Finanse i Praca

Świadczenia dla seniorów - o jakie dodatki do emerytury mogą się ubiegać?

Finanse i Praca

Aktualizacja:
Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
gazetasenior.pl/zus.pl
Starsza osoba licząca pieniądze

Seniorom przysługuje nie tylko 13. i 14. emerytura. Mało kto wie, o jakie świadczenia i dodatki mogą ubiegać się osoby po 60. i 65. roku życia. Część z nich pobierać mogą również wdowy i wdowcy. Sprawdź szczegóły.

Świadczenia dla seniorów - o jakie dodatki do emerytury mogą się ubiegać?

Seniorzy w 2022 roku dostali 13., a część od 25 sierpnia otrzyma również 14. emeryturę. Oba świadczenia wypłacane są z urzędu. Oznacza to, że nie ma potrzeby składania wniosków, w celu ich uzyskania. Inaczej jest z pozostałymi dodatkami dla osób po 60. i 65. roku życia w Polsce. Warto z nich skorzystać, zwłaszcza w inflacyjnej rzeczywistości szybko rosnących cen.

Finanse i praca

Dostępność kredytów i zdolność kredytowa
Dostępność kredytów i zdolność kredytowaDzień Dobry TVN
wideo 2/7

Oto lista świadczeń, o które mogą ubiegać się seniorzy:

 • Dopłata do dekodera i telewizora - w związku ze zmianami standardu nadawania rząd przygotował dofinansowanie dla osób potrzebujących. Można dostać dopłatę w wysokości 250 zł na telewizor i dopłatę 100 zł na dekoder. Sprawdź, co zrobić, aby uzyskać dofinansowanie: Bon na dekoder. Kto może się o niego ubiegać? Jak to zrobić?
 • Świadczenie 500 plus dla seniora - przysługuje seniorom od 2019 roku. Dodatek zależny jest od opinii ZUS-u, stanu zdrowia, miejsca zamieszkania, a także od dochodów. Sprawdź, co zrobić, aby uzyskać świadczenie: 500 plus dla seniora. Kto może ubiegać się o dofinansowanie i jak to zrobić?
 • Świadczenie 200 plus dla seniora - dla seniorów strażaków-ochotników oraz ratowników górskich od 2022 roku przysługuje specjalny dodatek 200 plus. Sprawdź, jak uzyskać świadczenie: 200 złotych dodatku do emerytury. Kto może składać wniosek?
 • Dodatek osłonowy - w związku z rosnącymi cenami i inflacją rząd ogłosił dodatek osłonowy. Jest on wypłacany w dwóch ratach i przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe, które złożą odpowiedni wniosek. Można zyskać nawet 1150 zł. Sprawdź, co zrobić, aby uzyskać świadczenie: Dodatek osłonowy - co trzeba zrobić, aby dostać dofinansowanie w 2022 roku?
 • Dodatek pielęgnacyjny - wypłacany jest przez ZUS, jeśli emeryt lub rencista jest całkowicie niezdolny do pracy bądź ukończył 75. lat. Osoby powyżej tego wieku nie muszą ubiegać się o dofinansowanie. Osoby poniżej, muszą uzyskać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Dodatek wynosi 239,66 zł miesięcznie.
 • Zasiłek pielęgnacyjny - to świadczenie, które przysługuje osobom po 75. roku życia. Ma za zadanie pomóc w pokryciu części kosztów, które niezbędne są do zapewnienia opieki osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Wysokość zasiłku to 215,84 zł miesięcznie. Sprawdź, jak go zdobyć: Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku - komu przysługuje i jak się ubiegać?
 • Dodatek Mama 4+ - z tego świadczenia mogą skorzystać kobiety, które wychowały czwórkę lub więcej dzieci. Przysługuje również niektórym ojcom. Na środki mogą liczyć m.in. te osoby, które w związku z rodzicielstwem musiały zrezygnować z pracy zarobkowej. Więcej szczegółowych informacji o dodatku Mama 4+.
 • Wypłata emerytury po zmarłym seniorze - świadczenie to umożliwia rodzinie wypłacenie ostatniej emerytury po zmarłej osobie, która pobierała emeryturę. Nie dotyczy to jednak dodatkowych emerytur.

Dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów - jak się o nie ubiegać?

