Finanse i Praca

Dodatek węglowy dla gospodarstw domowych. Ostatni dzień na złożenie wniosku

Finanse i Praca

Aktualizacja:
Autor:
Teofila
Siewko/Diana Ryściuk
Źródło:
TVN24
Węgiel i pieniądze

Ustawa o dodatku dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest piec na węgiel, weszła w życie 17 sierpnia 2022 roku. Jednorazowe dofinansowanie wynosi 3 tysiące złotych. Jakie warunki należy spełnić? Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja z 20 września? Sprawdź, co powinno się znaleźć we wniosku o dodatek węglowy.

Aby dostać pieniądze z dodatku węglowego należy złożyć wniosek do 30 listopada 2022. Poniżej znajduje się pełna instrukcja, jak wypełnić wniosek oraz formularz do pobrania.

Dodatek węglowy - nawet 3 tysiące złotych dla gospodarstw domowych

Ustawa o dodatku węglowym została przegłosowana przez sejm 22 lipca 2022 r. Za ustawą głosowało 261 posłów, przeciwko było 36, a 149 wstrzymało się od głosu. Także senat pozytywnie rozpatrzył ten dokument. Prezydent podpisał ją 11 sierpnia. Ustawa weszła w życie 17 sierpnia i zakłada maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe w 2022 r. w wysokości 11,5 mld zł. Źródłem finansowania zasiłku jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Dofinansowanie wynosi 3 tysiące złotych i przysługuje gospodarstwom domowym, które ogrzewane są piecami węglowymi. Dotyczy to zatem ogrzewania, takiego jak: kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, trzon kuchenny, kuchnia węglowa bądź piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym. Dopuszczane jest również ogrzewanie brykietem oraz peletem, które zawierają co najmniej 85% węgla kamiennego. 

Finanse i praca

Dostępność kredytów i zdolność kredytowa
Dostępność kredytów i zdolność kredytowaDzień Dobry TVN
wideo 2/7

Dodatek węglowy ma na celu zapewnienie wsparcia dla odbiorców, których dotyka ubóstwo energetyczne. Dzięki dofinansowaniu najuboższe gospodarstwa domowe mogłyby pokryć część kosztów opału w związku ze wzrostami cen na rynku energii. Ma to także zwiększyć poczucie bezpieczeństwa energetycznego oraz socjalnego. 

W związku z próbami wyłudzeń dopłata przyznawana jest na jeden adres, a nie na rodzinę, jak to było na początku funkcjonowania ustawy. O takich nieuczciwych praktykach informowały samorządy. Dzięki zmianom nie będzie dochodzić do wyłudzeń pieniędzy z dopłaty.

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym

W związku ze zmianą ustawy o dodatku węglowym wprowadzoną w ustawie o wsparciu odbiorców ciepła, gminy mają na jego wypłatę nie miesiąc, jak wcześniej zapowiadano, lecz dwa miesiące od złożenia wniosku. Dodano również zapis, że jeśli pod jednym adresem miejsca zamieszkania znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych pod tym adresem. Nowelizacja weszła w życie we wtorek 20 września.

Jak uzyskać dodatek węglowy? Do kiedy składać wniosek?

Warunkiem koniecznym, aby uzyskać dofinansowanie, jest uzyskanie wpisu bądź zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022 roku. Gminy miały miesiąc na wypłatę pieniędzy. Wzór wniosku został ogłoszony w rozporządzeniu, co ujednolica jego formę, a tym samym odciąża gminy. Informacje zawarte w formularzu składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Ma to na celu zabezpieczenie sytuacji, w której mogłoby dojść do próby wyłudzenia świadczenia. 

Wniosek o dodatek węglowy

Wzór wniosku o dodatek węglowy został opublikowany 11 sierpnia 2022 roku w załączniku do rozporządzenia, a podpisany 16 sierpnia przez minister Annę Moskwę. Wzór wraz z rozporządzeniem można znaleźć tutaj. We wniosku trzeba podać dane osobowe: numer i serię dowodu osobistego oraz rachunek bankowy, na który ma wpłynąć dodatek węglowy. 

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy

Wniosek o dodatek węglowy można pobrać stąd:

Wniosek o dodatek węglowy

Następnie trzeba podać niezbędne informacje:

  • do kogo kierowany jest wniosek - wójta, burmistrza lub prezydenta,
  • imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania,
  • zaznaczyć jedno główne źródłó ogrzewania (powinno być ono wcześniej zgłoszone do CEEB),
  • zaznaczyć typ budynku, w którym się mieszka.

Tak wypełniony formularz należy podpisać, a następnie złożyć w urzędzie gminy lub innym podmiocie, który wskazała gmina. Można go również przesłać drogą elektroniczną, jednak należy go wtedy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnić profilem zaufanym. 

Wniosek w formie online wypełnia się tak, jak wyżej, a skan przesyła za pośrednictwem platformy e-PUAP. W tym celu należy się zalogować na profil zaufany, wybrać opcję "zobacz katalog spraw", a następnie wejść w zakładkę "sprawy ogólne" i wybrać "pisma do urzędu". Aby znaleźć wniosek, trzeba kliknąć "pokaż więcej".

Następnie wybiera się urząd bądź instytucję, do której składa się pismo, wybiera się rodzaj "wniosek". W tytule wpisać: "Wniosek o dodatek węglowy". W kolumnie "dodaj załącznik" dodaje się skan wniosku.

Więcej przeczytasz na tvn24.pl

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko/Diana Ryściuk

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Adam88xx/Getty Images

Pozostałe wiadomości