Finanse i Praca

Świadectwo pracy – czy otrzymasz je przy zatrudnieniu na umowę zlecenie?

Teczki z dokumentami

Fot. Utamaru Kido / Getty Images

Finanse i Praca

Świadectwo pracy – czy otrzymasz je przy zatrudnieniu na umowę zlecenie?

Teczki z dokumentami

Fot. Utamaru Kido / Getty Images

Świadectwo pracy to rodzaj zaświadczenia, jakie otrzymuje pracownik w sytuacji rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Dokument ten jest bardzo przydatny, ponieważ umożliwia określenie zarówno uprawnień pracowniczych, jak i tych wynikających z ubezpieczenia społecznego. Czy jednak jeśli typem zatrudnienia jest umowa zlecenie, świadectwo pracy wciąż może zostać wydane?

Treść i termin wystawienia świadectwa pracy wyznaczone są przez określone przepisy. Również sam obowiązek wydania dokumentu regulowany jest przez prawo. Według niego, jedynie pracodawca zatrudniający swoich podwładnych na mocy umowy o pracę zobligowany jest do dostarczenia odpowiedniego pisma.

Co zawiera świadectwo pracy?

Świadectwo pracy powinno zostać wydane w ostatnim dniu trwania umowy o pracę. Wedle wytycznych, w jego treści powinny znaleźć się przede wszystkim takie informacje, jak:

· okres zatrudnienia,

· wymiar czasu pracy (pełny lub niepełny etat),

· dane dotyczące zajmowanych stanowisk i rodzaju wykonywanej pracy,

· forma rozwiązania stosunku pracy lub okoliczności wygaśnięcia umowy,

· liczba wykorzystanych w danym roku kalendarzowym dni wolnych,

· liczba dni dodatkowego urlopu,

· czas trwania wykorzystanego urlopu bezpłatnego,

· dane związane z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego lub wychowawczego,

· liczba dni, w których pracownik był chory, ale otrzymał za nie wynagrodzenie,

· wykorzystanie dni zwolnienia od pracy na mocy art. 188 Kodeksu pracy,

· czas, za który pracownik może pobierać odszkodowanie ze względu na skrócenie okresu umowy o pracę,

· okres odbywania czynnej służby wojskowej,

· okres, w którym wykonywana była praca w szczególnych warunkach,

· wszystkie okresy nieskładkowe, które przypadają na okres zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy,

· dane umieszczone na prośbę pracownika (np. wysokość wynagrodzenia).

Jak łatwo zauważyć, wszystkie kwestie są szczegółowo opisane. Tak przygotowany dokument dostarczany jest pracownikowi, który wykonywał swoje obowiązki na podstawie dowolnego rodzaju umowy o pracę (zarówno na czas określony, jak i nieokreślony).Czy istnieje jednak świadectwo pracy z umowy zlecenie?

Świadectwo pracy - umowa zlecenie

Jak wygląda relacja umowa zlecenie a świadectwo pracy ? Czy zleceniobiorca może liczyć na wystawienie takiego dokumentu? Okazuje się, że niestety nie. Wszystko dlatego, że przepisy regulujące kwestie związane z tym zaświadczeniem wynikają z Kodeksu pracy, przez co może być ono wydane tylko w przypadku tych umów, które mu podlegają. Takim rodzajem zatrudnienia jest jedynie umowa o pracę, a nie umowa zlecenie. Świadectwo pracy nie przysługuje więc zleceniobiorcy . Co więcej, nawet jeśli zwrócisz się do zleceniodawcy z prośbą o przygotowanie takiego aktu, będzie musiał ci odmówić. Pracując na podstawie umowy zlecenia podlegasz bowiem pod zupełnie inne przepisy niż te, które dotyczą umów o pracę. Nie przysługuje ci, m.in. określona liczba dni urlopu, ochrona przed zwolnieniem, urlop rodzicielski czy zdrowotny. W świetle prawa nie jesteś po prostu traktowany jako pracownik. Świadectwo pracy z umowy zlecenie nie tylko jest więc nieobowiązkowe, ale w rzeczywistości jego wystawienie mija się z celem.

Jak widać, tylko przy umowie o pracę można otrzymać świadectwo pracy, a umowa zlecenie rządzi się nieco innymi prawami. Warto jednak wiedzieć, że w takiej sytuacji możesz poprosić o wystawienie w pewnym stopniu podobnego zaświadczenia związanego z wykonywanym przez ciebie zleceniem.


Zobacz film:Rząd ozusuje umowy o dzieło? Źródło: Dzień Dobry TVN

Umowa zlecenie a świadectwo pracy – co możesz zrobić?

Twoją formą zatrudnienia była umowa zlecenie. Świadectwo pracy co prawda ci nie przysługuje, ale czy to oznacza, że nie możesz otrzymać żadnego dokumentu? Niekoniecznie. W przypadku umów cywilnoprawnych warto zwrócić się do zleceniodawcy o wystawienie tzw. zaświadczenia o zatrudnieniu . Powinno ono zawierać kilka niezbędnych informacji, m.in.:

· dane dotyczące długości trwania umowy zlecenia,

· dane firmy, na rzecz której wykonywane było zlecenie,

· nazwa pełnionego stanowiska lub charakter wykonywanej pracy,

· dane związane z wysokością wynagrodzenia (jeśli w każdym miesiącu pensja miała inną wysokość – należy to uwzględnić),

· dane dotyczące opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne (wysokość składek ZUS),

· wysokość podatku dochodowego.

Do czego może się przydać zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie?

W przypadku umowy o pracę obowiązuje więc świadectwo pracy, a umowa zlecenie umożliwia otrzymanie zaświadczenia o zatrudnieniu. Dlaczego jednak warto poprosić o nie pracodawcę? Przede wszystkim będzie ono stanowić potwierdzenie świadczenia pracy na rzecz danej firmy . Taki dokument może okazać się przydatny w różnych sytuacjach, np. w trakcie szukania nowego miejsca zatrudnienia. Zawsze bowiem lepiej móc przedstawić formalne pismo potencjalnemu pracodawcy. Ponadto informacje zawarte w zaświadczeniu o zatrudnieniu okażą się potrzebne, gdy zarejestrujesz się w Urzędzie Pracy i będziesz starał się o otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych.

Niestety, dokument ten ma także podstawowe wady. Przedstawienie go nowemu pracodawcy nie wpłynie chociażby na ustalanie stażu urlopowego. Taką moc ma jedynie świadectwo pracy – umowa zlecenie nie zapewnia bowiem przywilejów pracowniczych.

Co sądzisz o tym artykule?
90
10
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0