W większości przypadków o dodatkowe świadczenia trzeba się ubiegać poprzez złożenie wniosku. Dotyczy to takich dodatków jak: świadczenie 500 plus, świadczenie 200 plus, jeśli osoba nie ukończyła 75. roku życia, dodatek osłonowy oraz dofinansowanie na dekoder i telewizor. Z kolei nie trzeba ubiegać się o dodatkowe emerytury oraz 200 plus po ukończeniu 75. roku życia.

Dodatki do świadczeń emerytalno-rentownych

Dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny

Przysługuje osobom pobierającym emeryturę lub rentę oraz będącymi kombatantami bądź ofiarami represji. Także wdowom i wdowcom. Dodatek kombatancki wynosi 256,44 zł miesięcznie, a dodatek kompensacyjny 38,4 7zł. Aby go uzyskać, trzeba złożyć wniosek do ZUS-u z zaświadczeniem potwierdzającym uprawnienia kombatanckie swoje lub zmarłego małżonka lub małżonki.

Dodatek za tajne nauczanie

Jeśli osoba jest nauczycielem i podczas II wojny światowej prowadziła tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 roku nauczała w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska, to przysługuje jej dodatek w wysokości 256,44 zł miesięcznie. W celu otrzymania dofinansowania, trzeba złożyć wniosek.

Dodatek weterana poszkodowanego

Osoby, które pobierają emeryturę bądź rentę i mają status poszkodowanego weterana mają prawo do dodatku. Weteran poszkodowany to osoba, która na podstawie skierowania brała udział w działaniach poza granicami państwa (np. w misji pokojowej lub stabilizacyjnej) i doznała uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania tych działań. Dodatek obliczany jest w odniesieniu do kwoty najniższej emerytury i może wynosić od 10 do 80% tego świadczenia.

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych

Mogą się o nie ubiegać osoby, które były:

 • żołnierzem zastępczej służby wojskowej i w latach 1949–1959 zostały przymusowo zatrudnione w kopalniach węgla, kamieniołomach lub w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych,
 • żołnierzem z poboru w 1949 r. wcielonym do ponadkontyngentowych brygad "Służby Polsce" i zostały przymusowo zatrudnione w kopalniach węgla i kamieniołomach,
 • żołnierzem przymusowo zatrudnionym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959.

Na pozytywnie rozpatrzony wniosek z zaświadczeniem Wojskowej Komendy Uzupełnień wypłacany jest dodatek w wysokości 256,44 zł miesięcznie.

Ryczałt energetyczny

Dla emerytów, kombatantów lub osób uprawnionych, bądź wdów lub wdowców po tych osobach, przysługuje ryczałt energetyczny. Aby go uzyskać należy złożyć wniosek o przyznanie go przez ZUS-ERK. Wysokość ogłaszana jest w formie komunikatu przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w terminie 7 dni roboczych lutego co roku.

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

Aby uzyskać ekwiwalent konieczne jest złożenie wniosku do ZUS przez przedsiębiorstwo górnicze. Maksymalna ilość przekazanego węgla to 3 tony.

Ekwiwalent ten przysługuje:

 • osobom, które uzyskały emeryturę i rentę przed 1 stycznia 2007 r. i były wtedy uprawnione do bezpłatnego węgla z kopalń całkowicie zlikwidowanych,
 • osobom, którym ZUS przyznał i wypłacał ekwiwalent pieniężny na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2007 r.,
 • osobom, które przeszły na emeryturę, a wcześniej otrzymywały rentę z tytułu niezdolności do pracy wraz z ekwiwalentem pieniężnym,
 • osobom, którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej przyznanej na czas określony (wraz z ekwiwalentem pieniężnym wypłacanym przez ZUS), a następnie zostało ono przywrócone,
 • pracownikom kopalni likwidowanej wchodzącej w skład Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, którzy przeszli na emeryturę lub rentę,
 • wdowom, wdowcom i sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście, który pobierał ekwiwalent pieniężny wypłacany przez ZUS,
 • wdowom, wdowcom i sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po byłym pracowniku kopalń całkowicie zlikwidowanych.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: gazetasenior.pl/zus.pl

Źródło zdjęcia głównego: Olga Shumitskaya/Getty Images

Pozostałe wiadomości