Jak będzie kształtować się inflacja? Oto prognozy NBP

Autor:
mp/ams/tvn24,
Magdalena
Brzezińska
Źródło:
tvn24.pl
Mężczyzna pochylający się na kartką papieru i kalkulatorem.

Dwucyfrowa inflacja utrzymywać się będzie jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy - do takich wniosków doszli ekonomiści z Narodowego Banku Polskiego. Jak zdaniem analityków będzie zmieniał się wskaźnik cen konsumpcyjnych? Kiedy można spodziewać się wyhamowania wzrostu?

Raport NBP - listopad 2022. Jaka będzie inflacja?

Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące inflacji. W centralnej ścieżce analitycy projekcji przewidują, że inflacja CPI w 2022 roku wyniesie 14,5%, w 2023 roku - 13,1%, z kolei w 2024 roku - 5,9 %. Jak czytamy na tvn24.pl, rewizja w górę prognozy w latach 2022-2023 wynika z wyższej dynamiki inflacji bazowej i cen żywności, związanej z rozłożoną w czasie reakcją tych komponentów koszyka CPI na silniejszy niż założono w rundzie lipcowej wzrost kosztów produkcji, zwłaszcza energii. Oceniono, że po wzroście inflacji w I kw. 2023 r., w dalszym horyzoncie, wraz z wygasaniem wpływu czynników podwyższających CPI, jej poziom zacznie się obniżać.

Drożyzna

Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
wideo 2/4

Ekonomiści z NBP przekonują, że przy założeniu utrzymania stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie (w tym przy stopie referencyjnej równej 6,75 proc.) inflacja CPI dopiero pod koniec horyzontu projekcji powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP określonego jako 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. Z przedstawionego przez nich raportu wynika również, że w 2022 roku produkt krajowy brutto wzrośnie o 4,6%, w 2023 roku o 0,7 %, z kolei w 2024 roku o 2 %.

Prognozy NBP dotyczące popytu inwestycyjnego

Według ekonomistów z Narodowego Banku Polskiego w nadchodzących kwartałach inwestycje prywatne odczują skutki agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Jak podaje tvn24.pl, na popycie inwestycyjnym niekorzystnie odbiją się wysokie ceny surowców na rynkach światowych oraz koszty zużycia energii. Nie bez znaczenia pozostaną też nastroje przedsiębiorców, zwiększona zmienność kursu walutowego oraz rozłożone w czasie efekty dokonanych podwyżek stóp procentowych NBP, ograniczających dostępność, zwiększających koszt kredytu oraz obniżających wartość bieżącą projektów inwestycyjnych.

W najnowszym raporcie NBP ścieżka inwestycji publicznych została powiązana z poziomem absorpcji funduszy unijnych.

- W odniesieniu do funduszy dla Polski w ramach instrumentu Recovery and Resilience Facility przyjęto, że rozpoczęcie wykorzystania środków nastąpi w 2022 roku, zaś w latach 2023-2025 kwoty wykorzystania będą zbieżne z założeniami rządu zawartymi w Programie Konwergencji z kwietnia br. - stwierdzono w listopadowej projekcji.

Więcej na ten temat na tvn24.pl.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor:mp/ams/tvn24, Magdalena Brzezińska

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: boonchai wedmakawand/Getty Images

Pozostałe wiadomości