Sennik: bezdomny. Znaczenie snu, symbolika bezdomnych

Aktualizacja:
bezdomny

Bezdomność jest jednym z motywów pojawiających się nie tylko w snach, ale także w literaturze. Sennik wskazuje, że bezdomny symbolizuje problemy w życiu zawodowym, osobistym i finansowym, a także może wiązać się z nadchodzącymi zmartwieniami.

Sen o bezdomnym można interpretować na różnych poziomach, zarówno w sposób dosłowny, jak i metaforyczny. Warto sytuację osoby bezdomnej odnosić nie tylko do swoich problemów finansowych, ale także do związków, uczuć i emocji.

Sen o bezdomnym: symbolika w literaturze

Bezdomność jest motywem pojawiającym się wielokrotnie w literaturze. Zdecydowanie najczęściej przywołuje się powieść Stefana Żeromskiego pt. "Ludzie bezdomni". W książce bezdomność rozpatrywana jest zarówno na poziomie dosłownym, jak i wyższym, metaforyczno-kulturowym. Oznacza brak własnego domu, swojego miejsca na ziemi, do którego można wrócić i się z nim utożsamiać. Żeromski wskazuje tutaj na bezdomnych chłopów, na biedę, a także brak domu odczuwany przez głównego bohatera, Tomasza Judyma. Dużo bardziej interesujące jest jednak odniesienie metaforyczne, zgodnie z którym bezdomność oznacza wyalienowanie pewnej grupy ze społeczeństwa. Nawet osoby, które odniosły sukces i znalazły się w klasie wyższej niż ta, do której przynależały z urodzenia, odczuwają pustkę i nie utożsamiają się z innymi ludźmi. W książce poruszana jest także symbolika bezdomności kulturowej i historycznej, a więc brak ojczyzny, konieczność emigracji.
Warto zaznaczyć, że bezdomność wiąże się również z innymi dziełami literackimi, na przykład z historią Odysa. Adam Mickiewicz poruszył ją w "Konradzie Wallenrodzie" (tytułowy bohater powieści poetyckiej stracił dom), a także w pisanych w czasie podróży "Sonetach krymskich". Materialną nędzę ukazał z kolei Victor Hugo w powieści "Nędznicy". Motyw bezdomności przewija się więc wielokrotnie w literaturze oraz w innych tekstach kulturowych. Analiza osoby bezdomnej w senniku jest częściowo zbliżona do sposobu interpretacji tego motywu w literaturze.

Sennik: bezdomny

Sen o bezdomnym może wiązać się z różnymi elementami, przy czym warto zaznaczyć, że interpretacja zależy od sytuacji osoby śniącej, od jej cech osobowości, a także doświadczeń życiowych i planów. Uznaje się, że bezdomność w śnie oznacza nadchodzące zmartwienia i problemy w różnych sferach życia. Dodatkowo taki sen wskazuje na wewnętrzną pustkę, a także na brak możliwości rozwojowych, które odczuwa śniący. Osoba, której śni się, że jest bezdomna, zgodnie z sennikiem odczuwa alienację życiową, co odpowiada niektórym motywom literackimi. Widok osoby bezdomnej może także zwiastować pewne problemy związane z własnym domem lub mieszkaniem. Niektórzy przestrzegają przed sprzedażą lub kupnem nowego lokum, jeśli we śnie pojawiła się osoba bezdomna, ponieważ może to oznaczać nietrafione inwestycje finansowe.
Z drugiej strony sennik wskazuje, że widok schroniska dla bezdomnych wiąże się z osiągnięciem sukcesu życiowego lub z trafnymi decyzjami. Pozytywne konotacje niesie sen, w których człowiek pomaga osobom biednym, ponieważ oznacza to wsparcie w potrzebie i dobre uczynki. Warto również zaznaczyć, że bezdomność w śnie może wynikać z życiowych rewolucji, nadchodzących zmian, których obawia się osoba śniąca. Bezdomność jest więc motywem analizowanym w szeroki sposób i odnoszonym zarówno do przestrzeni mieszkalnej, jak i do relacji z innymi, a także do sporych zmian życiowych. Treść snów, zdaniem niektórych badaczy (w tym psychologa Carla G. Junga), zwraca uwagę na pewne istotne problemy, które wiążą się z wewnętrznymi przeżyciami jednostki. Bezdomność wskazuje więc na lęk, przerażenie, brak możliwości ucieczki z danej sytuacji.
Sny są uznawane za drogę do podświadomości i rzeczywiście mogą być zwiastunem problemów danego człowieka. Zdaniem badaczy zwykle są odzwierciedleniem rzeczywistości, marzeń lub częstych myśli na dany temat. Bezdomność w takim kontekście może więc oznaczać obawę przed utratą domu lub strach związany z ważnymi decyzjami życiowymi. Treść snów niekiedy ujawnia lęki, które zostały głęboko ukryte. Bardzo dobrym pomysłem jest uwierzenie we własną interpretację swojego snu, ponieważ nie każdy motyw z sennika wiąże się z sytuacją życiową. Jednostka śniąca o bezdomności wcale nie musi obawiać się takiego stanu, tylko po prostu widziała na ulicy osobę bezdomną i zastanawia się nad jej losem. W takim wypadku sen może być oznaką wewnętrznej chęci pomocy i działania na rzecz osób potrzebujących. Interpretacja snów powinna być więc dopasowana do konkretnej sytuacji życiowej, a także przeżyć wewnętrznych .
Dlaczego jesteśmy przesądni? Zobacz wideo:
Zobacz też:
Autor: Adrianna Kowalczyk
Pozostałe wiadomości