Finanse i Praca

PIT-0 dla rodzin 4 plus. Kto może skorzystać z ulgi?

Finanse i Praca

Aktualizacja:
Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
gov.pl/infor
Pieniądze, na których stoją figurki
sqback/Getty ImagesPIT-0 dla rodzin 4 plus. Kto może skorzystać z ulgi?

PIT-0 dla rodzin 4+ nazywany także PIT-em zero dla rodzin obowiązuje od początku roku 2022. Stosowany jest do dochodów, które uzyskane zostaną od pierwszego stycznia tego roku. Kto i jak może skorzystać z ulgi? Co trzeba o niej wiedzieć?

Pit-0 - co to?

PIT-0 dla rodzin 4+ jest ulgą wprowadzoną przez Polski Ład i mogą z niej korzystać rodzice, którzy mają co najmniej czwórkę dzieci. PIT-0 mogą złożyć opiekunowie prawni: samotni rodzice oraz małżeństwa, a także opiekunowie pozostający w związkach nieformalnych. 

Drożyzna

Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
wideo 2/4

Jak szacuje rząd, na uldze ma skorzystać ponad 110 tysięcy rodziców. PIT-0 oznacza zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a więc na umowie o pracę (etacie), umowie zlecenia zawartych z firmą, a także przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach tej ulgi, podobnie jak w przypadku ulgi dla młodych i pracujących seniorów, nie może przekraczać kwoty 85 528 zł rocznie na jednego rodzica. Oznacza to, że dla obojga rodziców kwota ta wynosi 171 056 zł.

PIT-0 dla rodzin 4 plus - kto może skorzystać?

Z Ulgi PIT-0 dla rodzin 4+ korzystać mogą rodzice biologiczni, samotni rodzice, samotni opiekunowie prawni, opiekunowie prawni będący małżeństwem, rodzice zastępczy i rodzice pozostający w związku niesformalizowanym. Warunkiem możliwości skorzystania z PIT-0 jest posiadanie co najmniej 4 dzieci lub podopiecznych. Zwolnienie dotyczy osób pracujących na tzw. etacie, czyli umowie o pracę, a także z umowy zlecenia oraz działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej. 

Dokładniej, z ulgi można skorzystać podczas wykonywania władzy rodzicielskiej, bycia opiekunem prawnym dziecka, które mieszkało razem z nami, bycia rodzicem zastępczym w oparciu o orzeczenie sądu bądź umowy zawartej ze starostą, a także w przypadku dzieci dorosłych uczących się, w stosunku do których wykonywało się ciążący obowiązek alimentacyjny bądź jest się rodzicem zastępczym. 

Na dorosłe dzieci, które uczyły się można skorzystać z ulgi do 25. roku życia w szczególnych przypadkach, jak:

  • niestosowanie przepisów o 19% podatku liniowym,
  • niestosowaniu przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • niepodleganie opodatkowaniu podatkiem tonażowym,
  • nieuzyskanie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych czy ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej 3 089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Co istotne, nie ma konieczności posiadania czwórki dzieci przez cały rok podatkowy, aby mieć prawo do skorzystania z ulgi. Jeśli czwarte dziecko urodziło się pod koniec roku, to rodzic ma prawo skorzystać z PIT-0 dla rodzin 4+ podczas składania zeznania podatkowego za cały rok, mimo iż dziecko pojawiło się w ostatnim miesiącu zeznania podatkowego.

PIT-0 dla rodzin 4 plus - jak uzyskać ulgę?

Z ulgi można skorzystać w trakcie trwania roku, jednak jej ostateczne rozliczenie odbywa się w zeznaniu rocznym. Stosowanie w trakcie roku wymaga samodzielnego obliczania zaliczki bądź podatku przez płatnika, która związana jest z osiąganiem zagranicznych przychodów z pracy (na umowie o pracę lub umów zlecenia) oraz przychodów z działalności gospodarczej. W takich przypadkach można samodzielnie stosować ulgę poprzez wyłączenie przychodów nią objętych z przychodów, które podlegają opodatkowaniu. 

W przypadku korzystania z ulgi w rozliczeniu rocznym konieczne jest złożenie informacji o liczbie dzieci oraz ich numerów PESEL (jeśli ich nie ma, należy podać imiona, nazwiska i daty urodzin każdego z dzieci, które nie posiada PESEL-u). 

Aktualne informacji można znaleźć na rządowej stronie gov.pl.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: gov.pl/infor

Źródło zdjęcia głównego: sqback/Getty Images

Pozostałe wiadomości