Styl życia

Ziemia to płaski spodek, a człowiek nigdy nie był w kosmosie. Kim są płaskoziemcy?

Styl życia

Aktualizacja:

Od początku dziejów istnienia człowieka panował pogląd o tym, iż Ziemia jest płaska. Pierwsze próby przedstawienia teorii o kulistości Ziemi podjął Pitagoras. Pierwszy realny dowód o tym, że Ziemia nie jest płaska, pojawił się w 1959 roku dzięki fotografii wykonanej przez satelitę Explorer-6. Pomimo dowodów i rozwojowi nauki, która umożliwia podgląd galaktyki, od lat znajdują się zwolennicy teorii płaskiej Ziemi. Na czym opierają swoją tezę?

Teoria o tym, iż Ziemia jest płaska obecna była w przekonaniu ludzi przez wiele wieków. Pierwszą tezę jej kulistości przedstawił w VI wieku p.n.e Pitagoras. Nie podparta dowodami, nie przyjęła się w świadomości ludzi nauki. Kolejną próbę podjął w IV wieku p.n.e. Arystoteles, który tezę kulistości Ziemi przedstawił po licznych obserwacjach. Za nim w ślad poszło wielu uczonych fizyków, którzy wraz z rozwojem nauki mogli obalić pierwotne przekonanie i odpowiedzieć przecząco na od wieków stawiane pytanie, czy Ziemia jest płaska. Pomimo licznych dowodów, istnieje grono ludzi, którzy nie uznają teorii o kulistości Ziemi.

Dlaczego ziemia jest płaska?

Ziemia jest okrągła czy płaska? Pierwsze odpowiedzi będące jednocześnie teorią na temat kształtu Ziemi pojawiają się już w Biblii, w opisie powstania świata. Na próżno szukać w niej zapisu o tym, że Ziemia jest kulą. Można natomiast znaleźć informację, iż płaska ziemia w Biblii ma kształt okręgu z kopułą tworzącą sklepienie nieba.

>>> Zobacz także:

Pełnia księżyca - to już dziś! Jak oglądać największy Superksiężyc w 2019 roku?

Jak jest w kosmosie? Nicole Stott - astronautka NASA w Polsce

Polacy odkryli kometę. To pierwszy raz od 80 lat!

Starożytność przyniosła teorię o płaskości Ziemi. Jej kształt gwarantować miał ludziom nie zsunięcie się z jej powierzchni. Natomiast starożytni Grecy byli zdania, iż Ziemia ma kształt kuli, którą na swych barkach podtrzymuje tytan Atlas. Pierwszym, który opracował dowody na kulistość Ziemi, był Arystoteles. Przytoczył on m.in. tezę opartą na obserwacji statków pojawiających się horyzoncie. Mówiła ona o tym, że widnokrąg Ziemi ma kształt okręgu, dzięki czemu wynurzające się zza horyzontu statki najpierw ukazują maszt, następnie kadłub. Kolejnym mocnym dowodem w teorii Arystotelesa było przekonanie, że cień zaćmienia księżyca ma kształt okręgu. Tezę tę udowodnił i umocnił Erastotenes, geograf i matematyk, który dokonał pomiaru kuli ziemskiej. W ślad za nim szli inni naukowcy i badacze, którzy kolejno nie tylko udowadniali jej kształt, ale również ruch i rolę w przestrzeni kosmicznej.

Współczesna teoria płaskiej Ziemi

Działające od lat organizacje zrzeszające zwolenników teorii płaskiej Ziemi swoje wierzenia opierają głównie na Biblii. Pierwszy zarys twierdzenia obalającego koncepcję kulistości Ziemi wysunął Samuel Birley Rowbotham, angielski wynalazca, który właśnie na podstawie Pisma Świętego opracował teorię kształtu Ziemi. Jego zdaniem ma ona kształt dysku, w środku którego znajduje się biegun północny. Co więcej dookoła jest otoczona przez ścianę lodu chroniącą przed spłynięciem wód z jej powierzchni. Nad dyskiem z kolei zawieszony jest kosmos z księżycem, słońcem i gwiazdami, które codziennie wychodzą, a następnie chowają się za ścianą lodu, tworząc tym samym noc i dzień. Teoria ta była propagowana przez kolejnych uczonych angielskich, którzy umacniali ją na kartach broszur. W dziedzinie tej w sposób szczególny zapisała się Elizabeth Blount, która w 1884 roku utworzyła Universal Zetetic Society, a następnie wydała publikację pt. „The Earth Not a Globe Review”, która cieszyła się popularnością do XX wieku.

W 1956 roku nastąpiła reaktywacja poglądów dotyczących płaskiej Ziemi. Za sprawą Samuela Shentona teoria na powrót zrzeszała zwolenników. Po jego śmierci schedę nad liczącą już kilka tysięcy grupą przejął Charles Kenneth Johnson. Rosnąca w siłę organizacja coraz chętniej zabierała głos w publicznych debatach, występując m.in na przeciw związkom amerykańskim działających z ramienia rządu. Co więcej, na poparcie teorii o tym, iż Ziemia jest płaska, wskazywali flagę ONZ, na której widnieje mapa Ziemi w odwzorowaniu azymutalnym.

W 2001 roku pod przewodnictwem nowego prezesa Daniela Shentona organizacja zwolenników płaskiej Ziemi stała się popularna w Internecie, tworząc fora zrzeszające zwolenników teorii z całego świata. Koncepcja płaskiej Ziemi wyklucza również istnieje grawitacji.

Organizacja jest poddawana krytyce przez wielu naukowców, którzy zarzucają jej pseudonaukowe teorie i brak przedstawienia realnych dowodów na teorię płaskiej Ziemi. Co więcej za główny zarzut stawia się nieuznawanie satelitarnych zdjęć Ziemi, wyraźnie przedstawiających ją jako kulę. Jak podkreśla wielu naukowców, teoria płaskiej Ziemi opiera się głównie na religii i opisie biblijnym, który nie ma żadnego przełożenia w nauce.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości