Problem dysleksji dotyczy około 10% uczniów, z czego u 3–4% stwierdzana jest dysleksja głęboka. Zdecydowaną większość dzieci z tym zaburzeniem stanowią chłopcy. Co to dysleksja i jakie są jej przyczyny? Sprawdź, jak możesz pomóc swojemu dziecku w jego problemach w nauce poprzez specjalne ćwiczenia dla dyslektyków.

Test na dysleksję przeprowadza się w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W szkołach i placówkach wychowawczych nauczyciele mają obowiązek wspierać dziecko, jeśli została u niego stwierdzona dysleksja rozwojowa – ćwiczenia zlecone przez specjalistę mogą pomóc w radzeniu sobie z tą przypadłością. Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia – w takich przypadkach konieczne będzie także dostosowanie materiału i metod do ograniczeń ucznia.

Co to jest dysleksja?

Choć podstawy tego zaburzenia wiele razy potwierdzono naukowo, przez sceptyków jest nadal nazywana wymówką leniwych uczniów. Określa się ją jako specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, które występują u osób inteligentnych na poziomie co najmniej przeciętnym i zastosowaniu standardowych metod nauczania. Przyczyny dysleksji mogą leżeć w zaburzeniach genetycznych lub mikrouszkodzeniach mózgu. Badania wykazały także, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo dziedziczenia tej przypadłości. Jeśli podejrzewasz, że u twojego dziecka może występować dysleksja, definicja przeczytana w internecie nie wystarczy do prawidłowej diagnozy. Dopiero specjalista w poradni psychologiczno-pedagogicznej może ją postawić i zalecić terapię dysleksji .

Dysleksja – objawy

Wiesz już, na czym polega dysleksja , znasz też jej przyczyny. Jak dokładnie objawia się to zaburzenie? Na wczesnym etapie możemy dostrzec objawy ryzyka dysleksji u dzieci . Charakterystyczne zachowania pojawiające się na długo przed rozpoczęciem nauki w szkole to na przykład:

– brak etapu raczkowania,

– obniżona sprawność ruchowa, tzw. motoryka duża,

– obniżona sprawność rąk, tzw. motoryka mała,

– słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa,

– opóźniony rozwój mowy,

– zaburzenia pamięci wzrokowej,

– problemy z zapamiętywaniem wierszyków i piosenek,

– opóźniona lateralizacja – używanie na zmianę prawej i lewej ręki.

Dysleksja u dzieci w wieku szkolnym , przyjmująca głównie postać problemów w nauce, ma następujące objawy:

– problemy z przepisywaniem, pisaniem ze słuchu,

– mylenie, przestawianie liter, szczególnie dwuznaków i zmiękczeń,

– opuszczanie liter i ich elementów, mylenie dużych i małych liter,

– pisanie nieczytelnie i z błędami ortograficznymi,

– wolne tempo pisania i czytania,

– liczne błędy w czytaniu, gubienie miejsca czytania,

– trudności w syntezie sylab,

– problemy w nauce innych przedmiotów – języków obcych, geografii, geometrii.

Dysleksja – test diagnostyczny

Jeśli twoje dziecko ma trudności w nauce i rozpoznajesz u niego część powyższych objawów – koniecznie wykonaj test na dysleksję w najbliższej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli to rzeczywiście dysleksja, diagnoza zostanie postawiona na podstawie wywiadu i testów – laryngologicznych, okulistycznych i psychologicznych.

Specjalista z poradni opowie rodzicom, co to jest dysleksja , omówi leczenie jej i możliwe metody terapii – na przykład ćwiczenia na dysleksję . Krótko mówiąc, dowiesz się od niego, jak pomóc dziecku z dysleksją , by zapobiec problemom na dalszych etapach edukacji i w dorosłym życiu. Dysleksja u dorosłych może uprzykrzyć życie, dlatego dobrze jest wiedzieć, na co się przygotować.

Odmiany dysleksji

Profesjonalnie przeprowadzony test na dysleksję pomoże wykryć, z jaką dokładnie umiejętnością dziecko ma problemy. W zależności od tego można wyróżnić następujące odmiany dysleksji:

– dysortografia – ciągłe popełnianie błędów ortograficznych, pomimo dobrej znajomości zasad gramatyki i ortografii,

– dysgrafia – problemy z nadawaniem literom właściwego kształtu, brzydkie pismo,

– dyskalkulia (przez niektórych określana potocznie jako dysleksja matematyczna ) – trudności w wykonywaniu działań matematycznych i operacji na liczbach,

– dysfonia – niewyraźne i cicha wymowa (w praktyce najrzadsza odmiana dysleksji).

Dysleksja – ćwiczenia

Terapia dysleksji opiera się głównie na zadaniach poleconych przez specjalistę z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ćwiczenia dla dzieci z dysleksją mają na celu wyrównanie (w miarę możliwości) braków w umiejętnościach potrzebnych w szkole i codziennym życiu. Ćwiczenia dla dyslektyków w szkole podstawowej przeprowadzane są zazwyczaj w formie przystępnych gier i zabaw, które powoli kształcą nowe umiejętności.

Przykładowe ćwiczenia dla dyslektyków (szkoła podstawowa):

– ćwiczenia oddechowe,

– układanie pociętego obrazka, obrysowywanie konturów obrazka,

– zwiększenie aktywności fizycznej,

– praca z książkami z ćwiczeniami korekcyjnymi,

– praca z programami komputerowymi dedykowanymi dyslektykom (np. Królik Bystrzak).

Dla rodziców najważniejsza jest świadomość, czym jest dysleksja i wspomaganie dziecka odpowiednimi metodami. Systematyczną pracą można naprawdę wiele osiągnąć, dlatego dysleksja to nie wyrok skazujący na gorsze oceny i słabe wyniki egzaminów, ale wyzwanie – zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka.

Zobacz film: Rola zabawek w rozwoju dziecka. Źródło: Dzień Dobry TVN.Co sądzisz o tym artykule?
74
9
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0