Finanse i Praca

Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych - sejm przegłosował ustawę. Ile będzie można dostać?

Finanse i Praca

Aktualizacja:
Autor:
Teofila
Siewko/Diana Ryściuk
Źródło:
TVN24
Węgiel i pieniądze

Sejm przegłosował ustawę o dodatku dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest piec na węgiel. Jednorazowe dofinansowanie wynosiło będzie 3 tysiące złotych. Jakie warunki należy spełnić? Sprawdź, co powinno się znaleźć we wniosku.

Dodatek węglowy - nawet 3 tysiące złotych dla gospodarstw domowych

Ustawa o dodatku węglowym została przegłosowana przez sejm w piątek 22 lipca. Za ustawą głosowało 261 posłów, przeciwko było 36, a 149 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi następnie do senatu. Zakłada maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe w 2022 r. w wysokości 11,5 mld zł. Źródłem finansowania zasiłku jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Dofinansowanie będzie wynosić 3 tysiące złotych i przysługiwać gospodarstwom domowym, które ogrzewane są piecami węglowymi. Dotyczyć to ma zatem ogrzewania, takiego jak: kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, trzon kuchenny, kuchnia węglowa bądź piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym. Dopuszczane jest również ogrzewanie brykietem oraz peletem, które zawierają co najmniej 85% węgla kamiennego. 

Finanse i praca

Dostępność kredytów i zdolność kredytowa
Dostępność kredytów i zdolność kredytowaDzień Dobry TVN
wideo 2/7

Dodatek węglowy ma na celu zapewnienie wsparcia dla odbiorców, których dotyka ubóstwo energetyczne. Dzięki dofinansowaniu najuboższe gospodarstwa domowe mogłyby pokryć część kosztów opału w związku ze wzrostami cen na rynku energii. Ma to także zwiększyć poczucie bezpieczeństwa energetycznego oraz socjalnego. 

Jak uzyskać dodatek węglowy?

W toku projektu ustawy podkreślano, że warunkiem koniecznym, aby uzyskać dofinansowanie, będzie uzyskanie wpisu bądź zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Według projektu termin składania wniosku ma upłynąć 30 listopada 2022 roku. Gminy będą miały miesiąc na wypłatę pieniędzy. Wzór wniosku zostanie dopiero ogłoszony w rozporządzeniu, co ma ujednolicić jego formę, a tym samym odciążyć gminy. Ponadto, gminy będą przyznawać dodatek za pomocą informacji i nie będzie konieczności wydawania decyzji administracyjnej. Informacje zawarte we wniosku będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Ma to na celu zabezpieczenie sytuacji, w której mogłoby dojść do próby wyłudzenia świadczenia. 

Wniosek o dodatek węglowy

Wzór wniosku o dodatek węglowy został opublikowany 11 sierpnia 2022 roku w załączniku do rozporządzenia. Wzór wraz z rozporządzeniem można znaleźć tutaj. We wniosku konieczne będzie podanie danych osobowych: numeru i serii dowodu osobistego oraz rachunku bankowego, na który ma wpłynąć dodatek węglowy. 

Więcej przeczytasz na tvn24.pl

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko/Diana Ryściuk

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Adam88xx/Getty Images

Pozostałe wiadomości