Horoskop

Sennik - portfel i jego znaczenia we śnie

Horoskop

Aktualizacja:
portfel

Sennik portfel tłumaczy głównie jako znak dobrobytu, niekoniecznie zaś wprost związanego z sytuacją materialną. W tym kontekście znalezienie portfela można traktować jako zapowiedź poprawy losu, a jego zgubienie jako znak nadchodzących problemów. Na tym znaczenia portfela jednak się nie wyczerpują.

Portfel w senniku to nie tylko znak dobrobytu i powodzenia w życiu. Sen, w którym pojawia się portfel, może oznaczać również odkrycie czyjegoś sekretu, utratę chęci do działania lub ostrzeżenie przed zbyt dużym zaangażowaniem w tzw. wyścig szczurów.

Portfel z pieniędzmi według sennika

Sen o portfelu można tłumaczyć na bardzo wiele różnych sposobów. Kluczowe jest nie tylko znaczenie samego przedmiotu, lecz także czynności, z którymi pozostaje on we śnie związany. Zupełnie inaczej tłumaczy sennik kradzież portfela, niż na przykład jego znalezienie, albo to, że jest on pusty. Interpretując sen o portfelu, należy więc uwzględnić wszystkie istotne szczegóły.

Sam portfel według sennika to przede wszystkim symbol czegoś, w czym trzyma się cenne rzeczy (pieniądze lub dokumenty – warto pamiętać, że również one mogą być głównymi przedmiotami we śnie i to ich symbolikę należy wtedy tłumaczyć). Zgubienie portfela to więc najczęściej zapowiedź jakiegoś rodzaju straty, niekoniecznie finansowej, lecz takiej, która wpływać będzie na stan śpiącego. Znaleźć portfel to natomiast zyskać niespodziewane wsparcie, poprawę losu (znów niekoniecznie związaną z finansami). Sen o portfelu sennik tłumaczy jednak często także jako zapowiedź ujawnienia skrywanych sekretów, prawd o człowieku. W zależności od tego, kto kradnie, traci lub znajduje portfel, ten odkrywa cudze sekrety lub to jego tajemnice zostaną ujawnione.

Sennik o kradzieży portfela

Skradziony portfel to według sennika jeden z częściej powracających motywów związanych z tym przedmiotem. Interpretacji tego typu snu jest co najmniej kilka. Zgubić portfel to według sennika doznać poważnej straty. Może ona dotyczyć zarówno finansów, jak i życia zawodowego lub prywatnego, w tym uczuciowego. Strata nie musi wprost wiązać się z sytuacją finansową osoby, której przyśnił się taki sen.

Skradziony portfel sennik tłumaczy również jako sygnał utraty chęci do działania, brak energii życiowej w realnym życiu, stagnację i brak motywacji do spełniania własnych marzeń. Sen o portfelu w tym kontekście można traktować także jako ostrzeżenie przed lekkomyślnymi decyzjami, nieprzemyślanym działaniem, które finalnie przyniesie danej osobie szkodę lub stratę. Niektóre senniki kradzież portfela tłumaczą natomiast jako ostrzeżenie przed fałszywym przyjacielem lub wrogiem, osobą, która źle życzy, a znajduje się w bliskim otoczeniu śniącego.

Sen o portfelu jako znak tożsamości

Według sennika portfel to nie tylko miejsce, w którym przechowuje się pieniądze, lecz także ważne dokumenty, przede wszystkim te umożliwiające identyfikację danej osoby. Sen o zgubieniu portfela może więc oznaczać problemy z poczuciem własnej tożsamości, trudności w samookreśleniu, wewnętrzną walkę związaną z poczuciem ograniczenia przez czas i miejsce, w którym obecnie znajduje się osoba śniąca. Znalezienie portfela według sennika będzie w tym kontekście równe odnalezieniu nowego poczucia tożsamości, zapowiedzi otwarcia nowego etapu w życiu.

Sennik o pieniądzach w portfelu

Pusty portfel to według sennika zapowiedź rozczarowania, fałszywej nadziei na poprawę aktualnej sytuacji lub sygnał krótkotrwałej zmiany. Pusty portfel to także sygnał przypisywania sferze materialnej zbyt dużej wagi, przeceniania bogactwa i usilnego dążenia do niego za wszelką cenę. Pusty portfel oznacza często konflikty materialne oraz przykre wydarzenia w życiu osoby śniącej.

Portfel z pieniędzmi, szczególnie jeśli się go we śnie znajduje, to zapowiedź poprawy losu, niespodziewanej zmiany, przypływu gotówki lub nowe życiowe szanse zawodowe bądź prywatne otwierające się przed osobą śniącą. Sen o portfelu w tym kontekście może oznaczać także odkrycie czyjegoś sekretu, prawdy o kimś. Jeśli to osoba śniąca traci portfel, można to tłumaczyć jako zapowiedź odkrycia przez kogoś innego jej sekretów.

Sen o portfelu według Freuda

Sen o kradzieży portfela nie zajmował szczególnej uwagi twórcy psychoanalizy, Sigmunda Freuda. Sam portfel interpretował on jednak jako znak sfery seksualnej. W tym kontekście cenną informacją było to, czy we śnie portfel był otwarty, czy zamknięty. Otwarty portfel był bowiem oznaką akceptacji własnej seksualności, otwartości i gotowości do aktywności w tej sferze. Zamknięty portfel Freud tłumaczył zaś jako znak ograniczeń, niepokojów, które utrudniają swobodne funkcjonowanie w wymiarze seksualnym.

Zobacz też:

Sen o rowerze – co on oznacza i jak go interpretować?

List we śnie – co mówi sennik?

Pocałunek – co mówi sennik?

Zobacz wideo: Co pić, aby się wyspać? Porady Agnieszki Cegielskiej

Autor: Adrianna Kowalczyk

Pozostałe wiadomości