie żołnierzy zawodowych to około 4800 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że to trudny i wymagający zawód i nie każdy spełnia kryteria kwalifikujące do zawodowej służby wojskowej. Ile dokładnie zarabiają wojskowi i jakie są dodatki specjalne dla żołnierzy zawodowych?

Wojna w Ukrainie

Ewakuacja dzieci z Charkowa
Ewakuacja dzieci z Charkowa Dzień Dobry TVN
wideo 2/16

Uposażenie żołnierzy i obowiązki żołnierza zawodowego

Żołnierz zawodowy to osoba, która pozytywnie przeszła wieloetapową rekrutację. Wynik rekrutacji zależy przede wszystkim od stanu zdrowia kandydata, jego sprawności fizycznej, a także od motywacji i osobowości. W trakcie rekrutacji kandydat musi zaliczyć zarówno testy sprawnościowe, jak i testy psychologiczne. Zawodowy szeregowy powinien ukończyć co najmniej gimnazjum i dodatkowe przygotowanie zawodowe. Ile zarabia żołnierz zawodowy? Stawki uposażenia żołnierzy są regulowane przez ustawę o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz przez Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Ile zarabia żołnierz szeregowy, a ile generał? Poniżej przedstawiono grupy uposażenia żołnierzy z uwzględnieniem najważniejszych stanowisk wojskowych:

 • Starszy szeregowy: 4 180 zł brutto,
 • Sierżant: 4 970 zł brutto,
 • Podporucznik: 5 790 zł brutto,
 • Kapitan: około 6 120 zł brutto,
 • Major: około 6600 zł brutto,
 • Pułkownik: około 8300 - 9600 zł brutto,
 • Generał brygady: około 10489 - 11230 zł brutto,
 • Generał dywizji: około 11 830 - 12 780 zł brutto,
 • Generał broni: około 13480 - 15580 zł brutto.

W Polsce istnieje także grupa żołnierzy rezerwowych, czyli osób, które złożyły przysięgę wojskową, ale są zwolnione z czynnej służby wojskowej. Narodowe Siły Rezerwowe powstały w 2010 roku. Ile zarabia żołnierz rezerwy? Obecnie rezerwista otrzymuje 80 zł brutto za dzień służby. Ponadto nie może on zostać zwolniony z pracy i otrzymuje prawo do wojskowej opieki medycznej oraz ubezpieczenie od wypadków. Pozostaje odpowiedzieć na pytanie ile zarabia żołnierz GROMu? W tym przypadku, ze względu na zwalczanie terroryzmu, otrzymuje on dodatek w wysokości 3300 zł brutto.

Dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Żołnierzom przysługują następujące dodatki do pensji podstawowej:

 • Dodatek służbowy dla wojskowych, którzy pełnią służbę na stanowiskach samodzielnych lub kierowniczych (kwota od 45 zł brutto aż do 1500 zł brutto miesięcznie), przy czym największe kwoty otrzymują kontrolerzy ruchu powietrznego oraz lekarze i dentyści),
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek motywacyjny (od 105 zł brutto do 405 zł brutto),
 • dodatek stażowy: od 3% po 3 latach służby do 35 proc. po 35 latach służby),
 • dodatek mieszkaniowy dla żołnierzy zawodowych.

Ponadto przysługuje im:

 • Zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia,
 • gratyfikacja urlopowa, czyli 35% najniższego wynagrodzenia żołnierza, przyznawana na wojskowego i na jego żonę oraz dzieci,
 • 13 pensja,
 • ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop,
 • odprawa: od 100 proc. do 600 proc. uposażenia.

Żołnierze mogą także otrzymać:

 • Nagrody uznaniowe,
 • nagrody jubileuszowe (po 20, 25, 30, 35 i 40 latach służby, które wynoszą od 75 proc. do 300 proc. uposażenia żołnierza),
 • należności za podróże służbowe.

W przypadku śmierci żołnierza zawodowego koszty pogrzebu może pokryć wojsko. Żołnierzowi zawodowemu przysługuje także zasiłek pogrzebowy, jeśli zmarł członek jego rodziny. Z kolei rodzinie zmarłego żołnierza zawodowego przysługuje zarówno zasiłek pogrzebowy jak i tzw. odprawa pośmiertna.

Czy warto pracować w wojsku? Zarobki żołnierzy w kontekście wymagań

Kiedyś decyzja o pozostaniu żołnierzem była wyborem na całe życie. Obecnie można zostać zawodowym żołnierzem lub przejść do rezerwy i pracować w innym zawodzie. Dobrym pomysłem jest wybór studiów dla żołnierzy, które później otwierają nowe możliwości. Kwalifikacja do wojska nie jest łatwa, tym bardziej że wymaga się świetnej sprawności fizycznej. W wojsku można znaleźć stabilizację i duże możliwości rozwoju. Minusem może być dyscyplina, podporządkowanie się przełożonemu w 100 proc., a także możliwe zmiany miejsca zamieszkania, ponieważ zwykle co kilka lat zmienia się miejsce pełnienia służby. Problemem może być także potencjalne zagrożenie życia i zdrowia, a także utarte przekonanie, że szeregowi wojskowi nie posiadają wykształcenia i wykonują tylko polecenia przełożonych. Współcześnie wojskowi znają języki obce i w większości mają wykształcenie wyższe.

Dużą zaletą tej ścieżki kariery jest pensja żołnierza. Można stwierdzić, że wynagrodzenie żołnierzy zawodowych jest bardzo dobre. Osoba na stanowisku pułkownika z dwudziestoletnim stażem pracy otrzymuje aż 9600 złotych brutto, a do tego inne dodatki i nagrody.

Od 1 stycznia 2019 roku stawki uposażenia żołnierzy wzrosły jeszcze bardziej, a wskaźnik zwiększył się z 3,20 do 3,63 wielokrotności kwoty bazowej żołnierzy. Należy zaznaczyć, że kwota bazowa jest niezmienna od 2009 roku i wynosi 1523,29 zł. Średnio zarobki żołnierzy wzrosły o 656 zł.

Zobacz także:

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Virojt Changyencham/Getty Images

Pozostałe wiadomości