Porady

Gaśnica śniegowa - budowa i działanie

Porady

Aktualizacja:
Gaśnica wisi na ścianie. Jest gotowa do użycia.

Gaśnica śniegowa jest wypełniona skroplonym dwutlenkiem węgla (stąd jej fachowa nazwa - gaśnica CO₂). Po opuszczeniu gaśnicy dwutlenek węgla rozpręża się, schładza do temperatury -78 stopni C i zmienia się w tzw. suchy lód.

Do czego służy gaśnica śniegowa ? Świetnie sprawdza się ona przy gaszeniu cennych przedmiotów, takich jak dzieła sztuki, archiwa itp. Środek gaśniczy używany w gaśnicy śniegowej nie jest niebezpieczny dla przedmiotów i nie pozostawia na nich żadnych śladów.

Budowa gaśnicy śniegowej

Głównym elementem gaśnicy śniegowej jest zbiornik wysokociśnieniowy (190 lub 250 br) . Poza tym gaśnica zawiera zawór z bezpiecznikiem oraz dyszę, przez którą tłoczony jest środek gaśniczy do węża wylotowego. Gaśnica wypełniona jest środkiem gaśniczym (dwutlenkiem węgla), który jest jednocześnie elementem napędowym samej gaśnicy. Gaśnice śniegowe można podzielić ze względu na masę na dwie kategorie: 2 kg i 5 kg. Najważniejsze informacje dotyczące danego egzemplarza (pojemność, waga, data produkcji, data ważności legalizacji itp.) wybite są w górnej części zbiornika. Gaśnice śniegowe posiadają najczęściej 10-letnią legalizację. Po tym okresie poddawane są badaniu, które określa, czy gaśnica nadal jest zdatna do użytku i czy legalizację można wydłużyć (najczęściej czyni się to na kolejne 5 lub 10 lat). Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania zaleca się mocowanie gaśnicy do stojaka lub szafki. Wąż gaśnicy śniegowej ma długość 60 – 70 cm, a zakończony jest prądownicą i dyszą, którą steruje się strumieniem wydobywającej się z gaśnicy substancji. Odpowiedni nacisk na dźwignię zaworu reguluje siłę strumienia CO₂.

Gaśnica śniegowa - do jakich pożarów jej używać? Co gasi?

Gaśnicą śniegową można gasić dwa typy pożarów. Pożary z grupy B - pożary cieczy palnych i substancji topiących się w wysokiej temperaturze. Takie substancje to np. alkohol, aceton, nafta, oleje, lakiery, tłuszcze, parafina. Materiały te ulegają zapaleniu, kiedy pod wpływem temperatury nad górną warstwą cieczy tworzy się mieszanka pary z powietrzem. Później pożar rozwija się samorzutnie - pod wpływem temperatury następuje dalsze topnienie materiału i tworzenie się kolejnej warstwy ulegającej spaleniu. Bardzo niebezpiecznym elementem powstającym przy spalaniu cieczy jest możliwość pojawienia się mieszanki wybuchowej.

Drugim rodzajem pożarów, do gaszenia których używać można gaśnicy śniegowej, są pożary typu C, czyli gazów palnych (np. metan, acetylen, wodór, gaz miejski). Pożar powstaje w miejscu zetknięcia gazu palnego z powietrzem lub z innymi gazami. Przy uzyskaniu pewnej określonej proporcji mieszanki, pożar może nastąpić w wyniku kontaktu z najmniejszym źródłem ciepła lub iskrą. Powstanie tego typu mieszanki i jej eksplozja w zamkniętym pomieszczeniu może doprowadzić do zniszczenia budynku i jego okolicy.

Niektóre typy gaśnic śniegowych można stosować przy gaszeniu obiektów będących pod napięciem. Nie może jednak przekraczać ono 1000 V, a przy gaszeniu trzeba zachować szczególną ostrożność.

Jak działa gaśnica śniegowa?

Aby uruchomić gaśnicę śniegową, należy zerwać zabezpieczenie, wyjąć zawleczkę i nacisnąć dźwignię. Po tej czynności gaśnica powinna bezzwłocznie zadziałać. Na każdej gaśnicy znajduje się specjalna etykieta, której część dotyczy informacji o prawidłowej obsłudze. Należy się z nią zapoznać, aby użycie gaśnicy było bezpieczne i jak najbardziej skuteczne. Zasadą działania gaśnicy śniegowej jest uwolnienie dwutlenku węgla ze zbiornika w postaci płynnej, który przedostaje się przez rurkę syfonową do zaworu, stamtąd do węża, następnie do tuby prądownicy i stamtąd wydostaje się na zewnątrz w postaci tzw. śniegu. Powstaje on w wyniku kontaktu CO₂ z wilgotnym powietrzem, które zostaje zmrożone i z wyglądu przypomina śnieg. W trakcie gaszenia można regulować siłę strumienia lub, w razie potrzeby, zatrzymać akcję gaśniczą.

Gaśnica śniegowa - zasady bezpieczeństwa

Odpowiednia obsługa gaśnicy śniegowej wymaga zastosowania się do określonych reguł użytkowania. Gaśnica śniegowa musi być zawieszona w taki sposób, aby można ją było użyć maksymalnie w ciągu 6 sekund. Mocowanie gaśnicy powinno być bardzo proste, a jej odczepienie łatwe i intuicyjne. W związku z niską temperaturą tworzącą się przy użyciu gaśnicy śniegowej, nie wolno używać jej do gaszenia ludzi, ponieważ zetknięcie skóry z tak zimną substancją może spowodować poważne urazy. Przy użyciu gaśnicy śniegowej w małych pomieszczeniach istnieje ryzyko negatywnego wpływu na drogi oddechowe – może powodować trudności w oddychaniu, a nawet utratę przytomności. Istnieje również niebezpieczeństwo gwałtownego rozprężenia się gazu w przypadku urwania zaworu. Taka sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Rozszczelniony zbiornik zaczyna w sposób niekontrolowany z dużą prędkością poruszać się po pomieszczeniu, niszcząc wszystko na swojej drodze. Dlatego tak ważne jest odpowiednie mocowanie gaśnicy do ściany lub stojaka, a także dokładne, cykliczne szkolenie pracowników w bezpiecznej obsłudze gaśnicy śniegowej.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości