Dziecko

Podstawa programowa na maturę z matematyki 2022 - co trzeba wiedzieć?

Dziecko

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
CKE / giganciedukacji.edu.pl
Uczeń robiący zadanie matematyczne

Przed uczniami szkół średnich egzamin dojrzałości, a w tym m.in. matura podstawowa i rozszerzona z matematyki. Odbędzie się już 5 maja. Jakie są wymagania na ten egzamin? Ile trzeba mieć punktów, aby go zdać? Sprawdź szczegóły na Dzień Dobry TVN.

Co trzeba wiedzieć na maturę 2022 z matematyki

Ze względu na pandemię i braki w przygotowaniu do egzaminu maturalnego skreślone zostały najtrudniejsze zagadnienia z podstawy maturalnej. W tym roku na maturze można spodziewać się mniejszej ilości zadań pisemnych, a większej zadań zamkniętych. To ukłon w stronę tegorocznych maturzystów, którzy przez dwa lata swojej edukacji uczyli się głównie zdalnie. Ponadto, zmniejszona została maksymalna liczba punktów do zdobycia na egzaminie.

Nauka

Nowy język w trzy miesiące – jak to zrobić?
Nowy język w trzy miesiące – jak to zrobić? Dzień Dobry TVN
wideo 2/5

Zakres materiału na poziomie podstawowym obejmuje takie działy, jak:

 • liczby rzeczywiste - wyrażenia arytmetyczne, różne postaci liczb, obliczenia procentowe, potęgi o wykładnikach wymiernych, logarytmy i prawa działań na pierwiastkach,
 • wyrażenia algebraiczne,
 • równania i nierówności - pierwzego stopnia, kwadratowe z jedną niewiadomą oraz proste równania wymierne,
 • funkcje,
 • ciągi - wyznaczanie ciągów, ciągi arytmetyczne i geometryczne,
 • trygonometria - wyznaczanie wartości sinus, cosinus i tangens od 0 do 180 stopni,
 • planimetria,
 • geometria i stereometria - pola powierzchni i objętości graniastosłupów, współrzędne punktu przecięcia prostych, kąty między odcinkami graniastosłupów z ich miarami,
 • statystyka - proste sytuacje kombinatoryczne oraz prawdopodobieństwa w prostych sytuacjach.

Uczniowie zdający na poziomie rozszerzonym muszą znać zakres podstawowy oraz dodatkowe zagadnienia.

Szczegółowy zakres zagadnień na maturę z matematyki - podstawa i rozszerzenie

Szczegółowy zakres zagadnień na maturę warto sprawdzać na oficjalnej stronie informatorów maturalnych. Informator na rok 2022 wraz z rozpiską poszczególnych zagadnień, które zdający musi umieć można znaleźć tutaj.

Zmiany na maturze z matematyki w 2022 roku

Z podstawy programowej usunięte zostały zagadnienia: brył obrotowych, wartości odwrotnie proporcjonalnych oraz błędu bezwzględnego i względnego. Dodatkowo wykreślone zostały poszczególne zagadnienia z różnych działów. Ilość zadań otwartych została zmniejszona do 7. Można z nich uzyskać 17 punktów. 

Czego nie trzeba umieć na maturę z matematyki w 2022 roku:

 • zastosowanie potęg w innych działach nauki, np. fizyki, chemii i biologii,
 • brak równań wyższego stopnia, czyli x3,
 • rysowanie wykresów funkcji wykładniczych oraz funkcji wykładniczych w kontekście innych dziedzin nauki,
 • wyznaczanie najmniejszej i największej wartości funkcji kwadratowej w danym przedziale,
 • stosowanie przybliżonych wartości funkcji trygonometrycznych, zadań z okręgami stycznymi zewnętrznie i wewnętrznie,
 • średniej ważonej i odchylenia standardowego.

Ile punktów trzeba mieć, żeby zdać maturę z matematyki

Na maturze w 2022 roku z matematyki do zdobycia jest 45 punktów, a nie jak w ubiegłych latach - 50. 17 punktów do zdobycia jest z zadań otwartych, a 28 z zadań zamkniętych. Aby uzyskać wynik pozytywny z matury, trzeba uzyskać 30%. Oznacza to, że należy zdobyć jedynie 14 punktów, a zatem poprawnie odpowiedzieć na połowę pytań zamkniętych.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: CKE / giganciedukacji.edu.pl

Źródło zdjęcia głównego: no_limit_pictures/Getty Images

Pozostałe wiadomości