Finanse i Praca

Urlopy rodzicielskie w 2022 roku. Szykują się spore zmiany

Finanse i Praca

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
Busines Insider/infor.pl/eur-lex.europa.eu
RicardoImagen/Getty ImagesUrlopy rodzicielskie w 2022 roku. Co się zmieni?

W związku z koniecznością wdrożenia unijnej dyrektywy work-life balance z 2019 roku, zmienią się przepisy między innymi w kwestii urlopu rodzicielskiego. Obecnie mogą z niego skorzystać matka lub ojciec po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Co się zmieni i kiedy?

Unijna dyrektywa work-life balance (dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów) została przyjęta w 2019 roku, jednak w Polsce wciąż nie została zaimplementowana. Czas jest do sierpnia tego roku. 

Zmiany w urlopach rodzicielskich w 2022 roku

Aktualnie urlop macierzyński musi zostać udzielony matce zatrudnionej na umowę o pracę oraz ojcu w zakresie, w którym urlop nie został wykorzystany. W konkretnych okolicznościach także inni członkowie najbliższej rodziny mogą złożyć wniosek o taki urlop, np. w sytuacji porzucenia dziecka przez matkę. Wymiar takiego wolnego zależy jest od liczby dzieci, które się urodziły podczas jednego porodu. W przypadku jednego dziecka - wynosi on 20 tygodni, bliźniaków - 31 tygodni, trojaczków - 33 tygodnie, czworaczków - 34 tygodnie, a razie urodzenia pięcioraczków bądź większej liczby dzieci - nawet 37 tygodni.

Praca i finanse

Trendy na rynku pracy 2022
Trendy na rynku pracy 2022 Dzień Dobry TVN
wideo 2/7

Urlop rodzicielski z kolei przysługuje obecnie tak matce, jak i ojcu. Musi zostać wykorzystany do 6. roku życia dziecka, w przeciwnym wypadku przepada. Urlop jest zależny od liczby urodzonych dzieci podczas jednego porodu - 32 tygodnie przysługują kiedy jest to jedno dziecko, 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Przy czym rodzice mogą korzystać z urlopu jednocześnie lub oddzielnie. 

W 2022 roku można spodziewać się zmian w systemie urlopu rodzicielskiego. Czas na wdrożenie dyrektywy unijnej work-life balance upływa w sierpniu, czyli za 8 miesięcy. Zmiana ma dotyczyć nie tylko czasu, jaki będzie można wykorzystać na dziecko, ale również tego, kto będzie mógł ten urlop wykorzystać.

Jak podaje portal infor.pl: "Warto zauważyć, że obecnie polskie prawo nie przewiduje części urlopu rodzicielskiego przysługującego indywidualnie każdemu z rodziców, z wyjątkiem pierwszych 14 tygodni urlopu macierzyńskiego dla matki dziecka. Urlop rodzicielski można wykorzystać przed osiągnięciem przez dziecko wieku 8 lat".

Zgodnie z dyrektywą czas, w którym pracownikom ma przysługiwać prawo do urlopu rodzicielskiego powinien być powiązany z wiekiem dziecka, jednak dyrektywa pozostawia tę kwestię do ustalenia poszczególnym krajom członkowskim.

Urlop ojcowski w 2022 roku

Zmiana w związku z dyrektywą spowoduje, że rodzicom przysługiwać będą 2 miesiące urlopu, których nie będzie można przenieść na drugą osobę. Oznacza to, że ojcowie otrzymają dodatkowe dwa miesiące urlopu rodzicielskiego, którego nie będą mogli "oddać" matce, a jeśli go nie wykorzystają - przepadnie. 

W oparciu o dyrektywę zmieniony zostanie również okres opieki nad dzieckiem. Po nowelizacji ma wynosić 5 dni roboczych w ciągu roku, zaś krajowy ustawodawca zdecyduje, czy będzie można go wykorzystywać w częściach, czy w całości. Dyrektywa ma między innymi na celu zachęcenie pracowników-rodziców do korzystania z urlopów, zwłaszcza mężczyzn.

Drożyzna

Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
wideo 2/4

Ponadto, dyrektywa ma na celu zachęcić rodziców do pozostawania na rynku pracy poprzez umożliwienie im dostępu do pracy zdalnej, a nawet zmniejszenia wymiaru czasu pracy.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: Busines Insider/infor.pl/eur-lex.europa.eu

Źródło zdjęcia głównego: RicardoImagen/Getty Images

Pozostałe wiadomości