Polscy harcerze po Światowych Dniach Młodzieży wrócili z Panamy

Aktualizacja:

Polscy harcerze pojechali na Światowe Dni Młodzieży do Panamy, gdzie odpowiadali za bezpieczeństwo wiernych. Podczas jednej z mszy uratowali życie jednej z uczestniczek. W studiu Dzień Dobry TVN gościliśmy Barbarę Sobieską, Annę Czesak oraz dwóch braci Jana i Jakuba Pajkowskich z HOPR, którzy opowiedzieli nam o swojej niezwykłej służbie.

Do Panamy zaprosił ich sam prezydent Juan Carlos Varela

Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest jednostką harcerstwa, która zrzesza i szkoli młodzież ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej do pełnienia służby medycznej, czyli tej najbliższej człowiekowi.
Harcerze polecieli do Panamy już kilka miesięcy przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży. W Panamie zostali przywitani przez lokalnych mieszkańców bardzo życzliwie. Harcerze uczestniczyli w wielu przygotowawczych kursach, między innymi z pierwszej pomocy, a także w kursach językowych. Do Panamy zaprosił ich sam prezydent kraju, Juan Carlos Varela, który zauważył zaangażowanie polskich harcerzy podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Po zakończeniu ŚDM prezydent Panamy osobiście zadzwonił do Prezydenta RP z podziękowaniami oraz złożył na jego ręce gratulacje.

Być jak najbliżej pielgrzymów

Przed wyjazdem do Ameryki Łacińskiej polska drużyna harcerska odbyła wiele medycznych kursów, dzięki czemu byli przygotowani na każdą ewentualność podczas służby w Panamie. Ich medyczne przygotowanie okazało się bardzo przydatne, ponieważ w czasie jednej z mszy pomogli wiernej, która straciła przytomność i przestała oddychać. Polscy harcerze udzielili jej niezbędnej pierwszej pomocy i odtransportowali do najbliższego punktu medycznego.
W czasie spotkań i mszy harcerze patrolowali pieszo okolicę, w której gromadzili się wierni. Dzięki temu, że byli widoczni wśród tłumu. Pielgrzymi sami zgłaszali się do nich z problemami np. z zasłabnięciem, odwodnieniem. Zadaniem harcerzy było skierowanie osoby potrzebującej do punktu medycznego lub pomoc osobie, która zagubiła się w tłumie.

„Nie potrafimy stać bezczynnie”

W dzisiejszych czasach młodzież szuka rozrywki na Facebooku i Instagramie. Nasi goście wbrew panującym tendencjom oddali się służbie, która jest wierna tradycyjnym wartościom. Jakie możliwości daje im harcerstwo?

Jest to organizacja, w której wszyscy mają takie same ideały. Przeżywamy kontakt z drugim człowiekiem i z przyrodą na trochę innym poziomie niż przez Facebooka. Brzmi tradycyjnie, ale to pociąga. Harcerstwo jest w dzisiejszych czasach dopasowane do tego, co potrzebują młodzi ludzie.

-zdradziła Basia.

Przynależność do harcerstwa opiera się na przyrzeczeniu harcerskim i 10 prawach. Jest to między innymi służba Bogu, bliźnim, ojczyźnie, szacunek do przyrody. Najważniejsze są też chęci. Nawet jak nie jesteśmy w mundurze, nasze ręce rwą się do służby, chcemy dawać drugiemu człowiekowi cząstkę siebie.

-dodała Ania.

34. Światowe Dni Młodzieży

Tegoroczne Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Panamie w dniach 22−27 stycznia 2019 roku. 31 lipca 2016 podczas mszy kończącej ŚDM 2016 w Krakowie papież Franciszek poinformował wiernych, gdzie odbędą się kolejne ŚWD.
Jak powiedział przewodniczący lokalnego komitetu organizacyjnego, abp Jose Domingo Ulloa Mendieta, wybór daty tegorocznych ŚDM podyktowany został względami klimatycznymi. Styczeń jest w Panamie miesiącem letnim. Ponadto, jest to pora sucha, która sprzyja organizacji wydarzeń plenerowych.
Po zakończeniu ŚDM w Panamie papież Franciszek ogłosił, że kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Lizbonie w 2022 roku.
Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN
Pozostałe wiadomości