Motoryzacja

Przewinienia na drodze i kary pieniężne – taryfikator mandatów drogowych

Motoryzacja

Przewinienia na drodze i kary pieniężne – taryfikator mandatów drogowych

Przekroczenie prędkości to jedno z najczęściej popełnianych przez kierowców wykroczeń. Zgodnie z taryfikatorem mandatów maksymalna kara za ten czyn to 500 złotych. Czy w związku z niedawnymi doniesieniami na temat tragicznych wypadków spowodowanych zbyt szybką jazdą, kary przewidziane dla piratów drogowych są adekwatne do ich przewinień? Rozmawialiśmy o tym w Dzień Dobry TVN z Januszem Popielem ze Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych i Adamem Kornackim, dziennikarzem TVN Turbo.

Jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń drogowych jest nieprzestrzeganie ograniczenia prędkości na danym terenie czy odcinku trasy. Źródłem przepisów dotyczących dozwolonej prędkości jest kodeks drogowy (art. 20 i 31 ust. 1 pkt 1.) Bezpośrednio do nich odwołuje się taryfikator mandatów, określając poszczególne wartości kar pieniężnych:

 • przekroczenie dozwolonej prędkości od 6 do 10 km/h – 50 zł,
 • 11–20 km/h – 50–100 zł,
 • 21–30 km/h – 100–200 zł,
 • 31–40 km/h – 200–300 zł,
 • 41–50 km/h – 300–400 zł,
 • 51 km/h i więcej – 400–500 zł.

Ostatnio - w związku z doniesieniami o tragicznych wypadkach z udziałem kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość - w mediach zaczęto dyskutować o podwyższeniu kar dla piratów drogowych. Zwolennicy tego pomysłu wskazują, że w kierowcom w innych krajach nie opłaca się jeździć szybko ze względu na wysokie kary. I tak,  na przykład w Niemczech najwyższy mandat za przekroczenie prędkości wynosi do 680 euro, na Słowacji - do 800 euro, a Litwie - do 550 euro. Zdaniem zwolenników zmian w taryfikatorze mandatów na piratów zadziała także nieuchronność kary. Za zwiększeniem opłat opowiada się między innymi dziennikarz TVN Turbo Adam Kornecki, który proponuje, aby wzorem Skandynawii i innych krajów mocno rozwiniętych strukturalnie, infrastrukturalnie i motoryzacyjnie mandaty powinny  być uzależnione od zarobków.

Innego zdania jest natomiast Janusz Popiel ze Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych, którego zdaniem bezpieczeństwo ruchu drogowego to działania systemowe, a nie tylko penalizacja.

>>> Zobacz także:

Taryfikator mandatów – ruch pieszych

Taryfikator mandatów drogowych dotyczy również pieszych. Mandat otrzymają osoby przekraczające jezdnię w niedozwolonym miejscu lub w niewłaściwy sposób. I tak za:

 • wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściu dla pieszych – 50 zł,
 • wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscu innym niż przejście dla pieszych – 100 zł,
 • niestosowanie się do znaków drogowych – 50 zł,
 • przebieganie przez jezdnię – 50 zł,
 • brak wymaganych odblasków poza obszarem zabudowanym – 100 zł,
 • chodzenie po torowisku – 50 zł,
 • niekorzystanie z chodnika, wyznaczonej drogi dla pieszych lub pobocza – 50 zł,
 • poruszanie się niewłaściwą stroną jezdni – 50 zł,
 • naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych – 50 zł.

Taryfikator mandatów – ruch pojazdów

Często popełniane wykroczenia to także niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa czy niewłaściwy sposób przewożenia dziecka. Taryfikator mandatów uwzględnia niedostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów. Kary to:

 • niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa – 100 zł,
 • przewożenie dziecka poza fotelikiem – 150 zł,
 • przewożenie pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa – 100 zł,
 • korzystanie z telefonu podczas jazdy wymagające trzymanie go w ręku – 200 zł,
 • nieużywanie kasku podczas jazdy motocyklem, motorowerem itp. – 100 zł.

Taryfikator mandatów – brak prawa jazdy i innych dokumentów

W taryfikatorze mandatów znajdziemy również sekcję poświęconą przewinieniom dotyczącym nieposiadania przez kierującego stosownych uprawnień i dokumentów:

 • za nieposiadanie wymaganych dokumentów ustawodawca przewiduje karę 50 zł za każdy dokument, nie więcej jednak niż 250 zł; od października 2018 roku weszła jednak zmiana, która mówi, że kierowca ukarany zostanie za brak prawa jazdy, jednak już nie za brak dowodu rejestracyjnego,
 • za nieposiadanie uprawnień do kierowania pojazdem – 500 zł,
 • za nieposiadanie uprawnień właściwych dla danego rodzaju pojazdu – 300 zł.

Taryfikator mandatów – parkowanie, postój, zakaz wjazdu

Sekcja 13. taryfikatora mandatów mówi o wykroczeniach dotyczących postoju oraz zatrzymywania pojazdów. Kary pieniężne przewidziane za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących postoju i zatrzymywania to 100–300 zł. Obejmują między innymi: zatrzymywanie i postój w miejscach, gdzie pojazd nie jest dostatecznie widoczny, w miejscach utrudniających wyjazd i wjazd innym uczestnikom ruchu, w miejscach innych niż wyznaczone. Mandatem może zostać ukarany kierowca, który narusza zakaz postoju, zatrzymuje się w tunelu, na moście, wiadukcie, skrzyżowaniu, przejeździe kolejowym lub tramwajowym. Taryfikator mandatów karnych z grupy numer 13 obejmuje głównie wykroczenia przeciwko artykułom 46, 47, 49, 50 kodeksu drogowego.

Taryfikator mandatów, obowiązujący od roku 2018, wprowadził kilka zmian. Przede wszystkim uwzględniono nowe wykroczenia, które od tej pory wiążą się z karą dla kierowcy. Punkty karne kierowca otrzyma teraz także w następujących sytuacjach:

 • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości mimo wcześniej orzeczonego zakazu jazdy – 10 pkt.,
 • nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową – 7 pkt.,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzyście lub pojazdom szynowym – 6 pkt.,
 • jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – 5 pkt.

Taryfikator mandatów i punktów karnych po zmianach w 2018 roku to wyższe mandaty i większa liczba punktów za najczęściej popełniane przestępstwa drogowe. W życie wszedł przepis, który znosi limit przyznawanych punktów karnych dla kierowców, którzy notorycznie łamią przepisy.

Co sądzisz o tym artykule?
94
7
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0