Finanse i Praca

PIT 2019. Jak i kiedy zapłacić, by uniknąć problemów?  Nie zapomnij się rozliczyć! 

Świnka skarbonka z monetami na różowym tle

Fot. Classen Rafael / EyeEm / Getty Images

Finanse i Praca

PIT 2019. Jak i kiedy zapłacić, by uniknąć problemów?  Nie zapomnij się rozliczyć! 

Świnka skarbonka z monetami na różowym tle

Fot. Classen Rafael / EyeEm / Getty Images

Bycie podatnikiem zobowiązuje do corocznego rozliczania się z fiskusem. Obecnie podatnicy mogą korzystać z różnych sposobów płacenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Jak zapłacić podatek PIT?
 • W 2019 roku deklaracje podatkowe PIT 2019 składać należy do 31 stycznia 2019 roku lub do 30 kwietnia 2019 roku.
 • Jak zapłacić podatek PIT na poczcie, w oddziale banku i urzędzie skarbowym?
 • Jak zapłacić podatek PIT przelewem internetowym?

Zobacz też: Mobbing. 75 zachowań, których należy unikać!

Odprowadzanie podatków jest obowiązkiem podatnika. Obecnie nie trzeba jednak osobiście składać wizyty w urzędzie skarbowym, aby zapłacić podatek PIT. Jest kilka prostszych i wygodniejszych sposobów.

W 2019 roku deklaracje podatkowe PIT 2019 składać należy:

 • do 31 stycznia 2019 r. > PIT-28
 • do 30 kwietnia 2019 r. > PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.

Jak zapłacić podatek PIT?

Podatek od osób fizycznych (dalej: PIT) jest to podatek od dochodów uzyskanych przez podatnika w danym roku podatkowym. PIT jest przykładem podatku bezpośredniego, a status podatnika posiadają osoby fizyczne. Zwykle są to osoby pełnoletnie, które uzyskują dochód. Podatek PIT zalicza wszelkie dochody osób fizycznych, z wyłączeniem tych kategorii dochodów, które zostały zakwalifikowane przez ustawę do kategorii zwolnień przedmiotowych.

Obecnie podatnicy mają do wyboru kilka możliwości zapłaty podatku PIT. Należny podatek można zapłacić:

 • przelewem bankowym, np. wykonanym online z systemu bankowości internetowej banku,
 • na poczcie lub w oddziale banku,
 • w kasie urzędu skarbowego.

Zobacz film: Chajzer o wysyłaniu PIT-ów, źródło: Dzień Dobry TVN

Każdy podatnik powinien dokonać wpłaty podatku samodzielnie – np. ze swojego indywidualnego rachunku bankowego. W pewnych przypadkach, gdy należność z tytułu podatku nie przekracza 1000 zł, mogą to uczynić osoby bliskie w rozumieniu Ustawodawcy (tj. zstępni, wstępni, małżonek, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha).

Jak zapłacić podatek PIT na poczcie, w oddziale banku i urzędzie skarbowym ?

Wpłata w kasie urzędu skarbowego jest najprostsza, bo pracownik przyjmuje wpłatę i od razu generuje odpowiedni druk, który strony jedynie podpisują. Środki wpłacone na poczet podatku zostają od razu zaewidencjonowane na właściwym rachunku organu podatkowego.

Podatnik może również zapłacić podatek na poczcie bądź w stacjonarnym oddziale banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK). W takim przypadku za datę skutecznej zapłaty należnego podatku uznaje się datę widniejącą na wydanym podatnikowi poświadczeniu zapłaty podatku (jest to data stempla pocztowego lub bankowego bądź data widniejąca na komputerowo wydrukowanym potwierdzeniu zapłaty).

Istotne jest, aby polecenie wpłaty lub przelewu środków finansowych za pośrednictwem banku, SKOK-u lub poczty na rzecz Urzędu Skarbowego zawierało następujące informacje:

 • nazwa organu podatkowego (np. Urząd Skarbowy nr X w miejscowości X) i adres urzędu skarbowego,
 • numer rachunku bankowego urzędu skarbowego, na który podatnik wpłaca środki finansowe,
 • dane identyfikacyjne podatnika (imię, nazwisko, adres),
 • numer rachunku podatnika lub oznaczenie, że jest to wpłata gotówkowa w kasie banku, SKOK-u lub poczty,
 • identyfikator podatnika (numer NIP lub PESEL),
 • okres rozliczeniowy, za który opłacany jest podatek (np. wpłata należnego podatku za rok podatkowy 2017),
 • symbol formularza (np. PIT-36, PIT-37, PIT-38).

Jak zapłacić podatek PIT przelewem internetowym?

Zapłacenie podatku za pośrednictwem bankowości elektronicznej jest jak najbardziej możliwe. Należy jednak pamiętać, aby nie robić tego przy użyciu tzw. przelewu zwykłego – jego formularz w systemach bankowości elektronicznej jest zbyt skąpy pod względem informacyjnym, aby móc odpowiednio przesłać nim środki z podatku PIT do urzędu skarbowego. Chcąc zapłacić podatek PIT przez Internet, należy znaleźć w swoim systemie bankowości elektronicznej specjalny formularz „ przelew podatkowy ” lub „ przelew do US / ZUS ”, w którym znajdują się rubryki do wprowadzenia wszystkich niezbędnych danych (typ formularza, deklaracji, dane urzędu skarbowego, dane podatnika, okres rozliczeniowy, za który opłacany jest podatek itp.). Taki komplet informacji jest niezbędny, aby można było prawidłowo zaewidencjonować przelew w urzędzie skarbowym.

Jak zapłacić podatek PIT-36, PIT-37, PIT-38?

Dokonując przy rozliczeniu rocznym płatności z tytułu należnego podatku PIT-36, PIT-37 lub PIT- 38, podatnik ma standardowo do wyboru formę płatności gotówkowej albo bezgotówkowej. Płatności tej może dokonać na poczcie, w banku, SKOK-u lub samodzielnie, wykonując przelew online w systemie bankowości elektronicznej. Bardzo ważne jest odpowiednie opisanie tej płatności. Oprócz podania podstawowych danych o urzędzie skarbowym (nazwa, adres, numer rachunku bankowego) i podatniku (imię, nazwisko, adres, nr NIP albo PESEL), kluczowe jest oznaczenie:

 • okresu, za który dokonywana jest wpłata podatku PIT-36, PIT-37, PIT-38 (np. jeśli jest to wpłata za cały rok 2017, okres powinien być opisany jako „R 2017”),
 • symbolu płatności (np. jeśli jest to wpłata podatku PIT-36, powinien to być symbol „PIT 36”).

Jak widać, zapłacenie należnego PIT jest obecnie bardzo proste. Podatnik może to zrobić zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej. Kluczowe jest jednak, aby podać w poleceniu zapłaty lub przelewu odpowiednie dane. Jest to warunek szybkiego i prawidłowego zaksięgowania wpłaty po stronie urzędu skarbowego.

Więcej:

Co sądzisz o tym artykule?
6
0
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0