Kompetencje twarde – czym są i jak można je doskonalić?

Aktualizacja:
praca, biuro

Kompetencje twarde to zdolności nabyte, których poziom można zmierzyć lub sprawdzić za pomocą testów. Do kompetencji twardych możemy zakwalifikować te umiejętności, które zostały potwierdzone dyplomami lub certyfikatami, na przykład znajomość języków obcych, umiejętność wystawiania faktur czy prawo jazdy.

Kompetencje twarde (ang. hard skills ) wyróżniają się tym, że łatwo jest stwierdzić, czy dana osoba je posiada, czy nie. Drugim rodzajem kompetencji są kompetencje miękkie (ang. soft skills ), czyli zdolności psychospołeczne, takie jak komunikatywność, zarządzanie czasem lub empatia. Bardzo ważne jest, aby rozwijać i kompetencje twarde, i miękkie.

Co to są kompetencje twarde?

Kompetencje twarde można zdefiniować jako konkretne umiejętności, które podlegają rozwojowi poprzez naukę, pracę, szkolenia i kursy. Kompetencje twarde określane są czasem jako bazowe lub podstawowe. Współcześnie pracodawcy poszukują osób, które są wszechstronne i posiadają oba rodzaje kompetencji: twarde i miękkie . Zwykle jednak to właśnie kompetencje twarde są podstawą zatrudnienia danej osoby w firmie. Ten typ kompetencji wpływa na to, jaką pracę będziemy wykonywać i jaką zajmiemy pozycję na rynku pracy. Można powiedzieć, że kompetencje twarde są niezbędne do podjęcia zatrudnienia w konkretnej firmie, natomiast kompetencje miękkie pozwalają na samorozwój i przydają się przede wszystkim na stanowiskach menedżerskich lub w przypadku pracy zespołowej. Należy zaznaczyć, że w zależności od stanowiska i branży, potrzebne są różne kompetencje twarde. Informacja na temat kompetencji twardych pojawia się praktycznie w każdym ogłoszeniu o pracę. Polscy pracodawcy cenią przede wszystkim te kompetencje, które można potwierdzić za pomocą dyplomów lub certyfikatów. Wśród wymagań pracodawców możemy znaleźć na przykład takie kompetencje twarde jak: znajomość języka angielskiego, prawo jazdy kategorii B lub C, dyplom ukończenia kursu kadrowo-płacowego itp. Co ciekawe, badania wykazały, że o ile w momencie kandydowania do danej firmy kluczowe znaczenie mają kompetencje twarde, natomiast w przypadku zwolnienia pracownika to kompetencje miękkie stają się dużo istotniejsze.

Kompetencje twarde – przykłady

Lista kompetencji twardych jest bardzo długa i nie sposób wymienić wszystkich. Można jednak podać kilka przykładów kompetencji twardych, które są istotne i potrzebne na obecnym rynku pracy:
  • prawo jazdy
  • obsługa komputera
  • programowanie
  • obsługa kasy fiskalnej
  • znajomość języka obcego (np. angielskiego)
  • umiejętność wystawiania faktur
  • wiedza specjalistyczna związana z danym zawodem.
Do kompetencji twardych możemy zakwalifikować wszystkie zdolności, które są potwierdzone dyplomami lub certyfikatami , na przykład tytuł magistra psychologii lub ukończenie kursu wózków widłowych. Oczywiście każdy ma inne kompetencje twarde, ponieważ zależą one od rodzaju wykonywanej pracy. Można jednak stwierdzić, że istnieją pewne podstawowe kompetencje, bez których nie da się otrzymać dobrej oferty pracy. Należy do nich umiejętność obsługi komputera i znajomość języka obcego, a także wiedza specjalistyczna z danej dziedziny. Kandydaci do pracy, opisując konkretne zdolności w CV lub w liście motywacyjnym, mogą powołać się na konkretne informacje, na przykład na dyplom z uczelni lub certyfikat ukończenia kursu języka niemieckiego. Co ważne, kompetencji twardych można się nauczyć od zera, a ich poziom można zmierzyć.

Sposoby kształtowania kompetencji twardych

Kompetencje twarde można rozwijać i doskonalić. Im lepsze kwalifikacje posiadamy, tym lepszą pozycję zawodową na rynku pracy możemy osiągnąć. Jeżeli chcemy się nauczyć konkretnej umiejętności, możemy udać się na kurs specjalistyczny. Przykładowo, osoba, która chciałaby zostać manicurzystką, może wybrać się na kurs manicure. Dodatkowo może ona rozwijać swoje zdolności i zdobyte umiejętności w domu. Następnie osoba taka może przyjmować klientki za darmo i kształtować swoje kompetencje w zakresie malowania paznokci czy wycinania skórek. Po jakimś czasie jej kompetencja będzie na tyle dobrze ukształtowana, że będzie mogła zdecydować się na podjęcie pracy w salonie kosmetycznym lub założenie własnej działalności. Bardzo ważne jest nie tylko uczenie się nowych zdolności, ale także kształtowanie kompetencji, które już posiadamy. W tym celu należy zdać sobie sprawę z własnych mocnych stron, a następnie doskonalić te umiejętności, na których nam zależy. Wielu badaczy uważa, że dużo łatwiej jest rozwijać kompetencje twarde niż miękkie, ponieważ jest więcej możliwości doskonalenia tych zdolności. Na szkoleniach czy kursach można nauczyć się wielu specjalistycznych zdolności, jednak ważne jest to, aby skoncentrować się na tych, które są najważniejsze z punktu widzenia naszego życia zawodowego lub osobistego.
"Zoom fatigue", czyli zmęczenie rozmowami wideo. Zobacz wideo:
Zobacz też:
Autor: Adrian Adamczyk
Pozostałe wiadomości