Nawet 113 tys. zł na każde dziecko. Czy suma zasiłków rodzinnych w Polsce jeszcze wzrośnie?

wypłata zasiłku
DANIEL DROBIK/Getty Images
Źródło: iStockphoto
Liczba zasiłków na rzecz rodzin z dziećmi rośnie. Rodzice mogą otrzymać z budżetu państwa już około 113 tys. zł wsparcia finansowego na każde dziecko. Przy wyliczeniach pod uwagę zostały wzięte programy rządowe gwarantujące środki comiesięczne, coroczne i jednorazowe.

Zasiłki rodzinne w Polsce

Jak wynika z obliczeń serwisu Bankier.pl, rodzice mogą już otrzymać łącznie z budżetu państwa około 113 tys. zł wsparcia finansowego na każde dziecko. Pod uwagę wzięto rządowe programy: 500+, 300 zł na wyprawkę szkolną, becikowe, bon turystyczny oraz ulgę prorodzinną w rozliczeniu rocznym PIT.

Niektóre świadczenia, które rodzice mogą otrzymać z budżetu państwa w formie wsparcia na wychowanie dziecka są jednorazowe, np. tzw. becikowe czy 500 zł na wakacje w ramach bonu turystycznego.

Z kolei co roku rodzice i prawni opiekunowie dzieci mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 300 zł przy zakupie artykułów szkolnych. Innym stałym świadczeniem jest ulga na dziecko w formularzu PIT (od 1112,04 do nawet 2700 zł na dziecko) czy wsparcie z programu "Rodzina 500+". Zapowiedzi związane z programem "Polskiego ładu" pokazują, że suma świadczeń na każde dziecko dodatkowo wzrośnie.

Zasiłki rodzinne: 300+ na wyprawkę szkolną. Jak złożyć wniosek?

Rządowy program "Dobry start", czyli tzw. 300+, to jednorazowe świadczenie na zakup niezbędnej dla każdego ucznia wyprawki szkolnej. Ten zasiłek przewidziany jest dla rodziców wszystkich uczących się dzieci, które nie ukończyły 20 lat. Uczniowie z niepełnosprawnościami otrzymywać będą to wsparcie do 24. roku życia.

Do końca 2020 roku na zasiłek 300+ przeznaczone zostały ponad 4 mld zł. Zakładając, że dziecko uczy się od 7. do 19. roku życia, to w ciągu 12 lat edukacji rodzice otrzymają z programu "300+" łącznie 3600 zł na wyprawki szkolne .

Wnioski o dofinansowanie w programie "Dobry start" można składać online od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jak zapowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej, proces składania dokumentów będzie w pełni zautomatyzowany. Rodzice, którzy złożą wniosek w trakcie wakacji (lipiec – sierpień), mają zagwarantowaną wypłatę świadczenia do 30 września 2021 r. W przypadku składających wniosek w kolejnych miesiącach, czas oczekiwania na środki będzie dłuższy. Przelewy mają wpłynąć w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Zasiłki rodzinne: 500+ na każde dziecko co miesiąc

Rządowy program „Rodzina 500+” to comiesięczne świadczenie, które przysługuje na każde dziecko w każdej rodzinie, bez względu na wysokość jej dochodów. Środki wypłacane są co miesiąc, od momentu narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek w terminie od 1 lipca do 30 czerwca. Przesłanie formularza w tych terminach daje pewność zachowania ciągłości wypłacania środków. Dokumenty można składać elektronicznie korzystając z PUE ZUS, bankowości elektronicznej oraz portalu Emp@tia.

Zasiłki rodzinne: 500 zł na wakacje z bonu turystycznego

Kolejnym, tym razem jednorazowym świadczeniem, jakie można otrzymać na dziecko, jest bon turystyczny. Jego wysokość to 500 zł.

Sprawdź szczegółowe informacje na temat bonu turystycznego.

Zasiłki rodzinne: Ulga na dziecko w rozliczeniu PIT

Oprócz nowych rządowych programów wsparcia finansowego rodzin, rodzice mogą skorzystać także z podatkowej ulgi prorodzinnej. Warto mieć na uwadze, że w odróżnieniu od wcześniej wymienionych świadczeń, w uldze podatkowej jest limit dochodu. Wysokość ulgi uzależniona jest też od liczby dzieci w rodzinie:

 • 1112,04 zł – na pierwsze i drugie dziecko,
  • 2000,04 zł – na trzecie dziecko,
   • 2700,00 zł – na czwarte i każde kolejne dziecko.

    Ulga przysługuje na dzieci poniżej 18 r.ż., dorosłych uczących się i mających nie więcej niż 25 lat oraz dzieci z niepełnosprawnościami, niezależnie od wieku. Pierwszym ograniczeniem w stosowaniu ulgi podatkowej jest kryterium dochodowe dotyczące samego dziecka. Jeżeli w danym roku dziecko zarobiło więcej niż 3089 zł, to rodzice tracą możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

    Poza tym obowiązuje limit dochodu podatkowego za poprzedni rok. Ograniczenie w korzystaniu z ulgi podatkowej dotyczy wysokości dochodów osiąganych przez rodziców. Limit ma zastosowanie jedynie dla jedynaków. Ulga na dziecko w 2020 r. przysługuje jedynie tym małżonkom, których dochód podatkowy nie przekroczył łącznie 112 tys. zł. Oznacza to, że miesięczny dochód (po odjęciu zapłaconych składek ZUS) uprawniający do otrzymania ulg na dzieci nie może przekroczyć 9 333,33 zł.

    Zasiłki rodzinne: Becikowe i kosiniakowe, czyli 1000 zł za urodzenie dziecka

    Od lat świeżo upieczeni rodzice otrzymują jednorazowo 1000 zł wsparcia, czyli tzw. becikowe. W przypadku bliźniaków świadczenie to wynosi 2000 zł.

    Becikowe wypłacane jest rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe. To kolejne po podatkowej uldze na dziecko świadczenie, w którym brana jest pod uwagę wysokości dochodu. Dochód miesięczny nie może przekraczać 1922 zł netto na osobę.

    Alternatywną dla becikowego jest tzw. kosiniakowe, które również wynosi 1000 zł. To jednorazowe świadczenie, które przysługuje osobom zatrudnionym na "umowach śmieciowych", bezrobotnym, studentom, rolnikom oraz osobom, które nie korzystają z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.

    Nowe zasiłki rodzinne w Polsce. Kolejne pieniądze na dzieci

    Według ostatnich doniesień "Nowy ład podatkowy" przyniesie kolejne zasiłki dla rodzin z dziećmi. Jednym z nich jest 12 tys. zł na każde drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. To świadczenie będzie przeznaczone dla wszystkich rodzin, bez względu na to, czy tego potrzebują, czy nie.

    Oprócz dodatkowego świadczenia w wysokości 12 tys. zł na dziecko, rząd przedstawił także projekt dofinansowania do opieki dla dzieci do lat 3 w wysokości 400 zł miesięcznie. Pieniądze mają być przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna. Według ministerstwa wsparcie to ma pomóc w zapewnieniu opieki nad najmłodszymi dziećmi, tym samym umożliwiać ich rodzicom wykonywanie pracy.

    Zobacz także:

    Zobacz wideo: Strategia demograficzna 2040: Zmiany w kodeksie pracy mają pomóc rodzicom najmłodszych dzieci

    Autor: Diana Ryściuk

    Źródło: bankier.pl

    Źródło zdjęcia głównego: iStockphoto

    podziel się:

    Pozostałe wiadomości