Finanse i Praca

Taksator – rzeczoznawca majątkowy czy leśnik? Czym zajmuje się przedstawiciel tego zawodu?

Finanse i Praca

Taksator – rzeczoznawca majątkowy czy leśnik? Czym zajmuje się przedstawiciel tego zawodu?

Taksatorem określić można właściwie każdego rzeczoznawcę – majątkowego, samochodowego czy inwestycyjnego. W praktyce jednak termin ten odnosi się przede wszystkim do rzeczoznawcy leśnego, czyli osoby, która profesjonalnie zajmuje się oszacowywaniem stanu drzewostanów. Na czym polega ta praca?

Taksatorem nazywa się zarówno rzeczoznawców majątkowych, jak i specjalistów od lasów i drzewostanów, których zadaniem jest tworzenie ich opisów taksacyjnych. Pojęcie to coraz częściej używane jest w celu określenia taksatora leśnego. Termin „taksator majątkowy” wyraźne wypierany jest przez określenie rzeczoznawca majątkowy.

Taksator jako rzeczoznawca – rodzaj i charakter pracy

Zgodnie z definicją słownikową taksator oznacza rzeczoznawcę. Jeszcze kiedyś na rzeczoznawców, zwłaszcza majątkowych, mówiono właśnie w ten sposób. Czym zatem zajmuje się osoba, która pracuje w takim zawodzie?

Rzeczoznawca majątkowy nie należy w Polsce do grupy tzw. zawodów wolnych. Uprawnienia zawodowe przyznawane są przez ministra infrastruktury. Aby je zdobyć, konieczne jest zdanie specjalistycznego egzaminu przygotowywanego przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną, a także odbycie co najmniej rocznej praktyki zawodowej. Kolejnym wymogiem stojącym przed taksatorami majątkowymi jest wykształcenie. Konieczne jest wykształcenie wyższe magisterskie, a także kurs podyplomowy z zakresu wyceny nieruchomości. Drugi wymóg nie jest konieczny w sytuacji, gdy program studiów w swoim wymiarze zawiera naukę o tych zagadnieniach.

Głównym zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest oszacowanie wartości nieruchomości. Aby uczynić to właściwie, doświadczony taksator musi dogłębnie sprawdzić stan prawny mieszkania lub domu. Konieczny staje się ogląd ksiąg wieczystych i pozostałej dokumentacji. Ważna jest charakterystyka energetyczna budynku, gminne plany zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę i różnego rodzaju akty notarialne. Drugim etapem jest weryfikacja stanu nieruchomości. Potrzebna jest do tego ekspercka wiedza z zakresu budownictwa, ale nie tylko – dobry rzeczoznawca zna się także na architekturze i aranżacji wnętrz, ponieważ te aspekty wpływają na wartość nieruchomości. Ze względu na to, że w wielu przypadkach praca taksatora majątkowego ma newralgiczne dla danej sprawy znaczenie, zawód ten obwarowany jest bardzo wysoką odpowiedzialnością etyczną. Z tego powodu rzeczoznawca nie może wydawać opinii dotyczącej nieruchomości należących m.in. do członków jego rodziny lub osób blisko spokrewnionych.

Zawód taksatora majątkowego uznawany jest za bardzo atrakcyjny ze względu na zarobki, które zwykle plasują się znacznie powyżej średniej wynagrodzeń. Praca może mieć jednak charakter niestały, a jej ilość determinowana będzie przez liczbę zleceń. Często taksatorzy majątkowi działają w formie B2B lub B2C, prowadząc własną działalność gospodarczą.

Taksator leśny – ekspert od stanu lasów

Współcześnie określenie „taksator” najczęściej odnosi się do taksatora leśnego. To praca, która wymaga bardzo dużej wiedzy z zakresu leśnictwa. Obowiązkiem taksatora leśnego jest weryfikacja stanu drzewostanu. Część danych możliwa jest do zebrania wyłączenie poprzez fizyczną inspekcję lasu, wobec czego zawód ten czasem mylony jest z leśnikiem.

W trakcie badań taksator analizuje przyrost drzew, skład runa leśnego, budowę, wiek i strukturę drzewostanu. Badane jest także zdrowie drzew i ewentualne choroby lub ataki pasożytów (np. kornika).

Na podstawie analiz taksator tworzy opisy taksacyjne, które są trwałym przedstawieniem ogólnego i szczegółowego stanu danych drzewostanów. W skład opisów taksacyjnych wchodzą takie dane, jak: data sporządzenia opisu w terenie, numery wydzielenia i obręb ewidencyjny, opisy zawierające rodzaje powierzchni, cechy drzewostanu, budowa, przyczyny zagrożeń oraz typy siedliskowe. Oprócz tego w opisie zawarte są informacje dotyczące ewentualnych osobliwości przyrodniczych oraz wskazania gospodarcze. Taksatorzy w Polsce zatrudniani są przede wszystkim przez państwową jednostkę organizacyjną – Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, a także przez właścicieli lasów prywatnych.

Co musi wiedzieć taksator leśny?

W pewnym ujęciu taksator wykonuje prace inwentaryzacyjne – dokonuje inwentaryzacji lasu. Aby móc to zrobić właściwie i ocenić stan drzewostanu, konieczne jest posiadanie specjalistycznej, zaawansowanej wiedzy z dziedziny nauk leśnych.

Profesjonalny taksator doskonale wie, czym różni się nalot od podsadzeń i podrostów, a także jakie są rodzaje pokoleń drzewostanu. Zna sposób klasyfikacji gatunkowej nasienników i przestojów, doskonale potrafi wiek drzewostanów. Oprócz wiedzy przyrodniczej taksator musi mieć doskonale znać prawo leśne i gospodarki leśnej.

Przepiękna jesień w USA. Lasy w odcieniach czerwieni, pomarańczy i żółci. Zobacz wideo:

Zobacz też:

Co sądzisz o tym artykule?
63
7
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0