Porady

Prowadzenie po alkoholu – co za to grozi?

Miasto nocą z samochodu

Fot. Copyright Artem Vorobiev / Getty Images

Porady

Prowadzenie po alkoholu – co za to grozi?

Miasto nocą z samochodu

Fot. Copyright Artem Vorobiev / Getty Images

Jazda po alkoholu to nie tylko ryzyko mandatu i punktów karnych dla kierowcy, ale przede wszystkim narażenie na niebezpieczeństwo siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

  • Czy jazda po alkoholu jest karalna?
  • Jakie są skutki prawne prowadzenia auta pod wpływem alkoholu?
  • Czy kara za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu może być łagodniejsza?


Zobacz też: Odstawiła alkohol, schudła 15 kilogramów!


Według polskiego prawa prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu jest karalne. Wyróżnia się stan po spożyciu alkoholu i stan nietrzeźwości.

Czy jazda po alkoholu jest karalna?

To zależy od stężenia alkoholu we krwi. Ustawodawca wprowadził rozróżnienie – tzw. stan po spożyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości. W zależności od sytuacji, jazda po alkoholu może być wykroczeniem albo przestępstwem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności. Kodeks wykroczeń w art. 87 podaje, że prowadzenie pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem . Co to oznacza? Ze stanem “po spożyciu alkoholu” mamy do czynienia w sytuacji, kiedy zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza. Kodeks karny przewiduje z kolei w art. 178a, że jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem . Stan nietrzeźwości występuje wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi powyżej 0,5 promila albo przekracza wartość 0,25 mg na 1 dm3 wydychanego powietrza.

Jakie są skutki prawne prowadzenia auta pod wpływem alkoholu?

Znów należy rozróżnić dwie kategorie skutków jazdy pod wpływem alkoholu. Inne konsekwencje poniesie kierowca, którego przewinienie zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie, a inne, kiedy stanowi już przestępstwo. Kierowca, który popełni wykroczenie, może podlegać karze aresztu od 5 do 30 dni, grzywny (od 50 do 5 000 zł) lub utracie uprawnień do prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W przypadku jazdy po alkoholu, która zostanie zakwalifikowana jako przestępstwo, skutki prawne są dużo surowsze. Zgodnie z kodeksem karnym za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Od czerwca 2018 r. osoba, która pod wpływem alkoholu spowoduje wypadek, następstwem którego będzie kalectwo lub śmierć, jest skazywana na co najmniej 2 lata więzienia bez możliwości warunkowego zawieszenia kary. W przypadku, kiedy kierowca znajdujący się w stanie nietrzeźwości popełni przestępstwo spowodowania katastrofy, sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy lub spowodowania wypadku, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, sąd obligatoryjnie orzeka karę pozbawienia wolności w nadzwyczajny sposób. Jednak taki wymiar kary nie może przekroczyć 2 lat ograniczenia wolności lub 20 lat pozbawienia wolności.

Inną konsekwencją jazdy po alkoholu może być nałożenie przez sąd na kierowcę zakazu prowadzenia pojazdów. W przypadku kierowcy w stanie nietrzeźwości sąd w obligatoryjny sposób orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres nie krótszy niż 3 lata.

Czy kara za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu może być łagodniejsza?

Nie w każdym przypadku kara za j azdę po alkoholu musi być tak dotkliwa. Sąd może zdecydować się na złagodzenie kary, jeśli w postępowaniu sądowym kierowca wykaże szczególne okoliczności, dla których zdecydował się na jazdę mimo spożycia alkoholu. Jeśli sąd uzna te okoliczności za wystarczające, może ograniczyć dolegliwość kary. Niekiedy sąd decyduje się na warunkowe umorzenie postępowania, jednak musi być to poparte znaczącym usprawiedliwieniem. Podstawą do podjęcia przez sąd takiej decyzji mogą być np. problemy psychiczne kierowcy. Sąd może umorzyć postępowanie także wtedy, gdy wina oraz społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jazdy po alkoholu nie budzą wątpliwości, zaś postawa kierowcy, jego warunki osobiste oraz sposób funkcjonowania w społeczeństwie dają przypuszczenie, że mimo umorzenia postępowania karnego będzie on przestrzegał porządku prawnego i nie popełni podobnego przestępstwa w przyszłości. Przykładowo, warunkowe umorzenie postępowania karnego może nastąpić wtedy, gdy kierowca kierował samochodem pod wpływem alkoholu, jadąc drogą polną przez 100 metrów, z nikim się nie zderzył, nie spowodował kolizji (wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne), kierowca nigdy wcześniej nie był karany, a według zebranych opinii dotychczas postępował etycznie i zgodnie z prawem, kierowca wykazuje skruchę, jego zachowanie było incydentalne, daje dobre rokowania, że ponownie nie będzie kierował pod wpływem alkoholu, który pije jedynie okazjonalnie (warunki osobiste oraz sposób funkcjonowania w społeczeństwie dają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania karnego będzie przestrzegać porządku prawnego i nie popełni więcej przestępstwa).

Zobacz film: Czy dziecko alkoholika też będzie piło? Źródło: Dzień Dobry TVN


Co sądzisz o tym artykule?
72
8
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0