Finanse i Praca

Wydłużenie urlopów macierzyńskich i ojcowskich. Zmiany już od sierpnia

Finanse i Praca

Aktualizacja:
Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
Busines Insider/infor.pl/eur-lex.europa.eu/Newseria Biznes
Rodzina z dzieckiem

W związku z koniecznością wdrożenia unijnej dyrektywy work-life balance z 2019 roku, zmienią się przepisy między innymi w kwestii urlopów rodzicielskich. Do tej pory mogła z niego skorzystać matka lub ojciec po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Prace legislacyjne wciąż trwają. Co ma się zmienić od sierpnia?

Unijna dyrektywa work-life balance (dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów) została przyjęta w 2019 roku, jednak w Polsce wciąż nie została zaimplementowana. Czas jest do sierpnia tego roku. To wtedy mają nastąpić ważne zmiany.

Zmiany w urlopach rodzicielskich w sierpniu 2022 roku

Nowe przepisy zakładają więcej zmian w urlopach dla ojców, ale nie tylko. Aktualnie urlop macierzyński musi zostać udzielony matce zatrudnionej na umowę o pracę oraz ojcu w zakresie, w którym urlop nie został wykorzystany. W konkretnych okolicznościach także inni członkowie najbliższej rodziny mogą złożyć wniosek o taki urlop, np. w sytuacji porzucenia dziecka przez matkę. Wymiar takiego wolnego zależny jest od liczby dzieci, które się urodziły podczas jednego porodu. W przypadku jednego dziecka - wynosi on 20 tygodni, bliźniaków - 31 tygodni, trojaczków - 33 tygodnie, czworaczków - 34 tygodnie, a w razie urodzenia pięcioraczków bądź większej liczby dzieci - nawet 37 tygodni. To się jednak zmienia.

Praca i finanse

Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?
Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?Dzień Dobry TVN
wideo 2/14

Urlop rodzicielski z kolei przysługuje obecnie tak matce, jak i ojcu. Musi zostać wykorzystany do 6. roku życia dziecka, w przeciwnym wypadku przepada. Urlop jest zależny od liczby urodzonych dzieci podczas jednego porodu - 32 tygodnie przysługują kiedy jest to jedno dziecko, 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Przy czym rodzice mogą korzystać z urlopu jednocześnie lub oddzielnie. 

W sierpniu 2022 roku to się jednak zmieni. Jest to związane z wdrożeniem dyrektywy unijnej work-life balance. Zmiana ma dotyczyć nie tylko czasu, jaki będzie można wykorzystać na dziecko, ale również tego, kto będzie mógł ten urlop wykorzystać.

Od 1 sierpnia 2022 urlop rodzicielski będzie przysługiwał w liczbie:

  • 41 tygodni - kiedy urodzi się jedno dziecko przy jednym porodzie,
  • 43 tygodnie - kiedy urodzi się więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie.

W ramach tego urlopu każdemu z rodziców przysługuje 9 tygodni urlopu rodzicielskiego na wyłączność.

- Rodzice będą mogli z niego korzystać niezależnie od tego, czy matka wykorzystała urlop macierzyński - mówi dr Katarzyna Kalata, wykładowczyni Wyższej Szkoły Bankowej w Łodzi dla agencji Newseria Biznes. 

Oprócz tego przysługiwać będą nowe urlopu - opiekuńczy i z tytułu siły wyższej. Pierwszy z nich będą mogli wykorzystać rodzice na chorobę członka najbliższej rodziny, jednak nie będzie on płatny. Urlop z tytułu siły wyższej przysługiwać będzie dwa dni w roku kalendarzowym, dodatkowo będzie on płatny 50%. 

Urlop ojcowski w 2022 roku

Zmiana w związku z dyrektywą spowoduje, że rodzicom przysługiwać będą 2 miesiące urlopu, których nie będzie można przenieść na drugą osobę. Oznacza to, że ojcowie otrzymają dodatkowe dwa miesiące urlopu rodzicielskiego, którego nie będą mogli "oddać" matce, a jeśli go nie wykorzystają - przepadnie. 

W oparciu o dyrektywę zmieniony zostanie również okres opieki nad dzieckiem. Po nowelizacji ma wynosić 5 dni roboczych w ciągu roku, zaś krajowy ustawodawca zdecyduje, czy będzie można go wykorzystywać w częściach, czy w całości. Dyrektywa ma między innymi na celu zachęcenie pracowników-rodziców do korzystania z urlopów, zwłaszcza mężczyzn.

Drożyzna

Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
wideo 2/4

Ponadto, dyrektywa ma na celu zachęcić rodziców do pozostawania na rynku pracy poprzez umożliwienie im dostępu do pracy zdalnej, a nawet zmniejszenia wymiaru czasu pracy.

Zmiany w składaniu wniosków o urlop macierzyński od 1 sierpnia 2022 roku

Od 1 sierpnia uchylona zostanie możliwość składania tzw. długiego wniosku o urlop rodzicielski. Jest to wniosek, w którym na raz składało się niezbędne dokumenty o urlop macierzyński i rodzicielski w pełnym wymiarze. Dzięki niemu przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały okres pobytu na urlopie.

Zmiany wprowadzone w urlopach rodzicielskich spowodują, że niezależnie od tego, kiedy złoży się wniosek, będzie się otrzymywać jedną stawkę. Wynosi ona 70% podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: Busines Insider/infor.pl/eur-lex.europa.eu/Newseria Biznes

Źródło zdjęcia głównego: RicardoImagen/Getty Images

Pozostałe wiadomości