Porady

Co to jest segregacja śmieci – pojemniki, ich kolory i oznaczenia

Porady

Mimo że segregacja śmieci jest od dłuższego czasu promowana, w dalszym ciągu nie każdy stosuje się do podstawowych zasad. Nie wszyscy na przykład wiedzą, w jaki sposób korzystać z pojemników do segregacji śmieci.

Segregacja śmieci jest bardzo ważna ze względu na możliwość ponownego przetworzenia zużytych surowców. Warto poświęcić na nią więcej czasu i przyczynić się do polepszenia stanu naszej planety. Na czym polega segregacja śmieci?

Segregacja śmieci a ochrona przyrody

Produkty, z którymi mamy styczność na co dzień, są wykonane z tworzyw, które można ponownie wykorzystać. Mowa tu o szkle, plastiku, papierze czy aluminium, które mogą być wielokrotnie (a niektóre nawet nieskończenie wiele razy) przetwarzane. Segregacja śmieci ogranicza zużywanie materiałów i przyczynia się do poprawienia stanu środowiska. Dzięki recyklingowi ogranicza się zużycie piasku, chromitu, dolomitu, wapnia i wielu innych surowców skalnych.

Recykling śmieci ogranicza zanieczyszczenie wody, obniża emisję trujących gazów, oszczędza zużycie ropy naftowej i zmniejsza liczbę wysypisk .

Obecnie nowoczesne pojazdy transportujące śmieci na składowiska odpadów dzielą się ze względu na typ odpadów, więc mamy pewność, że segregacja śmieci nie idzie na marne.

Kosze na segregację śmieci

Wyróżniamy trzy podstawowe kolory koszy na segregację śmieci : zielony, niebieski i żółty. Niektóre miejscowości wprowadzają również pojemniki białe na szkło niebarwione oraz brązowe na bioodpady. Do żółtego lub pomarańczowego kosza na śmieci wrzucamy zazwyczaj odpady plastikowe, a więc butelki, nakrętki, kapsle, zakrętki, worki, torebki, opakowania, kartony po sokach i mleku, opakowania po kosmetykach, a niekiedy również metale. Do zielonego pojemnika do segregacji śmieci wyrzucamy szklane butelki po napojach i żywności, słoiki oraz inne opakowania, natomiast w niebieskim kuble powinny się znaleźć gazety, zeszyty, papier, ulotki, czasopisma i opakowania z tektury oraz papieru. Z kolei kosze w kolorze brązowym są przeznaczone do składowania odpadów warzywnych i owocowych, resztek jedzenia, gałęzi, trawy, liści i kwiatów, które można wrzucać luzem, bez opakowań foliowych.

Zobacz także:

Na czym polega koncepcja zero waste?

Nowe zasady segregowania śmieci. Jak to robić?

Segregacja śmieci plastikowych

Odpady plastikowe zalicza się do tworzyw sztucznych i są składowane w pojemniku w kolorze żółtym. Do pojemnika na plastik nie wrzucamy opakowań ze styropianu, pojemników tłustych i brudnych ani opakowań po lekach. Do żółtych pojemników na segregację śmieci nie należy wrzucać odpadów medycznych, budowlanych, remontowych ani łatwopalnych sprayów i dezodorantów. Ważną zasadą recyklingu śmieci plastikowych jest to, aby opakowania były opróżnione i zgniecione.

Czego nie wyrzucać do pojemnika na papier?

Istnieją kluczowe zasady dotyczące segregacji każdego rodzaju tworzywa. Do niebieskiego pojemnika na papier nie wrzucamy kartonów po mleku i napojach, tłustego papieru, opakowań po niektórych produktach spożywczych, odpadów higienicznych i budowlanych. Tak jak w przypadku odpadów plastikowych, do pojemników na papier nie wrzucamy elementów innych niż papierowe.

Odpady niebezpieczne

Bardzo często zastanawiamy się jak segregować śmieci takie jak baterie czy lekarstwa , które straciły ważność. Niektórzy wyrzucają je do kosza, inni do pojemnika z odpadami zmieszanymi, a inni do wyznaczonych punktów w sklepach, gminach, aptekach i PSZOK-ach (punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych). Najkorzystniejszą opcją jest ta ostatnia, a więc wyrzucanie odpadów do specjalnych punktów. Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy przede wszystkim chemikalia, elektroodpady, świetlówki, baterie, akumulatory oraz przeterminowane lekarstwa.

Pojemniki do segregacji śmieci

Oprócz charakterystycznych kolorów pojemników na śmieci bardzo pomocne jest ich oznaczenie oraz ulotki udostępniane mieszkańcom. Z plakatów o segregacji śmieci dowiemy się gdzie wyrzucać karton po mleku, pampersy, opakowanie po jedzeniu czy gąbki do mycia naczyń. Dla przykładu zużyte pampersy i podpaski wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi, natomiast karton po mleku segregujemy do pojemnika z napisem metale i tworzywa sztuczne. Odpady zmieszane to również popiół z kominka i pieca, odpady higieniczne, a nawet przeterminowany dżem (bez słoika).

Gdzie wyrzucać odpady wielkogabarytowe?

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy meble, armaturę, opony, zużyty sprzęt elektroniczny, duże zabawki i opakowania. Ze względu na rozmiar takich odpadów należy je umieścić w specjalnych pojemnikach lub miejscach przeznaczonych na ich składowanie. Recykling śmieci wielkogabarytowych może się odbywać przy domostwach w ustalonych terminach i uprzednim zgłoszeniu. Do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczamy odpadów ogrodowych, kartonów, grzejników, części od samochodu, szkieł, drzwi i wszelkiego rodzaju rur.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości