Dziecko

Przedszkolaki pakują plecaki, czyli jak wygląda rekrutacja do przedszkola?

Dziecko

Przedszkolaki pakują plecaki, czyli jak wygląda rekrutacja do przedszkola?

Procedura postępowania wcale nie jest taka prosta, zwłaszcza jeżeli robimy to po raz pierwszy. Jesteśmy pełni emocji i oczekiwań. Pedagog dziecięca dr Monika Just wyjaśniła, jak krok po kroku przejść przedszkolną rekrutację. Co zrobić w przypadku, kiedy nasze dziecko nie dostanie się do wybranej placówki?

Początek rekrutacji – gdzie szukać informacji?

Choć mamy dopiero początek marca i do września jeszcze pół roku, to już teraz rozpoczynają się przedszkolne rekrutacje.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego wygląda wszędzie tak samo, jednak czas jej rozpoczęcia jest elastyczny. Mniejsze i większe miasta wyznaczają swój własny termin naboru. Niektóre województwa już rozpoczęły rekrutacje, Warszawa zacznie 3 marca 2020 roku.

Procedura postępowania wcale nie jest taka prosta. Trzeba być uważnym i sprawdzać strony urzędu miasta, urzędu gminy, internetowe strony przedszkoli, do których chcielibyśmy zapisać nasze dziecko.

Rekrutacja do przedszkoli jest rekrutacją elektroniczną i jest kilkuetapowa.

Etapy procesu rekrutacyjnego. Postępowanie rodzica

Po sprawdzeniu harmonogramu rekrutacji na stronie elektronicznej (urząd miasta, gmina) lub uzyskaniu informacji od dyrektora placówki, rodzice mają prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech przedszkoli. Trzeba jednak zaznaczyć preferencję wyboru. Wydrukowany wniosek z podpisem obydwojga rodziców (chyba, że sytuacja rodzinna jest odmienna) składa się tylko w jednym przedszkolu tzw. pierwszego wyboru.

Ważne, by pamiętać o dodatkowych dokumentach w następujących przypadkach:

 • w przypadku rodzin wielodzietnych (oświadczenie);
 • niepełnosprawność (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rodzinie);
 • samotny rodzic  (oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka);
 • śmierć rodzica (akt zgonu).

Kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola

Kryteria przyjęcia dzielimy na urzędowe i samorządowe. We wszystkich państwowych placówkach obowiązuje 5 odgórnych kryteriów ustawowych. Do przedszkola w pierwszej kolejności dostaną się dzieci:

 • z rodzin wielodzietnych;
 • z niepełnosprawnością (nieważne czy jest to niepełnosprawność dziecka czy któregoś z członków rodziny);
 • wychowywane przez samotnych rodziców;
 • wychowywane w rodzinach zastępczych.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego podane są kolejne kryteria brane pod uwagę z przypisanym i wartościami punktowymi. Są to tzw. kryteria samorządowe. Należą do nich między innymi:

 • rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru – 32 punkty, dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących, rodzic samotnie wychowujący dziecko – 16 punktów;
 • dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 8 godzin – 8 punktów;
 • dziecko uczęszczające do żłobka w toku rekrutacji – 4 punkty;
 • dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone obcięciem pieczą zastępczą -2 punkty;
 • dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki – 1 punkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 63.

Co jeśli się nie uda?

Wyniki naboru najczęściej podawane są w maju. Przedszkola wywieszają listy przyjętych dzieci. W przypadku rekrutacji elektronicznej - rodzic otrzyma informację, jaki jest status składanego wniosku.

Jeżeli nasze dziecko nie dostało się do wybranego przedszkola mamy 7 dni na odwołanie od wyników rekrutacji. Rodzic może złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie nieprzyjęcia.

W przedszkolach, w których pozostały wolne miejsca prowadzi się rekrutację uzupełniającą. Informację o wolnych miejscach znajdziemy na stronach internetowych przedszkola, urzędu gminy czy miasta.

Wówczas o miejsce w przedszkolu mogą się również ubiegać dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

W przypadku dzieci powyżej 3 r.ż. – gmina musi wskazać przedszkole w obrębie gminy do którego zostanie przyjęte dziecko.

Zobacz też:

Nie oglądałeś Dzień Dobry TVN na antenie? Pełne odcinki znajdziesz w serwisie

Player.

Co sądzisz o tym artykule?
66
7
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0