9 kwietnia - Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem. Co to za święto?

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
prawo.pl/gov.pl
Osoby czekające na rozmowę rekrutacyjną

Bezrobocie to społeczny problem, który dotyka wszystkie kraje w różnym stopniu. Jego skutkiem jest wiele problemów ekonomiczno-gospodarczych zarówno dla samej gospodarki, jak i osoby bezrobotnej. Co warto wiedzieć o bezrobociu w Ogólnopolskim Dniu Walki z nim?

Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Ogólnopolski Dzień walki z Bezrobociem przypada 9 kwietnia. Bezrobocie jest dużym problemem społecznym, który generuje dodatkowe kłopoty. Z kolei 11 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Bezrobociem. W tym dniu publikowane są informacje z Urzędy Statystycznego na temat tego zjawiska w Polsce i w poszczególnych regionach. O osobie bezrobotnej można mówić w sytuacji, kiedy jest ona zdolna do pracy, jednak nie jest w stanie jej znaleźć. 

Różnice kulturowe

Śladami rdzennych mieszkańców Ameryki
Śladami rdzennych mieszkańców AmerykiDzień Dobry TVN
wideo 2/5

Bezrobocie w Polsce

Na koniec grudnia 2021 roku w Polsce zarejestrowanych było 481,9 tysiąca bezrobotnych kobiet. W porównaniu do roku 2020 liczba ta zmniejszyła się. Co więcej zarejestrowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia.

W tym roku, w marcu odnotowano ponowny spadek stopy bezrobocia - do 5,4%. W urzędach pracy zarejestrowanych było o 904 tysiące osób. W lutym 2022 roku stopa bezrobocia liczona przez Eurostat wynosiła 3% i Polska znalazła się na 2. miejscu w Uni Europejskiej. Unijna średnia wynosi 6,2%.

Zjawisko bezrobocia

W ujęciu psychologicznym wyróżnia się 5 faz bezrobocia, są nimi:

  1. 1obawa utraty pracy - zmiany nastroju i pobudzenie,
  2. 2szok po utracie pracy - upokorzenie, przygnębienie, poczycie klęski i lęk przed przyszłością,
  3. 3wchodzenie w sytuację bezrobocia - "efekt urlopu", wiara w sukces i rosnący optymizm,
  4. 4rezygnacja i pesymizm - problemy finansowe i zdrowotne, negatywne reakcje,
  5. 5fatalizm i apatia - poczucie beznadziei, izolacja społeczna i redukowanie oczekiwań.

Bezrobocie może powodować pozytywne, jak i negatywne skutki. Do pozytywnych można zaliczyć walkę z inflacją, krótkotrwałe migracje zarobkowe, zainteresowani innymi formami pracy, korzystny wpływ na konkurencyjność na rynku pracy. Do negatywnych zalicza się trudności materialne, obniżenie samooceny, problemy natury psychicznej i rodzinne, a w skrajnych przypadkach wpadanie w uzależnienia. 

Przyczyny powstawania bezrobocia

Przyczyn powstawania bezrobocia jest wiele. Może być ono spowodowane wysokimi kosztami pracy dla pracodawców, niedopasowaniem popytu i podaży, opresyjnym prawem pracy, niedopasowaniem miejsc zapotrzebowania i zasobów siły roboczej lub okresowo niskim popytem na dany produkt lub usługę. Ostatnie problemy z zatrudnieniem spowodowane były pandemią COVID-19, kiedy wiele miejsc pracy zostało zamkniętych. 

Walka z bezrobociem

Walka z bezrobociem jest niezwykle ważna. Może polegać na aktywizacji zawodowej pracowników. Może się to odbywać poprzez szkolenia, staże i wolontariaty, które mają na celu podniesienie kwalifikacji i zmobilizowanie pracy. W przypadku kryzysu, taki, jaki miał miejsce w pandemii COVID-19, rząd może podejmować rożne kroki zapobiegające rosnącemu bezrobociu. Są nimi, między innymi, zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące, świadczenia postojowe, niskoprocentowe lub bezzwrotne pożyczki, umorzenie zaległości podatkowej itd. 

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: prawo.pl/gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: mixetto/Getty Images

Pozostałe wiadomości