Newsy

Zasiłek stały 2022. Ile może wynieść i komu przysługuje?

Newsy

Autor:
Diana
Ryściuk
Źródło:
natemat.pl
polskie pieniądze, zasiłek
Slawomir Gawryluk/Getty ImagesZasiłek stały 2022

1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy dotyczące kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych w ramach pomocy społecznej. Ile będzie wynosił zasiłek stały i komu przysługuje?

14 lipca 2021 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych w ramach pomocy społecznej. W efekcie niektóre rodziny będą mogły uzyskać wyższe kwoty świadczenia. Zwiększy się również liczba osób i rodzin uprawnionych do tego rodzaju wspracia.

Zmiany prawne w 2022 r.

Nowe świadczenie opiekuńcze od 2022 roku
Nowe świadczenie opiekuńcze od 2022 rokuDzień Dobry TVN
wideo 2/3

Zasiłek stały – co to za świadczenie?

Zasiłek stały to specjalne świadczenie pomocy społecznej wypłacane ze środków budżetu państwa. Jest to wsparcie finansowe, udzielane najbardziej potrzebującym obywatelom, czyli osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Przydzielany jest także osobom samotnie zarządzającym gospodarstwem domowym oraz pozostającym w rodzinie. Dokładnie warunki określają ustalone kryteria przydziału.

Zasiłek stały – komu przysługuje?

Z Ustawy o pomocy społecznej z 12.02.2004 roku, artykuł 37, wynika, że zasiłek stały należy się osobie:

 • pełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej, pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego

Kwota zasiłku stałego jest zależna od decyzji pracownika socjalnego. Od 1 stycznia 2022 roku zakłada się, że świadczenie nie może być niższe niż 30 zł i nie wyższe niż 719 zł. Wcześniej maksymalna kwota zasiłku stałego wynosiła 645 zł. Wzrosła więc o 11% w stosunku do 2021 roku.

W 2022 r. zmianie ulega także wysokość kryterium dochodowego, które uprawnia do otrzymania zasiłku stałego:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – z 701 zł do 776 zł
 • dla osoby w rodzinie – z 528 zł do 600 zł

Aby otrzymać zasiłek stały, należy złożyć odpowiedni wniosek i kilka niezbędnych dokumentów:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumenty potwierdzające sytuację materialną wnioskodawcy i jego najbliższych lub w razie konieczności inne dodatkowe dokumenty, które to poświadczają,
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy bądź przynależenie do I/II grupy inwalidzkiej lub niezdolności do pracy,
 • rodzinny wywiad środowiskowy dokonany przez pracownika socjalnego.

W czasie oczekiwania na orzeczenie lekarskie wnioskodawca ma możliwość pobierania zasiłku okresowego. Nie jest konieczne ponowne złożenie wniosku o zasiłek stały.

Zobacz także:

 • 30 lat doświadczenia
 • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
 • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
 • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor:Diana Ryściuk

Źródło: natemat.pl

Źródło zdjęcia głównego: Slawomir Gawryluk/Getty Images

Pozostałe wiadomości