Finanse i Praca

Zaległy urlop - do kiedy można go wykorzystać?

Finanse i Praca

wakacje
Peter Cade/ Getty Images

2020 rok był nietypowy dla wielu z nas, także w pracy. Nie wszyscy - także ze względu na pandemię i związane z nią zmiany w systemie działania firm - zdołali w pełni wykorzystać cały urlop. Czy wolne dni przepadły? Jak je wykorzystać?

Urlop a Kodeks pracy

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że w myśl przepisów prawa pracy, obowiązkiem pracodawcy jest udzielanie pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo . Co mówi Kodeks pracy?

  • Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".
  • § 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
  • Art. 161. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.
  • Art. 162. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Zaległy urlop - do kiedy można wykorzystać

Urlop wypoczynkowy udzielany pracownikowi w terminie późniejszym niż rok kalendarzowy, w którym pracownik nabył do niego prawo, jest urlopem zaległym. Granicą czasową udzielenia urlopu zaległego jest 30 września następnego roku kalendarzowego.

Ten termin jest ostateczny , niezależnie od tego czy przyczyny powodujące to przesunięcie urlopu leżą po stronie pracodawcy, czy pracownika.

Siostry Bohosiewicz, Olga Frycz i ich wielkie, hiszpańskie wakacje. Zobacz wideo:

Zobacz też:

Od poniedziałku ferie zimowe. Stoki zamknięte, a co z lodowiskami?

3 rady, które uratują twój domowy budżet. Jak zaplanować wydatki w 2021 roku?

Postanowienia noworoczne. Jak – naprawdę – zmienić swoje nawyki?

Autor: Luiza Bebłot

Źródło: Onet

Pozostałe wiadomości