Finanse i Praca

Jak rozwiązać umowę-zlecenie? Zobacz, co trzeba zrobić

Kobieta w garsonce podpisuje dokument

fot.Witthaya Prasongsin/Getty Images

Finanse i Praca

Jak rozwiązać umowę-zlecenie? Zobacz, co trzeba zrobić

Kobieta w garsonce podpisuje dokument

fot.Witthaya Prasongsin/Getty Images

Umowa-zlecenie to forma współpracy, której nie regulują przepisy Kodeksu pracy (jak w przypadku umowy o pracę), ale przepisy prawa cywilnego. Jest więc chętnie wybierana przez przedsiębiorców, którzy potrzebują kogoś do pracy tylko na jakiś czas lub do wykonania czynności, w przypadku których nie ma przesłanek do zawarcia umowy o pracę. Czy zerwanie umowy-zlecenie rzeczywiście jest takie proste?

Nie istnieje na świecie żadna legalna forma zobowiązania, która nakazywałaby pracownikowi czy pracodawcy dożywotnią współpracę. Każda jej forma zwykle opiera się więc na jakiejś umowie, zawierającej określone warunki, zgodnie z którymi stronom - w tym przypadku zleceniodawcy i zleceniobiorcy – wolno rozstać się w cywilizowany, wcześniej uzgodniony w umowie sposób.

Wypowiedzenie umowy-zlecenia – kto może to zrobić?

Rozwiązanie umowy-zlecenie może być decyzją każdej ze stron – a więc zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy. To, jaki będzie miało przebieg rozwiązanie umowy zlecenia , zależne jest jednak od treści, na jaką wcześniej zgodzili się podpisujący. Przepisy dotyczące zawierania tego rodzaju umowy są zawarte w art. 734-751 Kodeksu cywilnego.

Umowa-zlecenie – okres wypowiedzenia. Czy umowa musi go zawierać?

Okres wypowiedzenia umowy-zlecenia może – choć nie musi – znaleźć się w umowie między stronami. Przepisy Kodeksu cywilnego mówią o tym, że umowę-zlecenie można rozwiązać w dowolnym czasie – a więc nie narzuca on obowiązku zawarcia go w dokumencie. Długość jego trwania – i to, czy w ogóle będzie zawarty w umowie – może być więc wynikiem wcześniejszych ustaleń stron zawierających umowę. Najczęściej to, kiedy może nastąpić rozwiązanie umowy-zlecenia przed czasem , określa zleceniodawca – a zleceniobiorca godzi się – lub nie - na proponowane warunki. Jednak w związku ze zmieniającą się sytuacją na rynku pracy i brakami kadrowymi w wielu sektorach – w tej kwestii to zleceniobiorcy mają coraz więcej do powiedzenia.

Okres wypowiedzenia na umowie-zlecenie

Jeśli umowa-zlecenie zawiera okres wypowiedzenia – np. 2 tygodnie, zwykle jest to akceptowalna propozycja. Musimy pamiętać jednak, że nie ma tu żadnych regulacji co do maksymalnego czy minimalnego czasu jego trwania. Z pewnością jednak żadna ze stron nie powinna zgodzić się na okres wypowiedzenia wynoszący dłużej niż kilka miesięcy – w przypadku tak stałego charakteru pracy zwykle zachodzi przesłanka, by zawrzeć umowę o pracę.

Umowa-zlecenie a rezygnacja z dnia na dzień

Teoretycznie umowę-zlecenie, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, można rozwiązać praktycznie od ręki. Należy jednak pamiętać wtedy o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za szkody materialne wynikające z zerwania umowy. Jeśli więc wypowiedzenie umowy-zlecenia przez zleceniobiorcę – nieprawidłowo określane często jako wypowiedzenie umowy-zlecenia przez pracownika – wiąże się ze stratą materialną zleceniodawcy, ten może zażądać naprawienia szkody lub rekompensaty finansowej. Tak samo działa to w drugą stronę – jeśli zleceniodawca najpierw zlecił nam zadanie – np. wysłał nas w teren, byśmy zbudowali mu ogrodzenie – a następnie zerwał umowę, zostawiając nas z poniesionymi kosztami podróży czy wykonania pracy – mamy prawo żądać pokrycia naszej straty.

Umowa-zlecenie – zerwanie bez przyczyny

Czy możliwe jest więc w praktyce wypowiedzenie umowy-zlecenia bez podania przyczyny ? Tak, o ile nie naraziliśmy zleceniodawcy lub zleceniobiorcy na stratę materialną. Jeśli tak się stało, podanie przyczyn (muszą one być istotne, np. choroba, bezwzględna konieczność zmiany miejsca zamieszkania i inne powody niezależne od zleceniobiorcy) będzie zapewne warunkiem odstąpienia drugiej ze stron od żądania roszczeń. Kwestia taka jak przyczyny wypowiedzenia umowy-zlecenia regulowana jest przede wszystkim przez tak zwane zasady współżycia społecznego. Inaczej mówiąc – wszyscy zgadzamy się, że choroba może być powodem odstąpienia od umowy-zlecenia , ale już np. „brak czasu” nie będzie brzmiał dobrze i zapewne nie zostanie uwzględniony przez drugą stronę.

Jak napisać wypowiedzenie umowy-zlecenia?

Jeśli zastanawiasz się, jak wypowiedzieć umowę-zlecenie , powinieneś wiedzieć, że nie ma tu żadnego specjalnego wymaganego formularza. Wypowiedzenie może zostać napisane na zwykłej kartce, odręcznie – ważne, by było ono w pełni czytelne. Istotne jest bowiem, by nie było wątpliwości, że druga strona otrzymała naszą informację o zerwaniu umowy-zlecenia . Najlepiej więc wręczyć wypowiedzenie osobiście i poprosić o pokwitowanie otrzymania na naszym egzemplarzu – lub wysłać je listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Możliwe jest też oczywiście rozwiązanie umowy-zlecenia za porozumieniem stron – to w praktyce oznacza, że obie strony godzą się na zakończenie współpracy w określonym czasie, bez wzajemnych dalszych roszczeń.

Bibliografia:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf

Zobacz film: Kredyt na "śmieciówkę". Źródło: Dzień Dobry TVN

Co sądzisz o tym artykule?
76
5
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0