Finanse i Praca

Czy komornik może zająć przysługujący nam dodatek węglowy?

Finanse i Praca

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
Kodeks Prawa Cywilnego/pl.kruk.eu
Węgiel w dłoniach

Ruszyły wypłaty dodatku węglowego, ale część beneficjentów obawia się o te środki. Wiele osób ma obecnie problemy z regularnym spłacaniem rat w związku z wysoką inflacją i drożyzną. Osoby, które mają sądowe nakazy spłaty długu obawiają się, że komornicy zajmą ich dofinansowania. Czy jest to możliwe?

Czy komornik może zająć dodatek węglowy?

Zgodnie z Kodeksem Prawa Cywilnego, artykuł 833. Paragraf 6: ". Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start, jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270), dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383), dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 i 202), oraz dodatek węglowy, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692)".

Praca i finanse

Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?
Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?Dzień Dobry TVN
wideo 2/14

W powyższym artykule informacja o niemożliwości zajęcia dodatku węglowego została wymieniona wprost. W związku z tym osoby, którym zostanie wypłacony dodatek, nie muszą obawiać się o świadczenie - komornik go nie zajmie.

Dodatek węglowy a zarobki i długi - co może zająć komornik?

Egzekucji komorniczej podlegają należące do dłużnika nieruchomości i ruchomości, które nie są niezbędne do życia. W przypadku świadczeń pieniężnych, komornik może zająć pensję dłużnika lub emeryturę i rentę. Jednak w drugim przypadku, na koncie dłużnika musi pozostać kwota minimalnego wynagrodzenia i jednocześnie 50% ogólnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. W przypadku rent kwota wolna od potrąceń to 75%. 

Tak jak już wyżej wspomniano, dodatek węglowy nie podlega zatem egzekucji - innymi słowy komornik nie może nam go zabrać. Dofinansowanie przysługuje w wysokości 3 tysięcy złotych dla gospodarstw domowych, niezależnie od wysokości zarobków. Więcej o dodatku węglowym przeczytasz tutaj.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: Kodeks Prawa Cywilnego/pl.kruk.eu

Źródło zdjęcia głównego: Adam88xx/Getty Images

Pozostałe wiadomości