Jak napisać list na maturze z angielskiego? List formalny i prywatny na maturze 2022

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
CKE/ponagielsku.com/bookland.com
Osoba pisząca egzamin

Już wkrótce odbędzie się matura z języka obcego nowożytnego - angielskiego. Egzamin z poziomu podstawowego odbędzie się 6 maja 2022 roku, a rozszerzonego 9 maja o godzinie 9:00. Co warto powtórzyć przed egzaminami? Sprawdzamy, co trzeba wiedzieć i jak napisać list formalny oraz prywatny w języku angielskim.

Matura z angielskiego 2022 - co trzeba umieć

Aby uzyskać wynik pozytywny na maturze podstawowej z angielskiego trzeba uzyskać 30%. Podchodząc do matury trzeba znać odpowiedni zakres słownictwa z poziomu szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej. Ponadto trzeba rozróżniać i umieć zastosować czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple i Past Continuous, Present Perfect, Future Simple i Future Continuous. W zakres słownictwa wchodzą czasowniki, przymiotniki oraz przysłówki.

Nauka

Nowy język w trzy miesiące – jak to zrobić?
Nowy język w trzy miesiące – jak to zrobić? Dzień Dobry TVN
wideo 2/5

Na poziomie rozszerzonym uczniowie mogą spodziewać się dodatkowych czasów: Past Perfect Continuous, Future Perfect i Future Perfect Continuous, a także strony biernej, warunkowania, mowy zależnej, zdania podrzędnie i współrzędnie złożone, przypuszczenia, konstrukcje bezokolicznikowe oraz pytania pośrednie.

Jak napisać list na maturze z angielskiego

Listy na poziomie podstawowym powinny liczyć od 80 do 130 słów. Wypowiedzi oceniane są w następujący sposób:

 • treść - od 0 do 4 punktów,
 • zakres środków językowych - od 0 do 2 punktów,
 • spójność i logika wypowiedzi - od 0 do 2 punktów,
 • poprawność środków językowych - od 0 do 2 punktów.

Z kolei na poziomie rozszerzonym ilość słów wynosi od 200 do 250.

W kryterium oceny wchodzi:

 • zgodność z poleceniem - od 0 do 5 punktów,
 • spójność i logika wypowiedzi - od 0 do 2 punktów,
 • zakres środków językowych - od 0 do 3 punktów,
 • poprawność użytych środków językowych - od 0 do 3 punktów.

Jak napisać list formalny - matura 2022

Na poziomie rozszerzonym uczniowie mogą dostać do napisania list formalny, rozprawkę bądź artykuł publicystyczny. W treści powinny być zawarte opisy relacjonowania, sprawozdania recenzji bądź pogłębionej argumentacji. 

List formalny może występować jako list z prośbą o informację, z zażaleniem bądź skargą lub jako podanie o pracę. List powinien zaczynać się od oficjalnego powitania (np. Dear Sir or Madam, Dear Sirs, to whom it may concern), wstępu, w którym wyjaśnia się przyczynę pisania listu (np. I'm writing to you regarding - piszę do Pana/Pani/Państwa w następującej sprawie, Further to - w nawiązaniu do), rozwinięcia, w którym opisze się, czego się oczekuje (np. I would be grateful if you could - byłbym wdzięczny gdyby zechciał/zechciała Pani/Pani,I am interested in - jestem zainteresowany, I am sorry to inform you that - z przykrością informuję, iż), a na koniec sprecyzować oczekiwania (np. I look forward to the - liczę na, thank you for your help - dziękuję za Pana/Pani pomoc, would be most grateful if you... - będę bardzo wdzięczny za). Całość zakończyć podpisem: Yours faithfully XYZ (gdy nie znamy adresata osobiście), Yours sincerely XYZ (gdy znamy adresata).

Jak napisać list prywatny - matura 2022

List prywatny to nic innego, jak wiadomość wysyłana do bliskich osób - rodziny, przyjaciół czy znajomych. Cechuje się skróconymi formami czasowników posiłkowych, np. I've, she's, wyrażeniami potocznymi, np. what's up?, złożonymi czasownikami oraz wyrażeniami idiomatycznymi. W liście najczęściej opisuje się swoje plany lub wydarzenia.

O tym należy pamiętać pisząc list prywatny:

 • właściwy nagłówek, np. dear XYZ,
 • zwroty do adresata,
 • rozwinięcie wypowiedzi, np. How are you doing? (Co u Ciebie?), Great to hear from you (Miło, że się odezwałeś),
 • informacja w jakim celu pisana jest wiadomość,
 • pozdrowienia,
 • zakończenie nieformalne, np. See you soon, lots of love, bye for now.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: CKE/ponagielsku.com/bookland.com

Źródło zdjęcia głównego: interstid/Getty Images

Pozostałe wiadomości