Dziecko

Przedszkolaki pakują plecaki, czyli jak wygląda rekrutacja do przedszkola?

Dziecko

Aktualizacja:

Procedura postępowania wcale nie jest taka prosta, zwłaszcza jeżeli robimy to po raz pierwszy. Jesteśmy pełni emocji i oczekiwań. Pedagog dziecięca dr Monika Just wyjaśniła, jak krok po kroku przejść przedszkolną rekrutację. Co zrobić w przypadku, kiedy nasze dziecko nie dostanie się do wybranej placówki?

Początek rekrutacji – gdzie szukać informacji?

Choć mamy dopiero początek marca i do września jeszcze pół roku, to już teraz rozpoczynają się przedszkolne rekrutacje.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego wygląda wszędzie tak samo, jednak czas jej rozpoczęcia jest elastyczny. Mniejsze i większe miasta wyznaczają swój własny termin naboru. Niektóre województwa już rozpoczęły rekrutacje, Warszawa zacznie 3 marca 2020 roku.

Procedura postępowania wcale nie jest taka prosta. Trzeba być uważnym i sprawdzać strony urzędu miasta, urzędu gminy, internetowe strony przedszkoli, do których chcielibyśmy zapisać nasze dziecko.

Rekrutacja do przedszkoli jest rekrutacją elektroniczną i jest kilkuetapowa.

Etapy procesu rekrutacyjnego. Postępowanie rodzica

Po sprawdzeniu harmonogramu rekrutacji na stronie elektronicznej (urząd miasta, gmina) lub uzyskaniu informacji od dyrektora placówki, rodzice mają prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech przedszkoli. Trzeba jednak zaznaczyć preferencję wyboru. Wydrukowany wniosek z podpisem obydwojga rodziców (chyba, że sytuacja rodzinna jest odmienna) składa się tylko w jednym przedszkolu tzw. pierwszego wyboru.

Ważne, by pamiętać o dodatkowych dokumentach w następujących przypadkach:

 • w przypadku rodzin wielodzietnych (oświadczenie);
 • niepełnosprawność (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rodzinie);
 • samotny rodzic (oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka);
 • śmierć rodzica (akt zgonu).

Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola

Kryteria przyjęcia dzielimy na urzędowe i samorządowe. We wszystkich państwowych placówkach obowiązuje 5 odgórnych kryteriów ustawowych. Do przedszkola w pierwszej kolejności dostaną się dzieci:

 • z rodzin wielodzietnych;
 • z niepełnosprawnością (nieważne czy jest to niepełnosprawność dziecka czy któregoś z członków rodziny);
 • wychowywane przez samotnych rodziców;
 • wychowywane w rodzinach zastępczych.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego podane są kolejne kryteria brane pod uwagę z przypisanym i wartościami punktowymi. Są to tzw. kryteria samorządowe. Należą do nich między innymi:

 • rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru – 32 punkty, dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących, rodzic samotnie wychowujący dziecko – 16 punktów;
 • dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 8 godzin – 8 punktów;
 • dziecko uczęszczające do żłobka w toku rekrutacji – 4 punkty;
 • dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone obcięciem pieczą zastępczą -2 punkty;
 • dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki – 1 punkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 63.

Co jeśli się nie uda?

Wyniki naboru najczęściej podawane są w maju. Przedszkola wywieszają listy przyjętych dzieci. W przypadku rekrutacji elektronicznej - rodzic otrzyma informację, jaki jest status składanego wniosku.

Jeżeli nasze dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola mamy 7 dni na odwołanie od wyników rekrutacji. Rodzic może złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie nieprzyjęcia.

W przedszkolach, w których pozostały wolne miejsca prowadzi się rekrutację uzupełniającą. Informację o wolnych miejscach znajdziemy na stronach internetowych przedszkola, urzędu gminy czy miasta.

Wówczas o miejsce w przedszkolu mogą się również ubiegać dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

W przypadku dzieci powyżej 3 r.ż. – gmina musi wskazać przedszkole w obrębie gminy do którego zostanie przyjęte dziecko.

Zobacz też:

Nie oglądałeś Dzień Dobry TVN na antenie? Pełne odcinki znajdziesz w serwisie

Autor: Magdalena Gudowska

Pozostałe wiadomości