Do czego zdolny jest Polak, aby stać się bogatym? Zaskakujące wyniki badań

Pieniądze

Wiele osób po cichu marzy o domu z basenem, luksusowych wakacjach czy drogich samochodach. Życie byłoby o wiele prostsze, gdyby nie trzeba było martwić się o bieżące wydatki czy spłatę kredytu. Bogactwo to marzenie prawie każdego, ale pytanie do czego jesteśmy zdolni, aby je spełnić. Serwis InterviewMe.pl przeprowadził badania, które jednoznacznie dowodzą, jak wiele Polacy są w stanie poświęcić dla pieniędzy.

Co jesteśmy w stanie zrobić dla pieniędzy?

Choć jak mówi stare porzekadło, pieniądze szczęścia nie dają - bo tego, co w życiu najważniejsze nie da się kupić - to pozwalają spełnić niejedno marzenie. Serwis InterviewMe.pl postanowił sprawdzić, na jakie poświęcenie byliby gotowi Polacy dla korzyści finansowych.
Poruszając kwestie pieniędzy, warto wiedzieć, od jakiej pensji - zdaniem ankietowanych - zaczyna się bogactwo. Większość osób uznała, że poczuliby się majętni, gdyby ich miesięczny dochód mieścił się w przedziale 10-15 tys. zł. Co byliby gotowi zrobić dla takiej sumy? Aż 76% osób uznało, że dla takich pieniędzy mogłoby pracować po godzinach. 73% badanych zdecydowałoby się na pracę poza miejscem zamieszkania, gdyby w grę wchodziło miasto w obrębie tego samego województwa. W przypadku wyjazdu do innego europejskiego kraju, gotowość wyraziło 18% ankietowanych, a zmiany kontynentu jedynie 14%.
Badania wskazują również na inny ciekawy aspekt, czyli podejście Polaków do zdrowia. Okazuje się, że 28% ankietowanych wyraziłoby zgodę na podjęcie pracy na obszarze, gdzie jest wysokie zagrożenie terrorystyczne, a 20% na terenach objętych wojną. Co ciekawe, mniej osób, bo tylko 19% zgodziłoby się na pracę w miejscu, gdzie byliby narażeni na przebywanie wśród osób z chorobami zakaźnymi. Być może to efekt obecnej pandemii, która zwróciła uwagę na zagrożenia, jakie niesie za sobą praca w szpitalach zakaźnych.

Konflikt z prawem albo poświęcenie rodziny – do czego jesteśmy zdolni dla pieniędzy?

Najbardziej zaskakujący w przeprowadzonych badaniach jest fakt, jak wielu Polaków zgodziłoby się wejść w konflikt z prawem dla korzyści finansowych. Okazuje się, że 23%, czyli prawie co czwarta osoba spośród ankietowanych wyraziłaby zgodę na pracę, która wiązałaby się z nielegalną działalnością, a 62% dla bogactwa mogłoby pracować na czarno. Co ciekawe 20% zgodziłaby się produkować albo sprzedawać narkotyki. Badanie wskazuje również, że to mężczyźni częściej niż kobiety są skłonni do łamania prawa. Okazuje się, że 26% ankietowanych dla bogactwa byłoby w stanie złamać swoje zasady moralne.
Na szczęście niewiele osób byłaby zdolna do zerwania kontaktów z bliskimi. Spośród ankietowanych jedynie 17% odpowiedziało, że dla bogactwa mogłoby zdradzić przyjaciela, a 16% pytanych dopuszcza możliwość, aby dla wysokiej pensji zerwać kontakt z rodziną.
Wyniki badań jasno pokazują, że Polacy choć marzą o bogactwie to znacznie częściej są w stanie ciężko pracować na swój sukces, niż osiągnąć cel kosztem utraty zdrowia czy rodziny. Większość ankietowanych dopuszcza konieczność pracy po godzinach czy wyjazd do innego miasta. Na szczęście, znacznie rzadziej są skłonni, aby dla pieniędzy zaprzepaścić własne zasady, których jak wiadomo, nie da się kupić za żadne pieniądze.
Zobacz także:
Zobacz wideo: Jak wygląda praca górniczek w Polsce?
Autor: Martyna Trębacz
Pozostałe wiadomości