Ciąża

Jak objawia się poronienie? Rodzaje i objawy poronienia

Ciąża

Autor:
Adrian
Adamczyk
kobieta po poronieniu trzyma się za brzuch w łóżku

O poronieniu mówimy, kiedy doszło do obumarcia płodu przed ukończeniem 22. tygodnia trwania ciąży. Z kolei ukończenie ciąży po 23. tygodniu nazywane jest porodem przedwczesnym. Istnieje wiele przyczyn, które mogą spowodować poronienie. Aktualnie szacuje się, że w Polsce jedna na pięć ciąż kończy się poronieniem.

Połowa poronień samoistnych ma miejsce jeszcze przed zagnieżdżeniem się zarodka w macicy, czyli przed ukończeniem 8. tygodnia ciąży. Wyróżniamy wiele rodzajów poronień. Lista przyczyn, które mogą doprowadzić do obumarcia płodu, jest bardzo długa, a wiele jeszcze nie jest nam znana. Do poronienia dochodzi najczęściej w pierwszym trymestrze ciąży, a objawy poronienia są zróżnicowane i zależą od etapu ronienia.

ciąża

Jak stres wpływa na kobietę w ciąży i jej dziecko?
Jak stres wpływa na kobietę w ciąży i jej dziecko?Dzień Dobry TVN
wideo 2/8

Jakie są przyczyny poronienia?

Ogromny wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia poronienia ma stan zdrowia matki i historia przebytych poronień wśród najbliższej rodziny. Do czynników podwyższonego ryzyka zaliczamy: choroby genetyczne, stres, zaburzenia psychiczne, stosowanie używek, takich jak papierosy, alkohol, narkotyki czy kawa, zaburzenia układu immunologicznego (odpornościowego), nadciśnienie, cukrzycę, urazy, zaburzenia anatomiczne czy zaburzenia równowagi hormonalnej.

Uznaje się, iż do najczęstszej przyczyny wystąpienia poronienia dochodzi z powodu zaburzeń w rozwoju i budowie zarodka. Stanowią one ok. 60% wszystkich poronień samoistnych. Zdarza się również, iż jajo płodowe jest puste, wówczas nie ma szans, aby rozwijało się dalej. Najnowsze wyniki badań pokazują, iż 75% wszystkich poronień ma miejsce przed ukończeniem 12. tygodnia ciąży.

Wyróżniamy dwa etapy poronień:

Poronienie wczesne-jednoczasowe - dochodzi do niego do 12.-13. tygodnia ciąży. Jajo płodowe z zarodkiem w środku wydalane jest w całości z organizmu matki.

Poronienie późne-dwuczasowe - dochodzi do niego w drugim trymestrze ciąży. Na tym etapie łożysko jest w pełni wykształcone. Najpierw dochodzi do pęknięcia pęcherza płodowego i wydalenia płodu, a następnie łożysko odrywa się od ściany macicy i również pod wpływem skurczów jest usuwane z organizmu matki. Stąd nazwa poronienie dwuczasowe.

Jakie są objawy poronienia?

Objawy poronienia w pierwszym trymestrze, czyli objawy wczesnego poronienia są zróżnicowane. U wielu kobiet we wczesnej ciąży podczas obumierania płodu nie występują żadne objawy i nie niosą ryzyka wystąpienia powikłań zdrowotnych. W przypadku zbliżającego się objawowego poronienia zazwyczaj pierwszym sygnałem jest plamienie lub krwawienia. W takiej sytuacji kobieta powinna bezzwłocznie udać się do lekarza prowadzącego ciążę. Wykonywane jest wówczas badanie ultrasonograficzne, czyli USG, które ma ocenić stan płodu.

Do innych objawów zaliczamy bóle brzucha, którym mogą towarzyszyć skurcze o różnym stopniu nasilenia oraz, w zależności od zaawansowania ciąży, mogą również odejść wody płodowe. Zdarza się, że u niektórych kobiet dochodzi do tzw. powikłanego poronienia. W tym przypadku wyżej wymienionym objawom może towarzyszyć wysoka gorączka, zapalenie wewnętrznych narządów płciowych, dreszcze, zaburzenia świadomości, ropne upławy, zaburzenia krzepnięcia krwi (zwiększonego ryzyko krwotoku), bóle mięśni, sztywność karku, spadek ciśnienia tętniczego krwi, osłabienie organizmu oraz zaburzenia ze strony układu moczowego.

Rodzaje poronień

Wyróżniamy siedem postaci klinicznych poronienia:

  • Poronienie zagrażające - w tym przypadku dochodzi do niewielkiego oderwania się jaja płodowego od ściany macicy. Szybka interwencja lekarska i wdrożenie leczenia zachowawczego może uratować ciążę. Takiemu poronieniu towarzyszy niewielkie krwawienie oraz często niewyczuwalne skurcze mięśnia macicy. Jeśli jednak objawy poronienia będą się pogłębiać, istnieje duże ryzyko utraty ciąży.
  • Poronienie nieodwracalne w toku - występuje w momencie, kiedy znaczna część powierzchni jaja płodowego oddzieli się od ściany macicy. Temu rodzajowi poronienia towarzyszy obfite krwawienie oraz silne skurcze mięśnia macicy. Dochodzi do skracania i rozwierania się szyjki macicy.
  • Poronienie chybione zatrzymane - w tej sytuacji dochodzi do obumarcia jaja płodowego i jego nie wydalenia z organizmu matki, które powinno nastąpić do okresu ośmiu tygodni. Objawy poronienia zatrzymanego to nienaturalne powiększenie się macicy.
  • Poronienie niekompletne - po wydaleniu obumarłego płodu nie dochodzi do wydalenia łożyska lub jego fragmentów.
  • Poronienie kompletne (zupełne) - w tym przypadku dochodzi do całkowitego wydalenia zarówno obumarłego zarodka, jak i kompletnego łożyska.
  • Poronienie septyczne - jest to poronienie powikłane, któremu towarzyszy wysoka gorączka spowodowana zapaleniem wewnętrznych narządów rodnych kobiety. Konieczna jest wtedy hospitalizacja i zastosowanie antybiotykoterapii.
  • Poronienie nawykowe (nawracające) - to występowanie trzech lub więcej epizodów poronnych u tej samej kobiety.

Zobacz także:

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Catherine McQueen/Getty Images

Pozostałe wiadomości