Finanse i Praca

Konflikty w pracy – jak rozwiązywać nieporozumienia?

konflikty w pracy

Fot. Flying Colours Ltd / Getty Images

Finanse i Praca

Konflikty w pracy – jak rozwiązywać nieporozumienia?

konflikty w pracy

Fot. Flying Colours Ltd / Getty Images

Niemal w każdym zakładzie pracy czy instytucji dochodzi czasem między pracownikami i/lub pracodawcami do drobnych sprzeczek, a zdarza się, że i do większych kłótni. Co zrobić, by zdarzało się to jak najrzadziej? Jak rozwiązać konflikt w zespole?


Atmosfera w pracy jest niezwykle istotnym elementem naszej codzienności. Często z tymi samymi ludźmi spędzamy po kilka, a nawet kilkanaście godzin dziennie kilka razy w tygodniu. Nawet jeżeli jest to grono lubiących się wzajemnie osób, to normalne, że mogą się pomiędzy nimi narodzić waśnie czy nieporozumienia. W tym tekście znajdziesz wiele rad, jak zaradzić pracowniczym konfliktom!

Więcej:

Konflikty w pracy

Nieporozumienia w obrębie zakładzie pracy czy instytucji mogą zachodzić na różnych szczeblach organizacji. Oto najczęstsze typy konfliktów pracowniczych:

  • jednostkowe – występują między dwiema lub większą liczbą osób. Każda ze stron występujących w tym konflikcie reprezentuje własne stanowisko. Mogą występować zarówno pomiędzy szefem a jego podwładnym, pomiędzy kierownikami różnych zespołów, jak i pomiędzy współpracownikami z jednego zespołu,
  •  wewnątrzgrupowe – występują między jednostką a grupą. W tym przypadku interesy konkretnej osoby są rozbieżne z punktem widzenia zespołu, który wypowiada się jako podmiot zbiorowy,
  •  międzygrupowe – występują między różnego rodzaju grupami pracowniczymi, często pomiędzy działami firm. Tu także strony konfliktu zabierają głos jako podmiot zbiorowy,
  • międzyorganizacyjne – występują między różnymi firmami czy instytucjami, często na podłożu konkurencyjnym.

Przyczyny konfliktów w pracy

Starcia w miejscu zatrudnienia mogą się pojawiać z wielu powodów. Najłatwiej jest podzielić na konflikty:

  • rzeczowe (racjonalne) – ich podłożem jest różnica zdań co do podjęcia decyzji, postępowania w jakiejś kwestii czy rozwiązania problemu,
  • personalne (emocjonalne) – ich podłożem jest postawa emocjonalna w interakcji dwoje lub więcej ludzi. Często mają charakter irracjonalny, mogą wiązać się z tzw. niedopasowaniem charakterów i wówczas są to starcia najtrudniejsze do rozwiązania.

Atmosfera w pracy – jak o nią zadbać?

Dobre samopoczucie osób zatrudnionych w danym miejscu znacząco wpływa na ich efektywność i jakość pełnionych przez nich obowiązków, dlatego warto zadbać o odpowiednią atmosferę w pracy. Na jakie elementy należy zwrócić uwagę?

1) Sprawiedliwe traktowanie pracowników

Choć często jest to element trudny do obiektywnej oceny, to członkowie zespołu powinni czuć się racjonalnie oceniani w związku z pełnioną funkcją w grupie, zakresem wykonywanych zadań oraz wynagrodzenia. Ważne jest, by żaden z pracowników nie był pokrzywdzony ani wykorzystywany, natomiast wyróżnienie któregoś z członków zespołu było zawsze sprawiedliwe i zasłużone.

2) Pozytywny klimat pracy

Oczywiste jest, że nadmierny stres i tzw. „wyścig szczurów” prowadzą do niesnasek w grupie, dlatego warto zadbać o to, by osoby zatrudnione czuły się w miarę pewnie i swobodnie w swoim miejscu pracy. Ważnym elementem jest tu integracja pracowników – zespół, który jest ze sobą zgrany, a każdy jego członek ma pełne poczucie przynależności do niego, będzie pracował sprawniej, wydajniej i z większym zapałem.

3) Odpowiednia komunikacja w grupie

Każdy pracownik powinien znać dokładne wytyczne do swojej pracy – nic nie powinno być zatajone na szkodę innych. Wszystkie informacje, które dotyczą osób zainteresowanych, powinny do nich docierać w tym samym czasie. Istotne jest również bieżące raportowanie pracy, informowanie o postępach i wyciąganie wspólnych wniosków na przyszłość.


Zobacz film: Nietypowy pracownik etatowy. Źrodlo: Dzień Dobry TVN

Jak rozwiązać konflikt między pracownikami?

Przede wszystkim, nie traktuj problematycznej kwestii jako czegoś nadzwyczajnego. Pamiętaj, że nieporozumienia są naturalną koleją rzeczy, dlatego nie dramatyzuj, tylko postaraj się zrobić wszystko, by je załagodzić. Poniżej kilka naszych rad, jak poradzić sobie z rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych.

1) Poznaj przyczynę problemu

Spróbuj zdiagnozować i zrozumieć, jakie jest podłoże konfliktu. Być może jest to tylko kwestia niedopowiedzenia lub niejasności, które łatwo można rozwiązać, a może jest to wynik poważniejszego problemu, który należy wspólnie przeanalizować?

2) Kontroluj emocje

Nawet jeżeli spięcia w pracy są dla Ciebie stresujące, nie okazuj tego zbyt mocno. Postaraj się podejść do problemu w pełni racjonalnie, spojrzeć na niego z dystansem i zachować obiektywizm w postrzeganiu wszystkich stron konfliktu.

3) Przeanalizuj stanowiska stron

Dokładnie wysłuchaj uczestników nieporozumienia i ustal, jakie są zbieżności w ich punktach widzeniach. Postaraj się wypisać, jakie są oczekiwania każdej grupy oraz jakie rozwiązania proponują, by je spełnić.

4) Podejmij odpowiednie kroki

Po wysnuciu wniosków z wyżej wymienionych kroków działaj tak, by stopniowo pogodzić priorytety wszystkich stron. Nawet jeśli widzisz pozytywne efekty Waszych działań, konsekwentnie stosuj strategie mające na celu bezpośrednie rozwiązanie zagadnienia.

5) Unikaj powrotu sytuacji konfliktowej

Postaraj się tak sfinalizować problematyczną kwestie, by nie zdarzyła się ona w przyszłości. Zadbaj o odpowiednią atmosferę w zespole – być może warto skorzystać z tzw. team buildingu.

Co sądzisz o tym artykule?
54
6
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0