Newsy

Sejm uchwalił nowelizację dotyczącą matur

Newsy

Sejm

Sejm przegłosował w trybie pilnym projekt rządu, który zakłada, że dyrektorzy szkół będą mieli prawo do dopuszczenia uczniów do matury. W środę taki "plan awaryjny" ws. egzaminu maturalnego ogłosił premier Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z nowelizacją ustaw o systemie oświaty i Prawo oświatowe w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły, a w szczególnych przypadkach – organowi prowadzącemu, w tym samorządom, które wyznaczą nauczyciela do przeprowadzenia kwalifikacji.

Projekt przewiduje również, że jeżeli dyrektor lub nauczyciel nie zdąży przeprowadzić klasyfikacji, to w tym roku szkolnym uczniowie ostatnich klas techników i liceów ogólnokształcących dostaną świadectwa po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli po 26 kwietnia 2019 r.

Egzaminy maturalne mają rozpocząć się 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia, czyli w najbliższy piątek. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, bo jej ukończenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne. Nie odbyły się jednak one dotąd w części szkół ze względu na strajk nauczycieli.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, rady pedagogiczne - w tym rady pedagogiczne klasyfikacyjne - podejmują uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

Projekt rządowy był odpowiedzią na trwający strajk nauczycieli i niepewność dotyczącą przeprowadzenia matur. 25 kwietnia ZNP podjął decyzję o zawieszeniu strajku.

Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby była jakakolwiek niepewność dla maturzystów, jeśli chodzi o możliwość zdawania matur.

- podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki powiedział również, że podstawowym celem rządu jest, aby maturzyści przystąpili do egzaminów.

"Dlatego podjąłem decyzję, żeby rzeczywiście we współpracy z marszałkiem Sejmu, Senatu, którym bardzo dziękuje za taki ekstraordynaryjny tryb, żeby ustawa o rezerwowym rozwiązaniu związanym z dopuszczeniem do matur mogła ten problem rozwiązać" - dodał premier.

(PAP)

Autor: Anna Kobyłka

Pozostałe wiadomości