Finanse i Praca

Stopa zwrotu - co to jest? Kiedy jest potrzebna i jak ją policzyć?

Finanse i Praca

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
Wprost/Business Insider
Polskie grosze i kalkulator

W związku z rosnącą inflacją wiele osób zastanawia się, co zrobić, aby nie stracić pieniędzy. Część zaczyna inwestować i to wtedy pojawia się termin stopy zwrotu lub stopy zysku. Czym właściwie jest to pojęcie? Jak obliczać stopę zysku i jakie są jej rodzaje?

Stopa zwrotu - co to jest?

Stopa zwrotu, nazywana również stopą zysku to czynnik, który pozwala oszacować, ile zyskamy lub stracimy na konkretnej inwestycji. Jest to więc wskaźnik finansowy, który informuje o ekonomicznej efektywności danego przedsięwzięcia. Obliczany jest on jako procentowy stosunek netto (lub zysku operacyjnego) do np. uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży, zaangażowanego kapitału własnego itd. 

Praca i finanse

Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?
Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?Dzień Dobry TVN
wideo 2/14

Wynik może dotyczyć różnego okresu inwestycyjnego, np. dnia, miesiąca, ale również tygodnia i roku. Wynik obliczeń może być dodatni, zerowy bądź ujemny. Im wyższa wartość, tym bardziej rentowna inwestycja. 

Rodzaje stóp zwrotu

W inwestycji wyróżnia się czasowe stopy zwrotu, jak miesięczną, roczną, dwuletnią, trzyletnią, całkowitą oraz tzw. YTD, czyli year-to-date, która jest stopą zwrotu od 1 stycznia danego roku do dnia dzisiejszego. 

Ponadto, w terminologii funkcjonują:

  1. 1faktyczna stopa zwrotu, jako realny wskaźnik zysków i strat,
  2. 2oczekiwana, która jest prognozą przy wzięciu pod uwagę ryzyk finansowych,
  3. 3historyczna, która uwzględnia różne okresy z przeszłości, dzięki czemu można zaobserwować różne tendencje i zachowania obserwowanych inwestycji.

Jak obliczyć stopę zwrotu z inwestycji?

Aby obliczyć jednorazową stopę zysku, potrzebne jest określenie dwóch wartości - początkowej inwestycji oraz końcową. Następnie dzieli się wartość końcową, czyli całkowity zysk przez tzw. nakład, czyli wartość początkową i odejmuje 1, a cały wynik mnoży przez 100%. Wzór może zatem wyglądać tak: ((wartość końcowa)/(wartość początkowa -1)) x 100%. W tym obliczeniu nie uwzględnia się inflacji oraz stosuje się subiektywną ocenę korzyści, co może przekłamywać otrzymany wynik. Jest to jednak dobra metoda na szacowanie zysku.

Stopę z kapitału własnego oblicza się jako podzielenie zysku netto przez nakłady inwestowane finansowaniem własnym, a następnie całość mnoży się razy 100%. Stopa ta nazywana jest także ROE, z angielskiego return of equality

Kiedy może nam się przydać stopa zwrotu

Stopa zwrotu może się przydać nie tylko osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą, ale także również osobom prywatnym. Przede wszystkim będzie to pomocne do obliczenia zysków, jeżeli chcemy zacząć inwestować. 

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: Wprost/Business Insider

Źródło zdjęcia głównego: antos777/Getty Images

Pozostałe wiadomości