Zdrowie

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Jakie wydarzenie upamiętnia to święto?

Zdrowie

Aktualizacja:
Zespół Marfana – choroba wysokich ludzi
Zespół Marfana – choroba wysokich ludzi Dzień Dobry TVN
wideo 2/3

7 kwietnia to Światowy Dzień Zdrowia – upamiętnia utworzenie w 1948 roku Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization). Obchody mają na celu uświadomienie aktualnych działań na rzecz ochrony zdrowia.

Światowa Organizacja Zdrowia – kiedy i po co powstała?

WHO rozpoczęła działalność w 1948 r. i obecnie zrzesza 194 państwa. Zajmuje się działaniami na rzecz zwiększenia międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych. Poza tym organizacja ustala normy dotyczących składu leków i jakości żywności. Nieustannie dąży również do zapewnienia opieki medycznej ludziom na całym świecie, a także zmniejszenia umieralności wśród niemowląt.

Kiedy i po co ustanowiono Światowy Dzień Zdrowia?

Święto obchodzone jest 7 kwietnia od 1950 r. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie. Co roku Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest pod innym hasłem przewodnim. W 2021 r brzmi ono: " budowanie sprawiedliwego i zdrowszego świata dla wszystkich". To nie tylko hasło, które ma zwrócić uwagę na problem, ale też określenie, na który aspekt działań prozdrowotnych położony zostanie największy nacisk. Poza tym Światowy Dzień Zdrowia rozpoczyna Miesiąc Zdrowia oraz rok działań realizowanych pod danym hasłem-celem.

Światowy Dzień Zdrowia w Polsce

Polska również obchodzi ten dzień. Do 2001 r. święto funkcjonowało pod inną nazwą. Był to Dzień Pracownika Służby Zdrowia i obchodzono go w pierwszą niedzielę po 7 kwietnia. Obecnie Dzień Pracownika Służby Zdrowia nadal widnieje w kalendarzu i obchodzony jest razem ze Światowym Dniem Zdrowia.

Światowy Dzień Zdrowia w dobie pandemii koronawirusa

Pandemia koronawirusa wpłynęła na cały świat i jego mieszkańców w wielu różnych aspektach. Jak podkreśla WHO, w ostatnich latach kraje położone na zachodnim Pacyfiku doświadczyły dynamicznego wzrostu gospodarczego i migracji. To umożliwiło wielu ludziom poprawę jakości życia, jednocześnie pozostawiając innych daleko w tyle. COVID-19 zmniejszył niedawne osiągnięcia w sektorze ochrony zdrowia, doprowadził wielu ludzi do zubożenia, a w konsekwencji do pogłębiających się różnic zdrowotnych. WHO przewiduje się, że po raz pierwszy od 20 lat poziom ubóstwa na świecie wzrośnie, a to utrudni postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

WHO wzywa do podjęcia działań w celu wyeliminowania nierówności zdrowotnych i budowania sprawiedliwszego, zdrowszego świata. Dlatego nadal trzeba walczyć m.in. z pandemią COVID-19 i jej skutkami. WHO przypomina liderom o konieczności monitorowania nierówności zdrowotnych i zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zależności od ich potrzeb.

Kampania podkreśla konstytucyjną zasadę WHO, zgodnie z którą "korzystanie z najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdej istoty ludzkiej, bez względu na rasę, religię, przekonania polityczne, warunki ekonomiczne czy społeczne".

Od 1995 roku z okazji Światowego Dnia Zdrowia WHO wydaje publikację - Światowy Raport Zdrowia.

Zobacz także:

Zobacz video: WHO: Rośnie przepaść między liczbą szczepień w krajach bogatych i biednych

Autor: Diana Ryściuk

Źródło zdjęcia głównego: E+

Pozostałe wiadomości