Umowa o pracę na czas określony a ciąża. Zwolnienie lekarskie i urlop macierzyński

Aktualizacja:
ciąża

Przepisy Prawa pracy chronią kobiety w ciąży przed zwolnieniem. W większości przypadków pracodawca nie może wypowiedzieć im umowy. W przypadku umowy na czas określony ulega ona przedłużeniu do czasu porodu, jeżeli jej rozwiązanie miałoby przypaść po 3. miesiącu ciąży.

Umowa zawarta na czas określony charakteryzuje się tym, że wygasa po upływie oznaczonego w niej terminu. Kobiety w ciąży, jako grupa osób uprzywilejowanych, nie muszą obawiać się zwolnienia, mogą zaś liczyć na przedłużenie stosunku pracy do dnia porodu. Mają także prawo do urlopu macierzyńskiego i pobieranego wówczas świadczenia lub, jeśli po ciąży umowa wygasła, do samego zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez ZUS. Bywają także nieliczne sytuacje, gdy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownicą będącą w ciąży. Jest to najczęściej ogłoszenie upadłości czy likwidacji pracodawcy.

Ciąża a umowa na czas określony

Kobiety w ciąży zatrudnione w oparciu o umowę na czas określony są chronione prawem, co oznacza, że pracodawca nie może ich zwolnić ani w trakcie ciąży, ani w trakcie urlopu macierzyńskiego. Umowa nie może zostać również rozwiązana, jeśli kobieta zaszła w ciążę, będąc już w okresie wypowiedzenia. Umowa o pracę na czas określony w ciąży ulega przedłużeniu do dnia porodu, w sytuacji, gdy jej rozwiązanie przypadłoby na czas po 3. miesiącu ciąży. Dzieje się to automatycznie, co oznacza, że w tym celu nie trzeba składać żadnych wniosków. Zdarza się, że wątpliwości budzi kwestia obliczania terminu 3 miesięcy. Każdy z nich to 4 tygodnie, a więc 3 miesiące ciąży liczone są jako 12 tygodni.

Umowa na czas określony a urlop macierzyński

Co się jednak dzieje, gdy termin rozwiązania umowy przypada na czas urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego? Pracodawca nie ma obowiązku przedłużania takiej umowy. Kiedy stosunek pracy z młodą mamą zostaje rozwiązany, kobieta przestaje być pracownicą i przestaje przebywać na urlopie, jednak wciąż przysługuje jej prawo do świadczenia wypłacanego przez ZUS, czyli do zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez cały urlop macierzyński oraz rodzicielski, czyli przy urodzeniu jednego dziecka przez okres 20 + 32 tygodni. Wymiar czasowy zmienia się w zależności od liczby urodzonych dzieci. Aby wypłata zasiłku była możliwa (gdy młoda mama przestaje być zatrudniona), kobieta musi złożyć w ZUS-ie stosowny wniosek oraz dokumenty: zaświadczenie lekarskie, odpis aktu urodzenia, świadectwo pracy, druk ZUS Z-3 wypełniony przez pracodawcę (płatnika składek). Wszystkie dokumenty należy złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby pobierającej zasiłek. Jeśli wypłatę zasiłku rozpoczął jednak ZUS właściwy ze względu na siedzibę pracownika (trwało jeszcze ubezpieczenie), to musi on kontynuować wypłatę świadczenia. Jak wyliczany jest zasiłek macierzyński? Do wyboru są dwie opcje: kobieta, która decyduje się od razu na skorzystanie z 12 miesięcy urlopu, otrzyma świadczenie w wysokości 80% wynagrodzenia, jeśli nie określi już na wstępie, na jak długi zasiłek się wybiera, przez pierwsze miesiące po porodzie otrzyma świadczenie w wysokości 100% (26 tygodni), a następnie zasiłek zostanie zredukowany do 60%.

Umowa na czas określony a ciąża i zwolnienie lekarskie

Kobiety w ciąży mają prawo do wykorzystania 270 dni zwolnienia lekarskiego, czyli w sumie do 9 miesięcy. Oznacza to, że ciężarna może przebywać na zwolnieniu przez cały okres ciąży na podstawie zwolnienia wystawionego zarówno przez ginekologa, jak i innego lekarza. Choroba przypadająca w czasie ciąży uprawnia do pobierania świadczenia chorobowego w wysokości 100% wysokości średniomiesięcznego wynagrodzenia. Ciężarna ma 7 dni na dostarczenie zwolnienia do pracodawcy, w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko obniżenia zasiłku. Do ustalenia podstawy zasiłku brane są pod uwagę miesiące poprzedzające okres zwolnienia (ostatnie 12 miesięcy).

Umowa na pół etatu, na czas określony w ciąży

Również zatrudnienie na pół etatu uprawnia kobiety do korzystania z urlopu macierzyńskiego. Ten bowiem przysługuje paniom zatrudnionym na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy. Ciąża podczas umowy na czas określony w ½ wymiaru czasu pracy daje kobiecie również prawo do zasiłku macierzyńskiego. Stanowi on 100% podstawy wynagrodzenia, jednak oczywiście jest on niższy niż zasiłek wypłacany kobietom pracującym na cały etat. Niezależnie od tego, czy kobieta zatrudniona jest na cały etat, czy w innym wymiarze, w czasie ciąży przysługują jej te same uprawnienia. Pracodawca nie może nakazać jej pracy w porze nocnej czy godzinach nadliczbowych. Ciężarna pracownica nie może zostać oddelegowana do wykonania pracy poza miejscem zamieszkania, a jeśli wykonuje pracę w warunkach uciążliwych lub szkodliwych, pracodawca musi przenieść ją na inne stanowisko lub, jeśli nie jest to możliwe, zwolnić z wykonywania obowiązków.
Stres w czasie ciąży może wpływać na przyszłe choroby u dziecka. Zobacz wideo:
Zobacz też:
Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: iStockphoto

Pozostałe wiadomości