Gorące tematy

Matura 2023. Nadchodzą duże zmiany. Jest też dobra wiadomość dla uczniów

Gorące tematy

Egzamin maturalny

Matura to jeden z najbardziej stresujących egzaminów, jakim muszą się zmierzyć wchodzący w dorosłe życie uczniowie. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów o egzaminach, które będą przeprowadzane według nowych zasad. Zmiany mają wejść w życie, począwszy od wiosny 2023 roku. Wśród nich jest wydłużony czas egzaminów, a także próg zdawalności na przedmiocie rozszerzonym.

Matury 2023: CKE opublikowała informatory maturalne

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na stronie informatory maturalne na rok 2023. Czym jest dokument? To pismo zawierające najważniejsze informacje na temat egzaminu (m.in. czas jego trwania), opis arkusza egzaminacyjnego (m.in. struktura budowy arkusza, liczba zadań i ich punktowanie), opis zadań, zasady oceniania oraz przykładowe zadania z rozwiązaniami. Do każdego typu egzaminu i do każdego przedmiotu opracowany jest osobny informator.

Jak się okazuje, już za dwa lata uczniowie klas maturalnych będą musieli podejść do nowej formuły egzaminu dojrzałości. Według ustalonych zasad, egzamin zdawać będą uczniowie z obecnych II klas szkół ponadpodstawowych powstałych w wyniku reformy edukacji, czyli 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników i przyszli absolwenci szkół branżowych II stopnia, którzy uczą się zgodnie z nową podstawą programową.

Egzaminy maturalne według nowych zasad dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego będą przeprowadzane, począwszy od roku szkolnego 2022/2023. Dla absolwentów 5-letniego technikum – od roku szkolnego 2023/2024. Dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej – od roku szkolnego 2023/2024.

Matury 2023: Co się zmieni?

Maturzyści od wiosny 2023 roku będą musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne będą na poziomie podstawowym, chętni będą mogli je zdawać także na rozszerzonym) oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru (chętni będą mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów). Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne z języka polskiego i z języka obcego. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić także do dwóch egzaminów z języka ojczystego: egzaminu pisemnego i ustnego.

Aby zdać maturę – tak jak obecnie – trzeba będzie uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia (dotyczy to zarówno egzaminów pisemnych, jak i ustnych). Dodatkowo od 2023 r. abiturienci będą musieli otrzymać co najmniej 30 proc. punktów z pisemnego egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Matury 2023: Nowe zasady egzaminów ustnych

Na nowej maturze na egzaminie ustnym z polskiego zdający będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych. Będą w nim dwa zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem. Obecnie zdający mają tylko jedno zadanie na egzaminie ustnym.

Podobne zmiany będą wprowadzone także na egzaminach ustnych z języków mniejszości narodowej i mniejszości etnicznej i z języka regionalnego.

Zadania na egzamin ustny na nowej maturze będą jawne. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma ogłaszać listę zadań nie później niż do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin.

Matury 2023: Czas trwania egzaminów

Dla przyszłych maturzystów pojawia się także dobra wiadomość. CKE zdecydowała się wydłużyć czas egzaminów pisemnych z niektórych przedmiotów. Na podstawowy test z języka polskiego uczniowie będą mieli ponad godzinę więcej, z matematyki 10 minut więcej, natomiast czas egzaminu z języka obcego nowożytnego pozostanie bez zmian.

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma trwać 240 minut, a na poziomie rozszerzonym – 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym ma trwać 180 minut, a na poziomie rozszerzonym – też 180 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z języka mniejszości narodowej na poziomie podstawowym ma trwać 210 minut, a na poziomie rozszerzonym – również 210 minut (obecnie trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z języka mniejszości etnicznej lub z języka regionalnego ma trwać 210 minut (obecnie jest to 180 minut).

Czas trwania egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostał bez zmian: na poziomie podstawowym – 120 minut, na poziom rozszerzonym – 150 minut, na poziomie dwujęzycznym – 180 minut.

Także czas trwania egzaminów pisemnych z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie pozostanie bez zmian i będzie wynosić 180 minut.

Egzaminy w dotychczasowej formule – dla abiturientów, którzy uczą się lub uczyli w szkołach średnich starego typu, czyli sprzed reformy strukturalnej – będą stopniowo wygaszane. Dla absolwentów dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego matura w obecnej formule przeprowadzana będzie do roku szkolnego 2026/2027, dla absolwentów dotychczasowego 4-letniego technikum do roku szkolnego 2027/2028, a dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum – do roku szkolnego 2028/2029.

Próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. "Nie miałem problemów", "Tekst był skomplikowany". Licealiści o wrażeniach z próbnej matury z języka polskiego.

Zobacz także:

Próbna matura w 2021 roku będzie inna niż wszystkie. Czy udział szkół jest obowiązkowy?

Jak może wyglądać matura z religii? "To będzie egzamin niezależny od państwa"

Matura próbna 2021 z języka polskiego. Czy jej wynik może wpłynąć na ocenę końcową z przedmiotu?

  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor: Nastazja Bloch

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: iStockphoto

Pozostałe wiadomości