Porady

Opóźnienie w zapłacie rachunku za prąd lub gaz - jak uniknąć odcięcia dostawy?

Porady

Aktualizacja:
Autor:
Diana
Ryściuk
Źródło:
strefabiznesu.pl
rachunki za energię

Inflacja i gwałtowny wzrost cen energii powodują, że coraz więcej osób ma problem z regularnym opłacaniem rachunków za prąd i gaz. Efektem może być wstrzymanie dostaw. Jak tego uniknąć? Wyjaśnia Urząd Regulacji Energetyki.

W 2021 r. w Polsce wstrzymano dostawę energii blisko 265 tysięcy razy. W większości przypadków powodem były nieopłacone rachunki, głównie w gospodarstwach domowych. Takie dane przekazał Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Drożyzna

Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
wideo 2/4

Kiedy zakład energetyczny może odciąć prąd?

Wstrzymanie dostawy energii elektrycznej może mieć miejsce w trzech sytuacjach:

  • podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że odbiorca nielegalnie pobiera paliwa lub energię,
  • instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska,
  • odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, a opóźnienie wyniesie co najmniej 30 dni od terminu opłaty.

Kiedy zakład nie może odciąć dostaw prądu/gazu?

Co ważne, nie można wstrzymać dostaw energii w przypadku zaległości w zapłacie odsetek i opłat za nielegalny pobór energii lub opłat za przyłączenie do sieci. Natomiast jeśli problem nieuregulowanego rachunku już wystąpił, przedsiębiorstwo ma obowiązek powiadomić odbiorcę w gospodarstwie domowym o planowanym wstrzymaniu dostaw. Powiadomienie musi mieć formę pisemną.

Nieopłacone rachunki. Jak zapobiec odcięciu prądu lub gazu w tej sytuacji?

Urząd Regulacji Energetyki wyjaśnia, że nieuregulowany rachunek nie zawsze musi wiązać się ze wstrzymaniem dostawy prądu lub gazu i podpowiada, co zrobić, gdy znajdziemy się w takiej sytuacji.

Gdy pojawi się problem ze środkami na opłatę rachunku, można skontaktować się z przedsiębiorstwem energetycznym, wyjaśnić sytuację i wspólnie wypracować sposób wyjścia z niej. Wbrew pozorom, wielu dostawców prowadzi specjalną politykę postępowania w takich okolicznościach, zwłaszcza w obecnych realiach inflacji i drożyzny. Płatności można zwykle rozłożyć na raty lub też odroczyć termin zapłaty. Pozostałe rozwiązania, o które warto zapytać, to:

  • instalacja liczników przedpłatowych,
  • nienaliczanie lub umorzenie odsetek,
  • odstąpienie od windykacji (wyjątkowa sytuacja osobista),
  • pismo od sprzedawcy, a w nim rozwiązania alternatywne.

Proponowane przez dostawcę energii rozwiązanie nie może jednak generować dodatkowych kosztów dla odbiorcy w gospodarstwie domowym. Z kolei, aby móc z ewentualnych rozwiązań skorzystać, odbiorca powinien złożyć do przedsiębiorcy odpowiedni wniosek w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostaw. Ewentualne spory na linii dostawca-odbiorca energii wyjaśniać może Oddział Terenowy URE.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor:Diana Ryściuk

Źródło: strefabiznesu.pl

Źródło zdjęcia głównego: JGI/Jamie Grill/Blend Images/Getty Images

Pozostałe wiadomości