Finanse i Praca

Blisko połowa Polaków nie ma żadnych oszczędności. Gdzie najchętniej lokujemy kapitał?

Finanse i Praca

Rostislav_Sedlacek

Polacy nie potrafią oszczędzać? Najnowsze badania pokazują, że ponad 40 proc. z nas nie ma odłożonych żadnych pieniędzy. Zalewie 6 proc. pytanych zgromadziło na koncie więcej niż 100 tysięcy złotych. Dlaczego tak wielu z nas nie ma smykałki do oszczędzania?

Oszczędności Polaków - ile udało nam się odłożyć?

44 proc. Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Pozostałych 56 proc. badanych przyznaje, że ma odłożone środki, które w razie potrzeby będą mogły stanowić dla nich "poduszkę finansową". Średnia grubość tej poduszki to prawie 30 tys. zł. Z kolei tylko 6 proc. – z grupy 56 proc. posiadających oszczędności Polaków – zgromadziło powyżej 100 tys. zł - wynika z badania przeprowadzonego przez Assay Index na zlecenie Grupy Assay, przez Maison&Partners.

W zdecydowanie lepszej sytuacji są aktywni i potencjalni inwestorzy – w tej grupie aż 78 proc. respondentów deklaruje, że posiada oszczędności, a wskazywane kwoty są wyraźnie wyższe niż wśród wszystkich Polaków – kwotą oszczędności powyżej 30 tys. zł dysponuje blisko połowa inwestorów, a powyżej 100 tys. zł – niemal 15 proc.

Czy Polacy potrafią inwestować?

W komentarzu do wyników badania zwrócono uwagę, że oszczędzanie w Polsce nie idzie w parze z inwestowaniem – jedynie 16 proc. naszych rodaków przyznaje, że zaoszczędzone środki inwestuje aktywnie, a więc poza nierentownymi obecnie lokatami bankowymi. Najczęściej inwestują oni w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, akcje spółek na GPW, w obligacje skarbowe i korporacyjne, czasem również w alternatywne spółki inwestycyjne.

Z badania wynika, że o pomnażaniu środków Polacy wiedzą niewiele – aż 61 proc. nigdy nie miało doświadczeń z inwestowaniem. W tej grupie przeważają osoby z najniższymi dochodami lub bez dochodów (81 proc.) oraz mieszkańcy wsi (67 proc.). Często są to również najmłodsi respondenci, z grupy wiekowej 18-24 lata. Co czwarty Polak deklaruje niewielkie doświadczenie – posiada lub posiadał głównie produkty pasywne typu lokaty, obligacje lub oszczędności na koncie. Jedynie 16 proc. posiadających oszczędności aktywnie inwestuje bądź inwestowało środki – samodzielnie lub z pomocą doradcy. Tylko połowa tej grupy ma poczucie, że dobrze się zna na dostępnych inwestycyjnych instrumentach finansowych.

13 proc. Polaków wskazało, że zdarzyło im się zainwestować w akcje, 12 proc. zaś, że w fundusze inwestycyjne. Obligacje skarbowe zakupiło niespełna 10 proc. inwestujących, a polisy inwestycyjne 7 proc. Z większości wymienionych wcześniej produktów częściej korzystają mężczyźni niż kobiety.

Jak Polacy pomnażają swój kapitał?

Aż 58 proc. Polaków jest przekonanych, że najkorzystniejszą formą lokaty kapitału są nieruchomości. Na kolejnych miejscach są metale szlachetne (33 proc.) i dzieła sztuki (18 proc.). Korzystne zdaniem Polaków są zatem te inwestycje, które mają charakter fizycznych obiektów – są one namacalne, a więc wydają się bezpieczne (bo nie znikną tak łatwo) oraz wydają się proste i zrozumiałe. W kontrze do wartości namacalnych bardzo wysokie miejsce zajmują kryptowaluty. Ten rodzaj inwestycji aż 13 proc. Polaków uznało za jedną z najkorzystniejszych form inwestowania.

Polacy, zapytani o to, czy w przyszłości mogliby zainwestować swoje pieniądze w konkretne produkty inwestycyjne, najczęściej wymieniali obligacje i akcje (29 proc.), fundusze inwestycyjne (27 proc.), obligacje korporacyjne (16 proc.) oraz alternatywne spółki inwestycyjne (15 proc.).

Badanie zrealizowano na losowo wybranej grupie 1124 Polaków.

Zobacz także:

Zobacz wideo: Jak mądrze zainwestować oszczędności?

Autor: Katarzyna Oleksik

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości