Silna osobowość – jakie są jej cechy? Jak stać się silnym psychicznie?

Aktualizacja:
Kobieta stoi tyłem i unosi rękę do góry. Silna osobowość.

Silna osobowość charakteryzuje się umiejętnością dostosowania do sytuacji. Najczęściej kojarzy się z wytrzymałością psychiczną na niepowodzenia oraz odpornością na stres. Wykazują ją dobrzy liderzy i autorytety. Silnym psychicznie nie trzeba się urodzić, można się nim stać, pracując nad sobą.

Osobowość to zbiór stałych i zmiennych cechy jednostki, które determinują jej działania, potrzeby, reakcje na otoczenie i sposób wchodzenia z nimi w interakcję. Niekiedy mówimy o kimś, że ma silną osobowość lub jest silny psychicznie . Oznacza to, że posiada właściwości, które pozwalają mu łatwiej zaadaptować się do zmieniającego środowiska i oddziaływania czynników zewnętrznych. Osobowość kształtuje się przez całe życie i można ją modyfikować, dlatego istnieje kilka podpowiedzi, jak być silną kobietą i silnym mężczyzną.

Silna osobowość – psychologia

Tematem silnej osobowości od dawna interesuje się psychologia społeczna . W latach 80. ubiegłego wieku na uniwersytecie w Chicago psycholog Suzanne C. Kobasa i jej współpracownicy prowadzili badania nad osobowością odporną . Ustalili, że determinują ją 3 główne cechy: wiara we własne siły, poczucie kontroli i traktowanie stresujących sytuacji jako wyzwania. Stało się to podstawą do stworzenia pojęcia „silna osobowość” . Współcześnie jej czołowym badaczem jest Peter Clough, twórca testów psychometrycznych pozwalających zbadać siłę charakteru oraz Modelu 4C – czterech filarów odporności i siły psychicznej, którymi są:
· wyzwanie ( challenge ),
· pewność siebie ( confidence ),
· zaangażowanie ( commitment ) i wytrwałość w dążeniu do celu,
· poczucie kontroli ( control ) nad własnym życiem i emocjami.
Na ich podstawie określono cechy silnej osobowości i odporności psychicznej.

Cechy silnej osobowości

Każdy człowiek jest inny i niepowtarzalny. Jednak ludzie silni psychicznie posiadają kilka wspólnych cech, które istotnie wpływają na ich reakcje na porażki, trudne i stresujące sytuacje. To one sprawiają, że niektóre osoby nie poddają się tak łatwo, są w stanie znieść więcej, potrafią zachować zimną krew, są dobrymi liderami, a ludzie bardziej zwracają na nich uwagę. Cechy silnej osobowości to:
· świadomość własnego „ja”, pewność siebie i wiara we własne możliwości,
· trwanie przy własnym zdaniu, poglądach i przekonaniach,
· nieuleganie emocjom, umiejętność zachowania spokoju, kontrolowanie siebie,
· elastyczność i umiejętność dopasowania się do każdej sytuacji,
· brak strachu przed zmianami,
· podejmowanie wyzwań i ryzyka,
· pozytywne nastawienie do życia,
· zdolność empatii (rozwinięta inteligencja emocjonalna),
· asertywność,
· świadomość tego, że porażki się zdarzają,
· skupianie uwagi na teraźniejszości i przyszłości, nierozpamiętywanie przeszłości i niepowodzeń,
· nieuleganie negatywnemu wpływowi innych osób,
· umiejętności interpersonalne: słuchanie innych, umiejętność pracy zespołowej.
Silne strony osobowości to także zaufanie i pozytywne uczucia do własnej osoby oraz dbanie o siebie poprzez uprawianie aktywności fizycznej, zdrowe odżywianie, nienadużywanie używek, przeznaczanie odpowiedniej ilości czasu na sen, odpoczynek i relaks, zdobywanie i rozszerzanie swojej wiedzy, a także zachowanie czystości umysłu.
Jak być silnym psychicznie?
Główną zaletą osobowości jest fakt, że nie jest ona stała. Może zmieniać się sama, niezależnie od naszej woli pod wpływem czynników zewnętrznych lub wydarzeń życiowych. Możemy także mieć nad nią kontrolę i modyfikować ją, stosując się do kilku rad jak wychować silną osobowość:
1. Pilnuj samodyscypliny.
2. Staraj się zachować spokój w każdej sytuacji.
3. Bądź zawsze uprzejmy dla innych, nawet gdy nie otrzymujesz tego samego w zamian.
4. Nie okazuj nikomu żalu, bądź ponad wszelkie konflikty.
5. Bądź otwarty na nowe doświadczenia i znajomości.
6. Nie poddawaj się, kiedy doświadczysz porażki, ucz się na własnych błędach.
7. Bądź wytrwały w dążeniu do celu, stawiaj sobie wymagania.
8. Rozwijaj się i poszerzaj swoją wiedzę.
9. Poświęcaj czas na swoje pasje.
10. Motywuj siebie i innych.
11. Dbaj o siebie: odżywiaj się zdrowo, uprawiaj sport, odpoczywaj.

Silna osobowość – korzyści

Praca nad sobą wymaga cierpliwości, wytrwałości i zaangażowania, ale zawsze jest czymś dobrym i przynosi same korzyści. Konieczne jest stałe rozwijanie siebie, aby móc powiedzieć „ jestem silna ” lub „jestem silny” i rzeczywiście czuć, że stać nas na więcej. Dzięki wypracowaniu silnej osobowości mamy: lepsze zdrowie, zadowolenie z życia, odwagę, większą odporność na stres, kontrolę nad swoim życiem. Możemy łatwiej rozwiązywać problemy, podejmować wyzwania i nie przejmować się porażką.
Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN
Pozostałe wiadomości