Świat

Obwód Kaliningradzki, jakiego nie znacie – historia, atrakcje, ciekawostki

Świat

Autor:
Adrian
Adamczyk
Obwód kaliningradzki

Obwód Kaliningradzki jest rosyjską eksklawą (czyli fragmentem terytorium państwa, całkowicie oderwanym od właściwego terytorium, ale w rzeczywistości będącym jego częścią) w Europie Środkowej i najbardziej wysuniętym na zachód rejonem Rosji. Graniczy z Polską oraz z Litwą. Jego największym miastem (jednym z 21) i zarazem stolicą jest Kaliningrad, w którym skupiona jest prawie połowa mieszkańców tego regionu.

Historia Obwodu Kaliningradzkiego

Obszar dzisiejszego Obwodu Kaliningradzkiego znany jest od wieków. Do średniowiecza był zamieszkany przez bałtyckich Prusów. Następnie teren ten został zamieszkany przez ludność pochodzenia niemieckiego, a w wyniku wojny trzynastoletniej (1454–1466) przeszedł pod zwierzchnictwo polskie. Po 1525 roku Królewiec, czyli współczesny Kaliningrad, był prężnie działającym ośrodkiem drukarskim oraz uniwersyteckim. Teren ten był zamieszkiwany przez Litwinów i Polaków, których poddawano silnej germanizacji. Po II wojnie światowej Obwód został zajęty przez Armię Czerwoną. Jego formalne utworzenie miało miejsce 7 kwietnia 1946 roku – od tego momentu stało się częścią terytorium Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i uzyskało nazwę – Obwód Królewiecki. Po kilku miesiącach nazwa Królewca została zmieniona na Kaliningrad, więc nazwa całego obszaru również została zmodyfikowana. W kilka lat po II wojnie światowej teren został zasiedlony przez ludność z różnych części ZSRR. Aż do ostatniej dekady XX wieku Obwód Kaliningradzki był zamknięty dla obcokrajowców. W tym samym czasie powstał postulat ogłoszenia niepodległości obwodu, jednak nie spotkało się to z aprobatą mieszkańców. Od 1 kwietnia 2006 roku na terenie Obwodu Kaliningradzkiego działa specjalna strefa ekonomiczna. Próbuje się również rozwijać międzynarodową współpracę Obwodu oraz ograniczać jego uprawnienia polityczne na rzecz moskiewskich władz.

Zabytki i atrakcje w Obwodzie Kaliningradzkim

Obwód Kaliningradzki, mimo burzliwej historii, może poszczycić się paroma niezwykle intrygującymi zabytkami. Bez wątpienia należy do nich gotycka Katedra Matki Bożej i św. Wojciecha w Kaliningradzie wzniesiona w 1333 roku, będąca niegdyś główną świątynią w mieście. Na uwagę zasługuje również zamek królewiecki z XIII wieku wzniesiony przez Krzyżaków. Ciekawymi budowlami są także Sobór Chrystusa Zbawiciela, Dom Sowietów, Brama Brandenburska w Kaliningradzie oraz ewangelicki Kościół Luizy, w którym znajduje się Teatr Lalek.

Zobacz także:

Zobacz wideo: Jelczem z Polski do Nepalu

Jelczem z Polski do Nepalu
Jelczem z Polski do Nepalu Źródło: Dzień Dobry TVN

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Westend61

Pozostałe wiadomości